Gå til innhold

1 Det var like før påskehøytiden, og Jesus visste at hans time var kommet da han skulle gå bort fra denne verden og til sin Far. Han hadde elsket sine egne som var i verden, og han elsket dem helt til det siste.

<strong>Bibler til barnehjem</strong>: Aleksei (7) og Lia (8, til høyre) er søsken. Både barn og voksne fra barnehjemmet de bor på har måttet flykte på grunn av krigen, fra byen Mariupol øst i Ukraina, til Lviv lengst vest i landet. For tre måneder siden fikk de barnebibler fra Bibelselskapet i Ukraina. «Barna er veldig opptatt av bibelhistoriene» sier Ilona som leser for dem. «Og nå har vi begynt å lære dem utenat!» (Foto: Dag Kjær Smemo)

Foto: Bibler til barnehjem: Aleksei (7) og Lia (8, til høyre) er søsken. Både barn og voksne fra barnehjemmet de bor på har måttet flykte på grunn av krigen, fra byen Mariupol øst i Ukraina, til Lviv lengst vest i landet. For tre måneder siden fikk de barnebibler fra Bibelselskapet i Ukraina. «Barna er veldig opptatt av bibelhistoriene» sier Ilona som leser for dem. «Og nå har vi begynt å lære dem utenat!» (Foto: Dag Kjær Smemo)

Bibeldagen 2016: Bibler til Ukraina

16. november 2015.

Krigen øst i Ukraina har drevet 1,2 millioner mennesker på flukt. Mange har mistet noen av sine nærmeste. Midt i denne situasjonen søker stadig flere til kirkene, og etterspørselen etter bibler er stor.

Husk Bibeldagen 23. og 24. januar 2016!


Det ukrainske bibelselskap arbeider for å gi bibler til alle som lider under krigen.

«Disse biblene forandret landet vårt» sier kirkeledere i dag om de fire millioner blå barnebiblene som Bibelselskapet spredte i Ukraina i 1990-1993. På Bibeldagen kan vi igjen få gi barnebibler til Ukraina, i en tid som er like avgjørende for landet som for 25 år siden.

De innsamlede midlene under Bibeldagen 2016 skal gå til:

  • Bibler til flyktninger fra Øst-Ukraina
  • Bibelutgaver for ungdom
  • Barnebibler til barnehjem i øst
  • Bibler til barn og ungdom med kreft etter Tsjernobyl-ulykken i 1986
  • Nytestamenter i stor skrift til aldershjem

Les mer på www.bibeldagen.no

Epost: post@bibel.noTelefon: 47 97 64 50
Postadr: Pb.6624 St.Olavs plass 0129 OSLO
Besøksadr: Bernhard Getz' gate 3 0165 OSLO