Gå til innhold

16 La da ingen dømme dere når det gjelder mat og drikke, høytider, nymånedag eller sabbat.

<strong>Sjuendeklassinger</strong> i en kristen landsby i Egypt har fått illustrerte Lukasevangelier fra Bibelselskapet, i samarbeid med Den koptiske kirken. (Foto: Tor Tjeransen)

Foto: Sjuendeklassinger i en kristen landsby i Egypt har fått illustrerte Lukasevangelier fra Bibelselskapet, i samarbeid med Den koptiske kirken. (Foto: Tor Tjeransen)

Lukasevangeliet til 7. klasse

07. januar 2015. Tekst: Hans J. Sagrusten | Foto: Tor Tjeransen

Det Norske Bibelselskap støtter trykking og utdeling av Lukasevangeliet til sjuendeklassinger i kristne landsbyer. Hver bok koster 8 kroner å produsere.

Det ble delt ut 67 000 evangelier i 2013 og 85 000 i 2014. Bibelselskapet i Egypt ønsker å dele ut 100 000 slike evangelier med illustrasjoner og arbeidshefte i 2015. På Bibeldagen kan norske givere være med og støtte dette arbeidet.

I 2015 ønsker Bibelselskapet i Egypt å dele ut 100 000 Lukasevangelier til sjuendeklassinger over hele landet, i samarbeid med Den koptiske kirken. På Bibeldagen er norske bibelvenner med og støtter dette arbeidet.

Det egyptiske bibelselskapet betjener alle kirkesamfunn i landet med bibler og kristen litteratur. Lær mer om bibelarbeidet blant de 12 millioner kristne i Egypt - landet i Midtøsten med flest kristne.

Klikk videre nedenfor og finn ut mer om Egypt og bibelarbeidet som drives der.