Gå til innhold

8 Ha ingen skyld til noen, annet enn det å elske hverandre! Den som elsker sin neste, har oppfylt loven.

Generalsekretær Hrayr Jebejian i Bibelselskapet i Gulfen.

Foto: Generalsekretær Hrayr Jebejian i Bibelselskapet i Gulfen.

Bibelen på bokmesse i Bahrain

09. august 2016. Tekst: Hrayr Jebejian, Bibelselskapet i Gulfen | Foto: Hans J. Sagrusten

En enslig kristen bokstand, midt blant nesten fire hundre andre, på bokmesse i et muslimsk land - for aller første gang har Bibelselskapet i Gulfen fått tillatelse til å delta på den store bokmessa i Bahrain.

I samarbeid med De forente bibelselskaper (UBS) deltok Bibelselskapet i Gulfen i månedsskiftet mars-april på bokmessa i Bahrain. Midt blant 380 utgivere fra 20 land var Bibelselskapet til stede med den eneste kristne bokstanden. Tusenvis av besøkende besøkte utstillingen daglig, mange av dem fra nabolandet Saudi-Arabia.

Ved siden av Bibelselskapet sto et syrisk forlag som solgte Koranen. Derfor var det svært mange muslimer som stanset ved Bibelselskapets stand. Noen hadde aldri sett en bibel før, og de hadde mange spørsmål. De ansatte i Bibelselskapet svarte så godt de kunne og overlot resten til Den Hellige Ånd.

Mange tilbakemeldinger

Mange var overrasket over at Bibelselskapet var til stede, mens andre satte pris på at en kristen organisasjon var representert under et så viktig kulturarrangement. De ansatte fikk mange tilbakemeldinger fra de besøkende:

«Jeg har vært på utkikk etter en bibel i lang tid, og endelig fikk jeg tak i en!» (Ali fra Saudi-Arabia)

«Jeg er så glad for at jeg fikk nå kan lese Bibelen på arabisk, og fordi jeg kan få svar på spørsmål om den kristne tro. Gud være med deg.» (Saoud, en muslimsk imam)

«Jeg har mange kristne venner, og de er veldig ærlige, snille og glade mennesker. Jeg var på utkikk etter boka deres, for å få vite hva som er hemmeligheten bak freden, gleden og ærligheten deres.» (Mona fra Bahrain)

«Gud er god! Han åpnet døren så hans ord kunne bli sett av tusenvis av mennesker. Jeg vet at det er Guds plan, og et resultat av Bibelselskapets innsats. Må Gud velsigne det!» (Pastor Anil fra Full Gospel Telugu Church)

«Jeg er så glad for at Bibelselskapet er til stede her. Det er en flott anledning til å se ulike versjoner og oversettelser av Bibelen.» (Mubarak, en religionsforsker fra Bahrain)

«Jeg var på utkikk etter en kommentar til Bibelen og en god arabisk oversettelse. Her fant jeg det jeg trengte! Jeg føler meg så heldig.» (En ansatt i departementet for religiøse spørsmål i Irak)

«Da jeg så biblene, gikk jeg rett til standen deres. Jeg har lenge ønsket meg en bibel, for å få vite mer om kristendom, om profeten Jesus og hvorfor kristne tror at han er Gud.» (Mohammad, en advokat fra Bahrain)

Den første dagen av bokmessa ble Hrayr Jebejian, generalsekretær i Bibelselskapet i Gulfen, intervjuet av bahrainsk TV. Hele intervjuet ble sendt neste dag. Bibelselskapet ble også omtalt i flere aviser.

Bibelselskapet i Gulfen er takknemlig for denne unike muligheten og ser frem til å delta under flere slike viktige arrangementer. Vær med og be for dem som fikk en bibel under bokmessa. Be om visdom og Den Hellige Ånds veiledning for de ansatte i Bibelselskapet.

– Bibelselskapet i Gulfen gjør Bibelen tilgjengelig for kristne menigheter i landene i Gulfen.

– De kristne i Gulfen kommer fra mange land og etniske grupper og snakker mange ulike språk.

– Gulfen består av sju ulike land: Kuwait, Bahrain, Saudi-Arabia, Qatar, Oman, De forente arabiske emirater og Jemen.

– Mellom 50 og 80 prosent av dem som bor i landene i Gulfen, er fremmedarbeidere.

– Bibelselskapet i Gulfen gjør Bibelen tilgjengelig på 60 ulike språk og arrangerer seminarer i bibelbruk.

Tilbake til innholdsoversikten

Epost: post@bibel.noTelefon: 47 97 64 50
Postadr: Pb.6624 St.Olavs plass 0129 OSLO
Besøksadr: Bernhard Getz' gate 3 0165 OSLO