Gå til innhold

31 Siden forlot han Tyros-området igjen. Han tok veien om Sidon og dro mot Galileasjøen gjennom Dekapolis-landet.

To jenter på 12 år i en pinsekirke i Holguin med en aktivitetsbok om Bibelen for ungdom.

Foto: To jenter på 12 år i en pinsekirke i Holguin med en aktivitetsbok om Bibelen for ungdom.

– Dette er min første bibel

29. april 2016. Tekst: Ingeborg Mongstad-Kvammen | Foto: Hans J. Sagrusten

I Norge har alle muligheten til å få sin egen bibel. Men på Cuba møter vi stadig mennesker som har gått i kirken i mange år, og som ennå ikke har fått sin egen bibel.

Søndag 3. mai i fjor deltok jeg på gudstjeneste i en pinsemenighet i Havanna. Dit hadde Bibelkommisjonen på Cuba tatt med meg og andre gjester fra Norge. Det var et stort, nytt kirkebygg, hvor om lag 700 mennesker feiret gudstjeneste. Dette var det første kirkebygget på lang tid som myndighetene hadde tillatt kunne bygges.

For noen år siden spurte vi cubanske kirkeledere hva bibelbehovet på Cuba var. De svarte at dersom de skulle dekke behovet til alle de troende, trengte de én million bibler. På bakgrunn av dette startet vi den globale kampanjen «En million bibler til Cuba». Nå var vi her på gudstjeneste, og kollegene i Bibelkommisjonen hadde med seg bibler til utdeling.

Da gudstjenesten var over, sto vi på kirketrappa og delte ut bibler. Alle ville ha! Så her var det bare å henge i, enten man kunne spansk eller ikke. Én mann glemmer jeg ikke. Jeg vet ikke hva han het. Han var på min egen alder. Da han fikk Bibelen, så han på meg og sa:

– Tusen takk! Jeg har vært kristen hele livet. Dette er min første bibel.

For meg er denne mannen en representant for vår tids «Mary Jones». På samme måte som Mary Jones’ intense ønske om en bibel ble starten på en global bibelbevegelse, gir denne mannen oss inspirasjon til å fortsette vårt internasjonale bibelarbeid slik at Bibelen kan bli tilgjengelig for alle.

Min kollega Alain Montano forteller hva som er visjonen for Bibelkommisjonen på Cuba:

– Vår visjon er at hver cubaner skal ha sin egen bibel. Nå står vi midt oppe i denne store oppgaven med å skaffe en million bibler. Men det store målet er at en million en gang kan bli til elleve millioner - en bibel for hvert menneske på Cuba.

Alain understreker hvor viktig samarbeidet med kirkene er:

– Vi i Bibelkommisjonen sørger for at det er bibler på lager. Men dette har ikke noe poeng hvis ingen deler dem ut! Derfor er vi helt avhengige av kirkene. Hver av oss gjør det som Gud har kalt oss til; vi har alle vår oppgave i arbeidet med å spre Guds ord.

Fremdeles er det stor mangel på bibler, særlig når en kommer ut på landsbygda.

– Vi vet om en mengde med kirker hvor bare pastoren og to-tre andre har en bibel. Det blir dannet stadig nye kirker, og det de mest av alt ber om, er bibelmateriell til barna.

– For kirkene vokser, og de vokser raskt. Hver søndag er det noen som er i kirken for første gang, og stadig nye medlemmer trenger en bibel.

Du har aldri bibelen din alene på Cuba, sier Alain.

– Biblene her går på omgang og blir delt mellom flere mennesker. Derfor må biblene være solide. Billig bibelpapir holder bare i fem-seks måneder i klimaet vi har her. Nei, vi bruker godt bibelpapir som skal vare i fem år, minst!

Situasjonen på Cuba i dag er svært lik situasjonen i vårt eget land for to hundre år siden, da bare fire prosent av befolkningen hadde sin egen bibel. Nå da vi er i en privilegert situasjon her i landet, er det vårt ansvar å bidra der hvor bibelbehovet er størst i dag.

Derfor har vi valgt å la barnebibler til Cuba bli målet for innsamlingen ved Bibelselskapets 200–årsjubileum.

«En million bibler til Cuba»

– For noen år siden spurte vi cubanske kirkeledere hva bibelbehovet på Cuba var. De svarte at dersom de skulle dekke behovet til alle de troende, trengte de én million bibler. På bakgrunn av dette startet vi den globale kampanjen «En million bibler til Cuba».

Ingeborg Mongstad-Kvammen, generalsekretær i Bibelselskapet

Vær med og støtt bibelarbeidet på Cuba!

Epost: post@bibel.noTelefon: 47 97 64 50
Postadr: Pb.6624 St.Olavs plass 0129 OSLO
Besøksadr: Bernhard Getz' gate 3 0165 OSLO