Gå til innhold

2 Noen fariseere kom og spurte ham: «Har en mann lov til å skille seg fra sin kone?» De ville sette ham på prøve.

Amarech er hivpositiv og deltar på kurset «Hvor er den barmhjertige samaritan i dag?» Det bibelbaserte kurset er til nå oversatt til 35 språk og introdusert i 23 land i Afrika. Fortellingen om den barmhjertige samaritan forandrer livet til tusenvis av mennesker og hjelper kirkene i Afrika å møte hiv-epidemien. «Jeg har fått fred og indre ro» sier Amarech om livet sitt i dag. (foto: Hans J. Sagrusten)

Foto: Amarech er hivpositiv og deltar på kurset «Hvor er den barmhjertige samaritan i dag?» Det bibelbaserte kurset er til nå oversatt til 35 språk og introdusert i 23 land i Afrika. Fortellingen om den barmhjertige samaritan forandrer livet til tusenvis av mennesker og hjelper kirkene i Afrika å møte hiv-epidemien. «Jeg har fått fred og indre ro» sier Amarech om livet sitt i dag. (foto: Hans J. Sagrusten)

Mangedoble velsignelser

10. juli 2015.

Da prosjektet «Hvor er den barmhjertige samaritan i dag?» ble startet for omkring ti år siden, lå bibeldistribusjonen i Etiopia på 60 000 bibler i året. I dag distribueres det mer enn ti ganger så mange. Det bibelbaserte prosjektet har vist tusenvis av mennesker at Bibelen kan forandre liv.

Bernt Greger Olsen
Bernt Greger Olsen

Skal Bibelselskapet engasjere seg i sosialt arbeid? Hvor går grensen mellom oversettelse, bibeldistribusjon og bibelbruk? Jeg trodde selv at jeg hadde klare svar på dette, inntil jeg en gang stilte spørsmålet til en rekke medarbeidere i Afrika. Ingen av dem klarte å se noen motsetning mellom bibeldistribusjon og hjelp på det mer medmenneskelige plan. For dem var det soleklart at man skulle gjøre begge deler, hvis man har muligheten til det.

Da vi startet opp prosjektet «Hvor er den barmhjertige samaritan i dag?» i Afrika for rundt ti år siden, var dette første gang vi fra norsk side engasjerte oss i et prosjekt som også var støtteberettiget fra NORAD. Vi tenkte oss selvsagt grundig om den gangen, og har siden sett at bibelbruk og bibeldistribusjon er to sider av samme sak. Når vi skaffer mennesker bibler, er det selvsagt at vi også ønsker at de skal bli brukt. Og alle ønsker vi at Bibelens lære skal få utslag i menneskers liv.

Ikke noe sted har vi sett den gjensidige effekten av dette så sterkt som i Etiopia. Der har tusenvis av mennesker som lever med hiv, fått et bedre liv etter at de har blitt tatt inn i det kristne fellesskapet og opplevd varme og omsorg. Samtidig undervises det ut fra Bibelen om ansvaret for å unngå at nye mennesker skal bli smittet av viruset. Og midt i det hele ser vi at det arbeidet har skapt et slik engasjement at bibeldistribusjonen har blitt mer enn tidoblet på ti år! Det er velsignelse etter velsignelse!

Bla deg fram nedenfor - for å lese mer om bibelarbeidet i Etiopia.

Epost: post@bibel.noTelefon: 47 97 64 50
Postadr: Pb.6624 St.Olavs plass 0129 OSLO
Besøksadr: Bernhard Getz' gate 3 0165 OSLO