Gå til innhold

18 Hvem er en Gud som du,
en som tar bort skyld og tilgir synd
for den resten han eier?
Han holder ikke evig fast på vreden,
for han vil gjerne vise miskunn.

Erika (5) og Margarita (6) har fått barnebibler fra Bibelselskapet. (Foto: Dag Kjær Smemo)

Foto: Erika (5) og Margarita (6) har fått barnebibler fra Bibelselskapet. (Foto: Dag Kjær Smemo)

Gleder seg til å lese i Bibelen

15. desember 2015. Tekst: Hans J. Sagrusten | Foto: Dag K. Smemo

Erika har fått en helt ny barnebibel fra Bibelselskapet. Det er den samme barnebibelen som mor fikk. Nå gleder hun seg til å lære å lese, slik at hun kan lese i den.

Karina med døtrene Jeva (3) og Erika (5). (Foto: Dag Kjær Smemo)
Karina med døtrene Jeva (3) og Erika (5). (Foto: Dag Kjær Smemo)

Erika (5) går på førskolen på «Det levende Ordet» barneskole i Lviv. Vi møter henne siste skoledag sammen med venninnen Margarita (6). I første time har alle elevene fått hver sin barnebibel fra Det ukrainske bibelselskap. Nå står de og holder godt omkring biblene sine.

– Når jeg lærer å lese, skal jeg lese denne boka, sier Erika.

– Det er mamma som skal lese Bibelen for meg, sier Margarita.

Moren til Erika er også til stede, sammen med Jeva, lillesøsteren til Erika. Mamma Karina forteller at hun fremdeles har sin gamle barnebibel hjemme.

– Det var bestemor som ga meg barnebibelen da jeg var liten, sier hun.

Slike vitnesbyrd hører vi overalt i Øst-Europa. Det var bestemødrene som holdt troen levende gjennom de lange årene under ateistisk styre. Nå ser vi fruktene av deres trofasthet.

– Fortellingen om da Jesus gikk på vannet var favoritthistorien min dag jeg var liten, sier Karina.

– Men i dag har jeg ingen spesiell favoritthistorie. For det finnes jo en tekst for hver dag og hver eneste situasjon i livet!

En bestefar er også med på skoleavslutning. Ivan Babych (80) husker de vanskelige årene da det ikke fantes bibler. Han forteller at han lenge hadde en håndskrevet bok med bibeltekster i. Den hadde han skrevet i sovjettida, da det ikke var bibler å få tak i.

– Jeg hadde jo ingen bibel. Det var i de vanskelige 1960- og 70-årene jeg skrev flere av bøkene i Det nye testamentet.

– Hva ga det deg å skrive bibeltekster for hånd?

– Bibelteksten ble værende i hukommelsen på den måten. Det er jo noe helt annet å skrive enn å lese.

Den håndskrevne bibelen har han ikke lenger; noen tok den med seg til et museum i Vesten. Men han har vært kristen hele livet, forteller han. Han lærte å lese gjennom å lese Bibelen, men hadde ikke sin egen bibel. Derfor måtte han skrive en selv.

– Det var umulig å få tak i bibler på ukrainsk. Men her i Vest-Ukraina kunne mange lese Bibelen på polsk og på rumensk, i tillegg til det gamle kirkeslaviske språket.

På en benk på skoleplassen sitter en gutt som heter Igor. Han er på avslutning sammen med foreldrene Oksana og Jaroslav, som begge er advokater, og lillesøsteren Sofia. Etter at Igor startet på «Det levende Ordet» barneskole, har familien også begynt å gå i kirken, som ligger ved siden av skolen.

Igor har vansker med konsentrasjon og koordinasjon, og han sier ikke så mye. Men brått kommer det - uten forvarsel - fra den lille gutten, mens han sitter og blar i den nye barnebibelen han har fått:

– Jeg liker at Gud ga meg livet!

Far Jaroslav forsikrer at han kommer til å lese fra bibelen for Igor og søsteren. Til slutt spør vi Igor hva han liker best ved denne barnebibelen.

– Det er fint at det er mange bilder! For jeg liker å tegne med mange farger.

– Vi har selv en bibel hjemme, forteller foreldrene.

– Den fikk vi for fem år siden. Men da vi var små, hadde vi ingen bibel. Det var ateisme og kommunisme som rådet da.

Før vi forlater skoleplassen hilser tre skolejenter og roper til oss:

– Takk til Bibelselskapet i Ukraina for barnebibelen!

Bibeldagen 2016: Bibler til Ukraina

På Bibeldagen samler vi inn til barnebibler til barnehjem i Øst-Ukraina. (Foto: Dag Kjær Smemo)
På Bibeldagen samler vi inn til barnebibler til barnehjem i Øst-Ukraina. (Foto: Dag Kjær Smemo)

23./24. januar

Krigen øst i Ukraina har drevet 1,2 millioner mennesker på flukt. Mange har mistet noen av sine nærmeste. Midt i denne situasjonen søker stadig flere til kirkene, og etterspørselen etter bibler er stor. Det ukrainske bibelselskap arbeider for å gi bibler til alle som lider under krigen.

De innsamlede midlene på Bibeldagen 2016 går til:

  • Bibler til flyktninger fra Øst-Ukraina
  • Bibelutgaver for ungdom
  • Barnebibler til barnehjem i øst
  • Bibler til barn og ungdom med kreft etter Tsjernobyl-ulykken i 1986
  • Nytestamenter i stor skrift til aldershjem
Tilbake til innholdsoversikten

Epost: post@bibel.noTelefon: 47 97 64 50
Postadr: Pb.6624 St.Olavs plass 0129 OSLO
Besøksadr: Bernhard Getz' gate 3 0165 OSLO