Gå til innhold

18 Hvem er en Gud som du,
en som tar bort skyld og tilgir synd
for den resten han eier?
Han holder ikke evig fast på vreden,
for han vil gjerne vise miskunn.

Naelay Anelz Pulpo (foto: Dag K. Smemo)

Foto: Naelay Anelz Pulpo (foto: Dag K. Smemo)

– Barna spør om å få bibler

17. mars 2016. Tekst: Hans J. Sagrusten | Foto: Dag K. Smemo

Loneisi og Naelay driver søndagsskole i hver sin kirke på Cuba. Begge forteller at barna ønsker seg bibler. De skulle ønske de hadde barnebibler til dem.

Loneisi Cordouez Rodriguez (foto: Dag K. Smemo)
Loneisi Cordouez Rodriguez (foto: Dag K. Smemo)

Loneisi Cordouez Rodriguez (35) og Naelay Anelz Pulpo (23) driver barnearbeid i hver sin kirke i Holguin, en by øst på Cuba med 700 000 innbyggere. De treffes på et pastormøte og kjenner ikke hverandre fra før, men oppdager at de har mye til felles. Blant annet at de mangler barnebibler.

– I kirken min trenger vi 30 barnebibler, sier Loneisi.

– Bare et eller to av barna har en bibel i dag. De andre spør meg hvor de kan få kjøpt en bibel.

– Jeg har tre barn selv, men ingen av dem har sin egen bibel. Derfor gjenforteller jeg bibelhistoriene for dem, ut fra min egen bibel. Men jeg må fortelle med egne ord, siden jeg har en eldre bibel med litt vanskelig språk.

– Jeg har ikke gått på søndagsskole selv, for jeg ble kristen først som 19-åring.

Som så mange andre på Cuba vokste Loneisi opp med foreldre som ikke trodde på Gud. Men hun hadde en tante som tok henne med til kirken.

– Da jeg ble kristen, var det første jeg gjorde å gå inn i arbeidet med barn i menigheten!

Naelay er gift, men har ingen barn ennå. Hun forteller at hun vokste opp i et kristent hjem, og at faren hennes er pastor.

– Den første bibelhistorien jeg husker at jeg lærte, var historien om Josef som ble solgt av brødrene sine. Fortellingene i Det gamle testamentet er ofte spennende, slik at barn kan se dem for seg. Naelay forteller at det ofte er så mange som 50 barn til stede på søndagsskolen. - Vi har ikke bibler, så vi bruker store plakater med illustrasjoner som vi forteller ut fra. Andre ganger hører vi på en bibelhistorie fra en CD.

Loneisi nikker gjenkjennende.

– Vi også bruker plakater med bibelhistorier. På Cuba er vi vant til å være kreative og bruke de ressursene vi har.

Begge kvinnene er enige om at de har fått en spesielt kall fra Gud til å arbeide med barn i kirken. Naelay sier det så sterkt:

– Om ikke det var Gud som hadde kalt meg til dette arbeidet, ville det ikke ha vært mulig for meg å drive med det. Det er Guds kall som driver meg!

Loneisi forteller at hun av og til tar med barna ut og har søndagsskole i det fri:

– Noen ganger går vi opp i fjellet og har undervisningen der. Det er helt spesielle turer som barna husker. Det er viktig at barna får god undervisning i troen fra første stund i livet.

Naelay har ikke bare kontakt med barna i menigheten sin – hun besøker også mange barn som bor på barnehjem:

– Jeg pleier å ha med saft og boller til dem, sier hun med et smil.

– Men jeg ville også gjerne ha med noen barnebibler å gi dem.

Vi spør Loneisi og Naelay hvilken bibelhistorie de har erfart at barna liker best. Naelay svarer raskt:

– Det er historien om da verden ble skapt - og fortellingene om da Jesus gjorde under. Vi holder på med underhistoriene akkurat nå, og barna er veldig opptatt av de historiene!

De to kvinnene har klare tanker om hvordan en god barnebibel skal være. Begge trekker fram at den må ha store illustrasjoner og klare farger, slik at barna kan se det som blir fortalt. Nettopp slik som den fargerike utgaven som norske givere er med og støtter under Bibelselskapets 200-årsjubileum.

Vær med og støtt bibelarbeidet på Cuba!

Pastor for en dag

Loneisi og Naelay kan fortelle om en helt spesiell skikk i kirkene på Cuba:

– Den siste lørdagen i måneden får et av barna være pastor. Dette gjør de ikke på lek; de preker så til og med voksne mennesker gir seg over til Gud.

– En liten jente fikk foreldrene sine til å komme til kirken den dagen hun skulle preke. Det endte med at begge to ga seg over til Gud, og i dag arbeider begge i kirken – fordi de hørte sitt eget barn tale om Gud!

– I dag er denne jenta voksen og er en fantastisk pastor.

Epost: post@bibel.noTelefon: 47 97 64 50
Postadr: Pb.6624 St.Olavs plass 0129 OSLO
Besøksadr: Bernhard Getz' gate 3 0165 OSLO