Gå til innhold

17 Da Jesus kom fram, fikk han vite at Lasarus alt hadde ligget fire dager i graven.

Yunnan, Kina: Hit-Yi-kvinner med strålende smil etter at de har mottatt hver sin utgave av Det nye testamentet. I 2014 var bibelselskapene involvert i 30 oversettelser til nye språk med til sammen 10 milloner språkbrukere og 21 nyoversettelser/revisjoner med 1,361 milliarder språkbrukere. (Foto: De forente bibelselskaper/Jared Wong)

Foto: Yunnan, Kina: Hit-Yi-kvinner med strålende smil etter at de har mottatt hver sin utgave av Det nye testamentet. I 2014 var bibelselskapene involvert i 30 oversettelser til nye språk med til sammen 10 milloner språkbrukere og 21 nyoversettelser/revisjoner med 1,361 milliarder språkbrukere. (Foto: De forente bibelselskaper/Jared Wong)

2014 - et rekordår for bibeloversettelse

28. april 2015.

Ifølge en rapport som nylig ble offentliggjort av De forente bibelselskaper, bidro bibelselskapene i fjor med å fullføre oversettelser til 51 språk som snakkes av mer enn 1,3 milliarder mennesker. Det er det høyeste antallet nye bibeloversettelser registrert i løpet av ett år.

Noen av oversettelsene er utgitt i land med spesielle utfordringer. I Nigeria, der den militante islamistiske gruppa Boko Haram har utført flere terrorangrep, lanserte Bibelselskapet ikke mindre enn fire nye oversettelser i fjor. En av dem, Bura-bibelen, var klar i desember, til tross for at Boko Haram i september bombet lokalene der bibeloversetterne arbeidet. Til sammen gir de nye oversettelsene hele 2,1 millioner nigerianere tilgang til Bibelen for første gang.

Ebola-epidemien
Også Liberia stod overfor enorme problemer i fjor. I landet som var hardest rammet av Ebola-epidemien, lanserte Bibelselskapet to førstegangsoversettelser av hele Bibelen til språkene kpelle og sør-kisi, som snakkes av nesten en million mennesker. Oversettelsene kom på et tidspunkt da folket mer enn noen gang tidligere trengte Guds Ord på hjertespråket. Språkgruppen sør-kisi bebor de områdene av Liberia som var hardest rammet av Ebola. Derfor ble feiringen av den nye oversettelsen utsatt til januar 2015, da situasjonen hadde stabilisert seg.

– Den dagen glemte de Ebola og kom ut i stort antall for å delta i feiringen av den første Bibelen på sitt språk, sier Paul Stevens, som leder Bibelselskapet i Liberia.

30 helt nye oversettelser
Bibeloversettelsene som ble lansert i Nigeria og Liberia var blant 30 «første gangs-oversettelser» av Bibelen i fjor. Til sammen fikk nesten 10 millioner mennesker over hele verden tilgang på Bibelen på sitt eget språk. 18 språkgrupper fikk sin aller første hele bibel, 10 fikk sitt første nytestamente, og to språk fikk kortere deler av Bibelen for første gang.

460 millioner mangler Bibelen
Den fullstendige Bibelen er nå tilgjengelig på 542 språk som snakkes av 4,9 milliarder mennesker (78,7 % av verdens befolkning). Det nye testamentet er tilgjengelig på 1324 språk som snakkes av ytterligere 673 millioner mennesker (10.2 % av verdens befolkning), mens 1020 språk kun har kortere deler av Bibelen. Fortsatt er det 4015 språk, som snakkes av 460 millioner mennesker, som ikke har noen del av Bibelen på sitt språk.

Bibelselskapene arbeider også for å gjøre Guds Ord mer tilgjengelig for språkbrukere av i dag. Som ledd i dette arbeidet har 21 språk, som allerede hadde Bibelen, fått nye eller reviderte oversettelser i fjor. En studieutgave av Det nye testamentet til mandarin-kinesisk er nå tilgjengelig for 1,2 milliarder kinesiskspråklige, mens 136 millioner mennesker på 20 andre språk også har fått nye versjoner av Bibelen.

Digital Bible Library
The Global Scripture Access Report indikerer også at en betydelig milepæl ble nådd i fjor når det gjelder antall skrifter i Digital Bible Library - en av verdens største samlinger av digitaliserte oversettelser. Samlingen inneholder nå over 1000 oversettelser til 816 språk. Disse bibeltekstene er blant annet gjort tilgjengelig gjennom partnere som BibleSearch og YouVersion.

Fortsett å be!
 – Vi er svært glad for hva som har blitt oppnådd når det gjelder bibeloversettelser i 2014, sier Alexander M. Schweitzer, leder for global bibeloversettelse i De forente bibelselskaper.
– Det er et vitnesbyrd om det store arbeidet som er gjort, oppofrelsen i oversettelses-gruppene og engasjementet i bibelselskapene og lokalsamfunnene. Mange av disse oversettelsene hadde ikke vært mulig uten gaver fra støttespillere rundt om i verden. For det er vi virkelig takknemlige.
– Vær fortsatt med å be for oversettelses-gruppene fra alle de misjonsorganisasjoner som driver oversettelse og som arbeider for å bringe Guds ord til de samfunnene de tjener, sier han.

De forente bibelselskaper

De forente bibelselskaper (United Bible Societies) er et fellesskap av bibelselskaper som arbeider i mer enn 200 land og territorier. Sammen er de verdens største oversetter, utgiver og distributør av Bibelen. Bibelselskapene er også aktive innen områder som hiv/aids, sorgarbeid og leseopplæring. Bibelselskapene arbeider med alle kristne kirker og mange internasjonale ikke-statlige organisasjoner. For mer informasjon besøk http://www.unitedbiblesocieties.org/

Epost: post@bibel.noTelefon: 47 97 64 50
Postadr: Pb.6624 St.Olavs plass 0129 OSLO
Besøksadr: Bernhard Getz' gate 3 0165 OSLO