Gå til innhold

7 I nærheten av dette stedet lå det et gods som var eid av den fremste mannen på øya, han het Publius. Han tok vennlig imot oss som sine gjester i tre dager.

Bernt Greger Olsen er bibelmisjonsleder i Bibelselskapet. (Foto: Hans J. Sagrusten)

Foto: Bernt Greger Olsen er bibelmisjonsleder i Bibelselskapet. (Foto: Hans J. Sagrusten)

Kinas to ansikter

08. mars 2017. Av: Bernt G. Olsen, Bibelmisjonsleder

Den som besøker Kina blir møtt av topp moderne flyplasser med togforbindelse inn til byene som overgår alt av det vi kan finne i Europa. Sentrum av byene er et bilde på den utrolige utviklingen dette store landet har hatt de siste tiårene.

Men du skal ikke langt utenfor de store byene før en helt annen virkelighet åpenbarer seg. Ute på landsbygda er det mange bønder som strever hardt for å få endene til å møtes. Virkeligheten er at det er rundt 600 millioner fattige i Kina, 30 millioner av dem lever i ekstrem fattigdom.

Den fattige landsbygda forsyner byene med arbeidskraften de trenger. Slik kan de fortsette å bygge sine fabrikker og nye byer som forsyner oss med billig elektronikk og andre varer vi ikke kan klare oss uten.

Mange av arbeiderne etterlater barna sine på bygda, fordi de ikke har mulighet til å ta dem med seg til byene, hvor de bor ekstremt trangt og arbeider lange dager. Barna blir ytterligere en byrde for besteforeldrene, eller tanter og onkler som må ta seg av dem. En til to ganger i året kommer foreldrene hjem på besøk og blir fremmede for sine egne barn.

Men det er disse fattige som i størst grad har vendt seg til evangeliet og som spør etter bibler. For dem er det ofte helt umulig å betale det en bibel koster. For deres skyld fortsetter vi å skaffe bibelpapir, slik at de kan få sin egen bibel. Og fra menighetene på landsbygda har vekkelsen bredt seg til byene - slik at kirkene nå vokser over hele Kina.

Ved en anledning besøkte jeg en bibelskole ute i provinsen. Jeg var sammen med en ung kinesisk kvinne som var tolk for meg. Vi snakket med en gutt fra landsbygda som hadde kommet for å gå et år på bibelskole. Menigheten hans hjemme hadde ingen med utdannelse som kunne forklare Bibelen for dem. Derfor hadde familien hans, naboer og andre i menigheten gått sammen om å samle inn de 400 kronene det kostet i måneden å holde gutten på bibelskole.

Etter samtalen begynte min unge tolk å gråte. Denne virkeligheten hadde hun aldri møtt tidligere. For henne og venninnene hennes var dette ikke noen stor sum, og de kunne lett ha hjulpet til. Det er jeg sikker på at de gjør nå, men det finnes tusenvis av slike fattige menigheter, minst 50 000.

Det er en nær sammenheng mellom tilgang på bibler og vekst i kirkene. Det gode samarbeidet med kinesiske myndigheter som gjør det mulig å produsere store mengder biler i Kina, bygger på at vi skaffer bibelpapiret. Derfor fortsetter vi å gjøre det, og fremdeles er det slik at hver gang vi får 10 kroner, blir det til en ekstra bibel i Kina.

Bla deg fram nedenfor, og les mer om bibelarbeidet i Kina.

Tilbake til innholdsoversikten
Vær med og støtt bibelarbeidet i Kina!

Epost: post@bibel.noTelefon: 47 97 64 50
Postadr: Pb.6624 St.Olavs plass 0129 OSLO
Besøksadr: Bernhard Getz' gate 3 0165 OSLO