Gå til innhold

10 Pass dere for å forakte en eneste av disse små! For jeg sier dere: De har sine engler i himmelen som alltid ser min himmelske Fars ansikt.

Bildet til Kvinnebønnedagen 2014 er malt av Farid Fadel

Foto: Bildet til Kvinnebønnedagen 2014 er malt av Farid Fadel

Kvinnenes internasjonale bønnedag 7. mars 2014

27. januar 2014.

Kvinnebønnedagen feires 7. mars 2014 og er forberedt av kvinner i Egypt. Årets tema er «Egypt - Bekker i ødemarken»

Kvinnenes internasjonale bønnedag

I forbindelse med den internasjonale bønnedagen vil Bibelselskapet i Egypt utgi en egen «kvinnebibel». Dette er første gang at en slik bibel blir laget på arabisk. At denne produksjonen er en bibel spesielt rettet mot kvinner betyr at den vil fokusere på mellom 60-80 historier om kvinner i Bibelen. Disse historiene vil også bli illustrerte.

Målet med prosjektet er å løfte fram Bibelens syn på kvinner, og på den måten inspirere og oppmuntre dem til å bli involvert i menighetsliv. Kvinnesynet i Bibelen er annerledes enn det kulturelle synet på kvinner i den arabiske verden. Å få en bibel med fokus på kvinner vil både endre og løfte opp kvinnenes selvbilde. Det vil i tillegg hjelpe dem med å identifisere seg med Bibelens kvinner.

Foruten en ny bibel vil prosjektet også utgi Bibelen på lydbok og lage en bibelleseplan med fokus på kvinner i Det nye testamentet.