Gå til innhold

31 Siden forlot han Tyros-området igjen. Han tok veien om Sidon og dro mot Galileasjøen gjennom Dekapolis-landet.

Fire niendeklassinger fikk være med og dele ut bibler til glade, forventningsfulle og begeistrede barn og ungdom på Cuba.

Foto: Fire niendeklassinger fikk være med og dele ut bibler til glade, forventningsfulle og begeistrede barn og ungdom på Cuba.

Skoleelever gir bibler til Cuba.

16. november 2015. Tekst og foto: Erling Rantrud, prest i DELK

Når var sist gang du ikke hadde mulighet til å lese i Bibelen? Bibelen er supertilgjengelig i Norge. Men på den andre siden av havet, på Cuba, er situasjonen en annen.

I 2015 skal elevene på de kristne grunnskolene til DELK (Det evangelisk-lutherske kirkesamfunn) være med og støtte prosjektet «en million bibler til Cuba». Det er godt i gang. Allerede er mange titalls tusen bibler trykket i Brasil og sendt til landet.

Fokuset vårt vil primært være å skaffe penger til barne- og ungdomsbibler. Barn og ungdom hjelper barn og ungdom. Det flotte med denne måten å distribuere Guds Ord på, er at én bibel til et barn på en søndagsskole betyr én bibel til barnets familie.

13. april denne våren kunne fire niendeklassinger, to fra Moe og to fra Ryenberget skole, en lærer fra hver av skolene, tidligere generalsekretær Stein Mydske fra Bibelselskapet og undertegnede sette seg på flyet til Havana, Cuba.

Ungdommene fikk være med og dele ut bibler til glade, forventningsfulle og begeistrede barn og ungdom. Mange av dem hadde aldri før holdt i en bibel og langt færre lest i en. Biblene ble luktet på, kost med, løftet i været, og noen ble gjemt bak ryggen i håp om å få en til.

Inntrykkene har prentet seg fast inn i hukommelsen til både niendeklassingene våre og oss voksne. Dette var stort å være med på. Et av de nydeligste bildene jeg har, er av en bestemor som rørt forklarer barnebarnet sitt hvordan Bibelen er satt sammen. Bok for bok.

Nå begynner altså arbeidet. Denne turen var bare en liten start. Til høsten skal elevene på DELK-skoler i lille Norge få være med på å samle inn penger til en million bibler til Cuba! De kommer til å bli lest!

Teksten er en forkortet utgave av en artikkel i DELKs kirkeblad «Underveis» nr. 2/2015.

Epost: post@bibel.noTelefon: 47 97 64 50
Postadr: Pb.6624 St.Olavs plass 0129 OSLO
Besøksadr: Bernhard Getz' gate 3 0165 OSLO