Gå til innhold

2 Hvor lenge, Herre?
Vil du glemme meg for alltid?
Hvor lenge vil du skjule ansiktet for meg?

<strong>Bibler til barnehjem</strong>: Aleksei (7) og Lia (8, til høyre) er søsken. Både barn og voksne fra barnehjemmet de bor på har måttet flykte på grunn av krigen, fra byen Mariupol øst i Ukraina, til Lviv lengst vest i landet. For tre måneder siden fikk de barnebibler fra Bibelselskapet i Ukraina. «Barna er veldig opptatt av bibelhistoriene» sier Ilona som leser for dem. «Og nå har vi begynt å lære dem utenat!» (Foto: Dag Kjær Smemo)

Foto: Bibler til barnehjem: Aleksei (7) og Lia (8, til høyre) er søsken. Både barn og voksne fra barnehjemmet de bor på har måttet flykte på grunn av krigen, fra byen Mariupol øst i Ukraina, til Lviv lengst vest i landet. For tre måneder siden fikk de barnebibler fra Bibelselskapet i Ukraina. «Barna er veldig opptatt av bibelhistoriene» sier Ilona som leser for dem. «Og nå har vi begynt å lære dem utenat!» (Foto: Dag Kjær Smemo)

Bibeldagen 2016: Bibler til Ukraina

16. november 2015.

Krigen øst i Ukraina har drevet 1,2 millioner mennesker på flukt. Mange har mistet noen av sine nærmeste. Midt i denne situasjonen søker stadig flere til kirkene, og etterspørselen etter bibler er stor.

Husk Bibeldagen 23. og 24. januar 2016!


Det ukrainske bibelselskap arbeider for å gi bibler til alle som lider under krigen.

«Disse biblene forandret landet vårt» sier kirkeledere i dag om de fire millioner blå barnebiblene som Bibelselskapet spredte i Ukraina i 1990-1993. På Bibeldagen kan vi igjen få gi barnebibler til Ukraina, i en tid som er like avgjørende for landet som for 25 år siden.

De innsamlede midlene under Bibeldagen 2016 skal gå til:

  • Bibler til flyktninger fra Øst-Ukraina
  • Bibelutgaver for ungdom
  • Barnebibler til barnehjem i øst
  • Bibler til barn og ungdom med kreft etter Tsjernobyl-ulykken i 1986
  • Nytestamenter i stor skrift til aldershjem

Les mer på www.bibeldagen.no

Epost: post@bibel.noTelefon: 47 97 64 50
Postadr: Pb.6624 St.Olavs plass 0129 OSLO
Besøksadr: Bernhard Getz' gate 3 0165 OSLO