Gå til innhold

1 Se, Herrens hånd er ikke for kort til å frelse,
og hans øre er ikke for tungt til å høre.

Bibliotekar Margarita Schelchova tar gjerne imot flere bibler fra Bibelselskapet.

Foto: Bibliotekar Margarita Schelchova tar gjerne imot flere bibler fra Bibelselskapet.

– Folk spør bare etter bibler

09. august 2016. Tekst: Joyce van de Veen | Foto: Dag K. Smemo

Bibelen skal finnes på alle folkebiblioteker - dette er et av prosjektene til Bibelselskapet i Moldova. «Hele dagen spør folk bare etter bibler» sier bibliotekaren Margarita.

– Mange av dem som låner bøker her, er russisktalende. Hele dagen spør de bare etter bibler, sier bibliotekar Margarita Schelchova ved Lomonosov offentlige bibliotek i Chisinau.

Biblioteket har navn etter den russiske forfatteren og naturviteren Mikhail Lomonosov (1711-1765) - en arv fra tiden da Moldova var en del av Sovjetunionen. Biblioteket er åpent helt til klokka sju om kvelden, seks dager i uka, og det er mange som kommer innom, sier Schelchova.

– Det kommer barn helt fra femårsalderen for å lese og låne bøker, men også eldre folk, sier hun.

– Det er også mange arbeidsløse som kommer, sier hun.

Arbeidsløsheten er nemlig svært høy i Moldova. Derfor er det viktig at Bibelen er tilgjengelig også for dem som ikke har råd til å kjøpe en, som her på biblioteket.

– Jeg samarbeider mye med den ortodokse kirke, sier Schelchova.

– Vi arrangerer aktiviteter sammen med ortodokse prester. De kommer hit til biblioteket og deler historier fra Bibelen. Hun tar med glede imot flere bibler.

– Dere kan gjerne komme tilbake med flere bibler og mer kristen litteratur. Vi er glade for å ta imot disse bøkene!

Nataliu Moohina arbeider også ved biblioteket i Chisinau. Vi legger merke til at hun bærer et lite kors i et kjede rundt halsen.

– Jeg er romersk-katolsk. For tjue år siden begynte jeg å gå i kirken. På den tiden var jeg veldig syk, og jeg trodde at jeg kom til å dø. Men i en drøm fikk jeg se en veldig vakker kvinne, og bak henne kunne jeg se himmelen og stjernene.

Neste morgen prøvde hun å forstå hva drømmen skulle bety.

– Kvinnen som jeg så, holdt en baby på armen. Nå tror jeg at det er finnes Gud i denne verden og at han har gitt meg sin egen Sønn.

– Mannen min og sønnen min kunne ikke forstå dette. Nå er det tretten år siden mannen min døde. Og sønnen min er redd for Guds makt; han mener at Gud bare straffer menneskene.

Tre dager etter besøket i Chisinau kommer vi til et annet bibliotek, i Soroca, nordøst i Moldova, nær grensen til Ukraina. Der møter vi Eugenia Rotaru, som er direktør for biblioteket i byen og medlem av rådet av 58 biblioteker i området.

Vi får være med når Bibelselskapet i Moldova overleverer i alt 528 bøker til biblioteket. De ansatte er med og bærer inn kartonger med både barnebibler, vanlige bibler og bibelske oppslagsverk. De får både russiske og rumenske bibelutgaver.

Før biblene kunne overleveres til biblioteket, måtte vi oppsøke et offentlig kontor for å få et stempel. Men da biblene er overlevert, foreslår direktør Rotaru at vi deler nyheten også med lokalavisa i Soroca, og hun vil dessuten skrive om de nye bøkene på bloggen til biblioteket.

– Vi trenger flere bøker. Jeg er glad for alle de nye bøkene vi har fått, sier hun.

– De som kommer hit, er for det meste studenter, noen familier, eldre og pensjonister, sier hun.

Hun tilhører selv den ortodokse kirke, men er ikke en aktiv troende, sier hun. Men hun er veldig glad for alle bøkene som biblioteket har fått, og hun gir oss lov til å ta bilder når biblene bæres inn. Det er en glede å få være med og gjøre Guds Ord tilgjengelig!

Satser på biblioteker

Generalsekretær Anton Placinta i Bibelselskapet studerer bøker på biblioteket i Chisinau.
Generalsekretær Anton Placinta i Bibelselskapet studerer bøker på biblioteket i Chisinau. (Foto: Dag K. Smemo)

Ved Sovjetunionens fall fantes det ca. 2 000 biblioteker i Moldova, med til sammen 25 millioner bøker. I Sovjettiden ble bibliotekene brukt som en arena for å forme folkets tanker og ideer, og det ble ført streng kontroll med hvilke bøker som fantes der.

Etter Moldovas uavhengighet i 1991 har myndighetene igjen satset på bibliotekene som en viktig fellesarena i samfunnet, der informasjon ikke lenger blir sensurert for å tjene politiske formål, men ligger åpent tilgjengelig for alle innbyggere.

Gjennom prosjektet «Bibler til offentlige biblioteker» satser nå også Bibelselskapet i Moldova på bibliotekene, for å gjøre Bibelen tilgjengelig for alle som vil lese den. Med vår støtte kan de nå enda flere med Guds Ord.

Tilbake til innholdsoversikten
Vær med å støtte bibelarbeidet i Moldova

Epost: post@bibel.noTelefon: 47 97 64 50
Postadr: Pb.6624 St.Olavs plass 0129 OSLO
Besøksadr: Bernhard Getz' gate 3 0165 OSLO