Gå til innhold

13 Er noen av dere vis og forstandig? Da må han vise det i gjerning, i et rett liv preget av den ydmykhet som visdommen gir.

De forente bibelselskaper har forpliktet seg til å arbeide mot den dagen da alle kan ha tilgang på hele Bibelen, så mye arbeid gjenstår fortsatt.

Foto: De forente bibelselskaper har forpliktet seg til å arbeide mot den dagen da alle kan ha tilgang på hele Bibelen, så mye arbeid gjenstår fortsatt.

50 nye oversettelser av Bibelen forrige år

15. april 2016.

I 2015 fullførte bibelselskapene oversettelser av Bibelen til 50 språk som snakkes av nesten 160 millioner mennesker.

28 språk, som tales av nesten 33 millioner mennesker, fikk tilgang til Bibelen for første gang: 11 nye språkgrupper har nå en hel bibel, seks har Det nye testamentet og 11 språkgrupper har fått deler av Bibelen oversatt.

Språk utvikler seg hele tiden, så bibelselskapene er også engasjerte i revisjon av eksisterende oversettelser - slik at så mange mennesker som mulig skal ha mulighet til å få del i Bibelens budskap. I 2015 resulterte dette i 20 nye oversettelser og revisjoner i tillegg til to studie-utgaver med potensial til å nå over 127 millioner mennesker.

Braille - å nå ut til synshemmede

Omlag 285 millioner mennesker i verden har en synshemming, av dem er 40 millioner blinde. En Braille-bibel (blindeskriftsbibel) består vanligvis av mer enn 40 store bind - noe som gjør produksjonen av en komplett bibel til en stor oppgave. Med lanseringen av Sinhala Braille-bibelen i fjor fikk 15 000 synshemmede på Sri Lanka for første gang mulighet til selv å lese Bibelen. Dette er det 44. språket som får en full blindeskriftsbibel. Også Mexico, Spania og Armenia har fått bibeldeler på Braille det siste året, og en ny oversettelse av hele Bibelen har blitt lansert på nederlandsk.

Tegnspråksbibler for døve

Tegnspråk er førstespråk, eller hjertespråk, for 70 millioner døve over hele verden. Totalt er det over 400 forskjellige tegnspråk. Det nye testamentet er kun tilgjengelig på amerikansk tegnspråk og dette er den største bibeldelen som foreløpig er tilgjengelig på tegnspråk.

De forente bibelselskaper, i samarbeid med andre aktører, forsøker å møte behovet for bibler på det som nå regnes som en stor unådd gruppe. Bibelselskapene deltar i 14 pågående prosjekter mens 9 andre prosjekter akkurat har begynt eller er i planleggingsfasen. I 2015 publiserte Bibelselskapet på Sri Lanka utvalgte bibeltekster på tegnspråk fra Apostlenes gjerninger. I Ungarn og Litauen ble det lansert utkast av tegnspråksoversettelser fra Markus-evangeliet. Bibelhistorier og bibeldeler har også blitt oversatt i Brasil, Mexico og Japan.

Alexander Schweitzer
Alexander Schweitzer

Alexander M. Schweitzer fra De forente bibelselskaper uttaler: «Det er oppmuntrende å se tilbake på 2015 og se at bibelselskapene har vært involvert i å fullføre oversettelser på ikke mindre enn 50 språk som snakkes av nesten 160 millioner mennesker. Det er også en glede å se framgangen som blir gjort med oversettelser til blindeskrift og tegnspråk. Fremgangen inspirerer oss til å sikte enda høyere, slik at livene til flere mennesker og samfunn kan bli beriket av Guds Ords forvandlende kraft.»

100 bibler på 1000 dager

I 2013 ble De forente bibelselskaper enige i målsetningen om å oversette 100 hele bibler innen utgangen av 2015. Vi er glade for å kunne rapportere at 90 oversettelser er fullførte, 53 av dem er utgitt mens 37 er under produksjon eller trykking.

Be for dem som fortsatt arbeider med de gjenværende 10 oversettelsene, at de vil kunne fullføre arbeidet så snart som mulig. Be også for prosjekter som er avsluttet, men trenger tillatelse fra myndighetene før de kan publiseres.

563 språk (som snakkes av nesten 5,1 milliarder mennesker) har nå en hel bibel og ytterligere 1334 språk (som snakkes av 658 millioner mennesker) har Det nye testamentet. Dermed gjenstår 281 millioner mennesker som kun har noen deler av Bibelen på sitt språk, og 497 millioner uten noen oversettelse av Bibelen. De forente bibelselskaper har forpliktet seg til å arbeide mot den dagen da alle kan ha tilgang på hele Bibelen, så mye arbeid gjenstår fortsatt. Dessuten forandrer språkene seg hele tiden - derfor er vi forpliktet til også å sikre at eksisterende oversettelser blir jevnlig revidert eller nyoversatt. Bibelselskapene arbeider for øyeblikket med over 400 oversettelsesprosjekt over hele verden.

Tilgang på Bibelen via Internett

Den økende bruken av Internett gir mennesker større valgfrihet i hvordan, hvor og når de får tilgang til Bibelen.

Digital Bible Library ® (DBL) står sentralt i bibelselskapenes strategi for å gjøre Bibelen enkelt tilgjengelig for så mange som mulig. Ved utgangen av 2015 inneholdt DBL hele 1201 bibler, testamenter og bibeldeler på 957 språk. Disse språkene snakkes av over 4,6 milliarder mennesker. DBL eies og vedlikeholdes av De forente bibelselskaper i samarbeid med andre aktører og med støtte av «Every Tribe Every Nation alliance». Gjennom partnere som BibleSearch og YouVersion gjøres Bibelen tilgjengelig for et bredt publikum.

De forente bibelselskaper

De forente bibelselskaper (United Bible Societies) er et fellesskap av bibelselskaper som arbeider i mer enn 200 land og territorier. Sammen er de verdens største oversetter, utgiver og distributør av Bibelen. Bibelselskapene er også aktive innen områder som hiv/aids, sorgarbeid og leseopplæring. Bibelselskapene arbeider med alle kristne kirker og mange internasjonale ikke-statlige organisasjoner. For mer informasjon besøk http://www.unitedbiblesocieties.org/

Last ned Global Scripture Access Report 2015 (engelsk tekst)

Epost: post@bibel.noTelefon: 47 97 64 50
Postadr: Pb.6624 St.Olavs plass 0129 OSLO
Besøksadr: Bernhard Getz' gate 3 0165 OSLO