Gå til innhold

1 Nettopp da kom disiplene og spurte Jesus: «Hvem er den største i himmelriket?»

10 Pass dere for å forakte en eneste av disse små! For jeg sier dere: De har sine engler i himmelen som alltid ser min himmelske Fars ansikt.

Generalsekretær Anton Placinta (t.h.) og styreleder Romika Khutsutsui (t.v.) sammen med medarbeidere i staben i Bibelselskapet.

Foto: Generalsekretær Anton Placinta (t.h.) og styreleder Romika Khutsutsui (t.v.) sammen med medarbeidere i staben i Bibelselskapet.

Et ukjent land for de fleste

09. august 2016. Tekst: Bernt G. Olsen | Foto: Dag K. Smemo

Det er alltid et godt spørsmål i en selskapslek å finne navnet på hovedstaden i Moldova. Landet er ukjent for de fleste av oss, der det ligger inneklemt mellom Ukraina i øst og Romania i vest.

Moldova er et delt land etter en bitter krig på 90-tallet, og opprørerne kontroller fremdeles en betydelig del av landet. Dette er en av de mange uløste konflikter etter oppløsningen av Sovjetunionen, men i det minste er det fred. Språklig er landet delt mellom rumensk og russisk. Også kirkelig er det delt mellom flere ortodokse og evangeliske kirker.

Fattigdommen er en tragedie, og landet regnes som det fattigste i Europa. Situasjonen har tvunget mange av landets innbyggere til å arbeide som fremmedarbeidere over hele Europa. Landet har smått med naturressurser, det har lite å tilby turister og har klart omstillingen fra Sovjetunionen svært dårlig.

Men midt i nøden har landet et aktivt kirkeliv. Samtaler med pastorer sier meg at andelen av befolkningen som har et aktiv forhold til sin kristne tro, er like stor i Moldova som i Norge. Dette er i så fall overraskende, om vi tenker på at det har gått bare 25 år siden Sovjetunionens fall.

I årene etter 1990 ble det opprettet bibelselskaper i nesten alle land som tidligere tilhørte Sovjetunionen. I dag er den viktigste oppgaven å sørge for at det er nok bibler og barnebibler på både russisk og rumensk, og til en pris folk kan betale. Men det at landet er så lite, er en utfordring. Fattigdommen gjør at det er vanskelig å selge bibler med overskudd.

For at et bibelselskap skal kunne eksistere, må det ha inntekter av boksalget. Helst skal salget gi nok overskudd til å kunne lønne en liten stab som trykker og selger bibler. Men i et så fattig land gir ikke salget nok overskudd til å dekke det ordinære arbeidet.

Mange har ikke penger i det hele tatt, andre er avhengig av at prisen på Bibelen settes lavere enn hva det koster å trykke den, skal de ha råd til en. Derfor er Bibelselskapet helt avhengig av hjelp utenfra til den daglige driften.

Mange kristne fra Sovjettida har forlatt landet. I dag bor mange av dem i USA. Utvilsomt har dette svekket de tradisjonelle kirkene på kort sikt, kanskje særlig baptistkirkene. Men i dag ser vi hvordan Gud arbeider og legger nye mennesker til menighetene. Ikke minst har det vært og er en stor diakonal innsats som gir mye praktisk hjelp til fattige. Så effektivt har dette vært at det er få gatebarn å se – de har fått et hjem, ofte hos kristne.

Kirkene legger stor vekt på bibelundervisning, og derfor har de stort behov for rimelige bibler til de nye som kommer til menighetene.

For å forstå dagens kirkelige situasjon er det viktig å vite om de store vekkelsene på 20-tallet. Det ble etablert en rekke både baptist- og pinsekirker i Ukraina som hadde grener inn i Moldova. På tross av undertrykkelsen vokste de seg sterke under Sovjetunionen.

Det er mange historier om lidelse som fortelles fra de årene, men sterkest er vitnesbyrdet om de som holdt fast ved troen. Det var disse som dannet grunnlag for den veksten i tallet på kristne som skulle komme senere.

Hovedstaden i Moldova heter forresten Chisinau (Chisinau).

Fakta om Moldova

 • 3,5 millioner innbyggere
 • Det fattigste landet i Europa
 • Hovedstad: Chisinau
 • 75 prosent av arealet er dyrket mark
 • Ortodokse kristne: 93 prosent
 • Evangeliske kristne: 1,5 prosent
 • Del av Romania i 1918-1940
 • Del av Sovjetunionen i 1944-1991
 • 1,7 millioner bor og arbeider i andre land, 1 million av dem i Russland.
 • Mange barn og ungdommer er etterlatt hos besteforeldre eller naboer.
 • Bibelselskapet i Moldova samarbeider med alle kirkesamfunn.
Tilbake til innholdsoversikten
Vær med å støtte bibelarbeidet i Moldova

Epost: post@bibel.noTelefon: 47 97 64 50
Postadr: Pb.6624 St.Olavs plass 0129 OSLO
Besøksadr: Bernhard Getz' gate 3 0165 OSLO