Gå til innhold

18 Da sa Herren Gud: «Det er ikke godt for mennesket å være alene. Jeg vil lage en hjelper av samme slag.»

BM: Barnebibelen «Amigos por siempre» («Venner for alltid») er svært populær blant barn og unge på Cuba. Gavene som blir gitt i forbindelse med Bibelselskapets 200-årsjubileum går til å trykke og distribuere denne bibelutgaven. Den inneholder hele bibelteksten, med illustrasjoner. Bildet er fra en pinsekirke i Havanna, der to jenter på første benk blar i de nye barnebiblene sine.<br />NN: Barnebibelen «Amigos por siempre» («Vener for alltid») er særs populær mellom born og unge på Cuba. Gåvene som blir givne i samband med 200-årsjubileet til Bibelselskapet går til å trykke og distribuere denne bibelutgåva. Ho inneheld heile bibelteksten, med illustrasjonar. Bildet er frå ei pinsekyrkje i Havanna, der to jenter på første benk blar i dei nye barnebiblane sine.

Foto: BM: Barnebibelen «Amigos por siempre» («Venner for alltid») er svært populær blant barn og unge på Cuba. Gavene som blir gitt i forbindelse med Bibelselskapets 200-årsjubileum går til å trykke og distribuere denne bibelutgaven. Den inneholder hele bibelteksten, med illustrasjoner. Bildet er fra en pinsekirke i Havanna, der to jenter på første benk blar i de nye barnebiblene sine.
NN: Barnebibelen «Amigos por siempre» («Vener for alltid») er særs populær mellom born og unge på Cuba. Gåvene som blir givne i samband med 200-årsjubileet til Bibelselskapet går til å trykke og distribuere denne bibelutgåva. Ho inneheld heile bibelteksten, med illustrasjonar. Bildet er frå ei pinsekyrkje i Havanna, der to jenter på første benk blar i dei nye barnebiblane sine.

Bibler til en ny generasjon på Cuba

13. april 2016. Tekst: Bernt G. Olsen | Foto: Dag K. Smemo

Det er viktig å nå den unge generasjonen med bibler. Derfor har vi inkludert barnebibler i prosjektet «en million bibler til Cuba». Nå ved Bibelselskapets 200-årsjubileum kan norske bibelvenner få gi en jubileumsgave til disse barnebiblene.

Når vi sier «barnebibel», tenker vi gjerne på en bok med et utvalg av bibeltekster. Men de barnebiblene vi distribuerer på Cuba, er hele bibler med ren bibeltekst. De er beregnet på aldersgruppen 8-14 år og utstyrt med fargerike illustrasjoner.

De cubanske kirkene inkluderer barn og unge på en måte som jeg knapt har sett noe annet sted i verden! De blir virkelig tatt på alvor og inkludert i gudstjenesten. Derfor er det også mange barn og unge i kirkene, og behovet for barnebibler er stort.

I tillegg til bibler støtter vi også annet materiell, som billedbøker og bøker med bibelfortellinger. Men disse regner vi ikke med blant biblene vi har lovet å skaffe. Når vi sier «en million bibler til Cuba», mener vi fullstendige bibler, med alle bøkene i Det gamle og Det nye testamentet.

Nytt trykkeri

Vi er nå blitt i stand til å støtte opprettelsen av et eget trykkeri på Cuba. Det er i skrivende stund på vei fra Korea til Cuba med båt. Trykkeriet blir ikke finansiert med gaver som er gitt til bibler, men med testamentariske gaver. Bibelselskapet mottok i fjor store testamentariske gaver, og styret har vedtatt å bekoste trykkeriet med en ekstrabevilgning på en million kroner.

Trykkeriet skal produsere bibelbøker og annet materiell til barn og unge, særlig materiell til de mange søndagsskolene i kirkene. Bibelkommisjonen på Cuba prioriterer dette trykkeriet høyt, og derfor har vi valgt å støtte det.

Møter behovet

Barn og ungdom i alderen 8-14 år er viktige å nå, og kirkene på Cuba har et svært godt system for å nå dem. Cuba er et eksempel på hvordan en skal bygge opp menigheter og gi systematisk opplæring til unge ledere. Dette behovet møter vi med denne innsamlingen til barnebibler.

Det som vi får være med på i denne tiden på Cuba, er helt fantastisk. Gjennom gavene fra norske bibelvenner makter vi å nå en hel generasjon av barn og unge med bibler, før landet åpner seg og materialismen flommer inn. Og vi får gjøre dette i en strategisk viktig tid for landet.

Det sterkeste minnet

Ingen ting kan overgå det minnet jeg har fra den første dagen jeg besøkte Cuba. Jeg møtte en ung familie, et ektepar som begge var pastorer i en liten pinsemenighet. Vi har holdt kontakten gjennom alle disse årene. Under mitt første møte med dem oppdaget jeg: De har ikke bibler!

Da jeg besøkte seminaret hvor de studerte, var 100 pastorer fra ulike menigheter samlet. Jeg hadde tatt med meg tre bibler og spurte om det kanskje var noen som trengte en. Da opplevde jeg: Av 100 pastorer var det 30 som ikke hadde sin egen bibel. Denne opplevelsen ble starten på den store innsatsen vår på Cuba.

Jeg loddet ut de tre biblene. En av dem var en flott studiebibel, og dette ekteparet vant den. De ble svært lykkelige over dette. De hadde hatt bibler før, men når de døpte nye medlemmer i kirken, hadde de valgt å gi bort sine egne bibler til de nydøpte.

Denne historien beskriver den store bibelmangelen som har vært og ennå er på Cuba. Derfor er det en stor glede å få være med og gi en ny generasjon på Cuba bibler med vår jubileumsgave.

– Uforholdsmessig få barn

– Det er uforholdsmessig få barn på Cuba, sammenlignet med andre land i Latin-Amerika. Mange familier har bare ett barn. De sosiale og økonomiske problemene er noen av årsakene. Dette er typisk for land der familiene bor ekstremt trangt.

– Men den viktigste årsaken er at mange unge, altså den generasjonen som får barn, har forlatt landet de siste årene, enten som flyktninger eller som lovlige emigranter.

– Men derfor er det desto viktigere å nå hele den oppvoksende generasjonen med bibler! Det er de som er fremtidens kirke på Cuba.

Vær med og støtt bibelarbeidet på Cuba!

Epost: post@bibel.noTelefon: 47 97 64 50
Postadr: Pb.6624 St.Olavs plass 0129 OSLO
Besøksadr: Bernhard Getz' gate 3 0165 OSLO