Gå til innhold

31 Siden forlot han Tyros-området igjen. Han tok veien om Sidon og dro mot Galileasjøen gjennom Dekapolis-landet.

Fader Athanasius håper at huset de holder på å innrede til kirke, skal bli godkjent av myndighetene.

Foto: Fader Athanasius håper at huset de holder på å innrede til kirke, skal bli godkjent av myndighetene.

Prest blant de fattige i Kairo

07. januar 2015. Tekst: Hans J. Sagrusten | Foto: Tor Tjeransen

Han gjør tjeneste blant de fattige og hjelper dem med både mat og medisiner. Men han brenner også for at de skal bli bedre kjent med Bibelen.

Mange har hørt om søppelbyen i Kairo. Men det er mindre kjent at hele ni bydeler har den samme betegnelsen. Her lever folk av det de kan finne i søpla til andre mennesker. Vi er på besøk i en av disse bydelene, der det bor mange kristne.

Her har fader Athanasius sitt virke. Menigheten hans holder til i et hus som de håper skal bli godkjent som kirke. To etasjer er allerede innredet som kirkelokaler, men de er ikke innviet ennå, fordi tillatelsene ikke er klare.

Fattigdommen er en stor utfordring her. Av de to tusen familiene fader Athanasius har ansvaret for, er det mange som lever i den dypeste fattigdom. Derfor har kirken et omfattende program for å dele ut mat og gi medisinsk hjelp. Men menigheten hjelper langt flere enn sine egne medlemmer. Også mange muslimer oppsøker kirken for å få mat og medisiner.

– Fattigdommen skaper store problemer for folk, både manglende utdanning, dårlig helse, ekteskapsproblemer og stoffmisbruk. Ikke minst har stoffmisbruk blitt et omfattende problem, sier presten.

Narkotiske stoffer selges åpenlyst bare et par kvartaler unna. For kirken er den åndelige tjenesten den viktigste, men den følges hele tiden av praktisk hjelp. I tillegg til andre problemer som fattigdommen skaper, er omskjæring av kvinner et problem i disse områdene.

Kirken har et stort apotek. Nesten alt i apoteket er gitt av medisinske firmaer, som ofte eies av kristne. En kveld i uken kommer det leger og gir medisinsk hjelp i kirkens lokaler.

Den åndelige tjenesten tar mye av tiden til presten. Med over to tusen familier i menigheten er det å motta skriftemål en stor og viktig oppgave. En ortodoks kristen kommer og skrifter hver annen måned, og det kan ta alt fra ti minutter til en time å høre et skriftemål.

Ofte handler skriftemålene om de økonomiske problemene som familiene opplever. Folk forteller også om problemer knyttet til familien, ikke minst til det at far nesten alltid er borte, fordi han må jobbe for å skaffe penger.

En annen utfordring for fader Athanasius er at mange kristne mangler kunnskap om sin egen tro. Å være kristen vil i utgangspunktet si at du er født av kristne foreldre og døpt inn i kirken. Men ofte har de kristne fått med seg lite av både kirkelig og åndelig næring.

Derfor bruker fader Athanasius bibelquizer aktivt, for å hjelpe de kristne til å lære mer fra Bibelen. Hver uke gir han ut en ny quiz, basert på bibelsteder som menigheten kan lese. Disse følges så opp neste uke når menigheten samles til bibelgjennomgang. Ved begynnelsen av hver måned gir han også ut en større quiz som gjelder for hele måneden. Dessuten oppfordres menigheten til å følge bibelundervisning på satellitt-TV. Skogen av parabolantenner viser at TVen er allemannseie.

Fader Athanasius deler til slutt sine favorittekster i Bibelen:

– Alle kjenner Johannes 3,16, men prøv å lese kapittel 3,16 i noen av de andre bøkene i Bibelen også!

– Så er det lignelsen om brudepikene. Vi må være forberedt på Jesu andre komme og ha olje til lampene slik at vi er klare når Jesus kommer tilbake.

Fakta om Egypt

Egypt
 • Areal: 1 002 000 km2 
 • Offisielt navn: Den arabiske republikken Egypt
 • Folketall: ca 90 mill. 
 • Årlig befolknings-vekst: 1,7 %
 • Under 15 år: 32 %
 • Hovedstad: Kairo 
 • Årsnedbør: 25 mm.
 • Offisielt språk: Arabisk 
 • Andel som kan lese: ca 70 %

Religion:
 • Muslimer: 87 % 
 • Koptiske kristne: 11 %
 • Protestantiske kristne: 1 %

Bibelselskapet samarbeider med alle kirkesamfunn i Egypt

Epost: post@bibel.noTelefon: 47 97 64 50
Postadr: Pb.6624 St.Olavs plass 0129 OSLO
Besøksadr: Bernhard Getz' gate 3 0165 OSLO