Gå til innhold

18 Da sa Herren Gud: «Det er ikke godt for mennesket å være alene. Jeg vil lage en hjelper av samme slag.»

Kvinnenes internasjonale bønnedag har i år fokus på Cuba; å forebygge familievold - og å hjelpe ofrene. (Foto: Dag Kjær Smemo)

Foto: Kvinnenes internasjonale bønnedag har i år fokus på Cuba; å forebygge familievold - og å hjelpe ofrene. (Foto: Dag Kjær Smemo)

Kvinnenes internasjonale bønnedag 2016

29. februar 2016.

Bønnedagen 2016 er 4. mars, og årets materiell er laget av bønnedagskomiteen på Cuba. Tema for året er «Ta imot barna, ta imot meg».

Familievolden på Cuba har økt dramatisk etter den økonomiske krisen på 90-tallet. Boligmangel har ført til at inntil tre generasjoner bor sammen på liten plass. Dette er et stressmoment som ofte gir grobunn for vold.

I en nasjonal undersøkelse oppga 52 % av barn og unge mellom 7 og 15 år at de opplevde fysisk eller psykisk vold i hjemmet. Barna forteller: «De slår meg», «Foreldrene mine krangler og slåss», «De skriker og brøler til meg».

Årets prosjekt går til å:

  • Forebygge familivold og hjelpe ofrene
  • Presentere problemet og prosjektet for 200 prester med ektefeller
  • Lære opp 240 kursholdere. Disse vil jobbe sammen to og to, og hvert team vil nå 100 barn, 200 ungdommer og 100 voksne. Totalt håper vi å nå 48 000 mennesker i 2016.
  • Veilederne vil øke bevisstheten om problemet og bruke Guds ord for å gi håp og vise en annen måte å løse konfliktene på.

Komiteen for Kvinnenes internasjonale bønnedag anbefaler at det på bønnedagsarrangement blir tatt opp kollekt til årets prosjekt.

Les mer om Kvinnenes internasjonale bønnedag

Kvinnenes internasjonale bønnedag 2017

Epost: post@bibel.noTelefon: 47 97 64 50
Postadr: Pb.6624 St.Olavs plass 0129 OSLO
Besøksadr: Bernhard Getz' gate 3 0165 OSLO