Gå til innhold

18 Hvem er en Gud som du,
en som tar bort skyld og tilgir synd
for den resten han eier?
Han holder ikke evig fast på vreden,
for han vil gjerne vise miskunn.

Gleden er stor når kasser med bibler kan bæres inn i en kirke, som her i Shansui-distriktet, i nærheten av byen Zhoukou i Henan-provinsen.

Foto: Gleden er stor når kasser med bibler kan bæres inn i en kirke, som her i Shansui-distriktet, i nærheten av byen Zhoukou i Henan-provinsen.

– Vi kunne ha trykt flere bibler!

09. mars 2017. Tekst og foto: Hans J. Sagrusten

«Med større bidrag fra kristne i Vesten kunne vi ha trykt flere bibler», hører vi fra kirken i Kina. På den kinesiske landsbygda er det fremdeles mange som venter på en bibel.

I dag er det ikke manglende tillatelse fra myndighetene som begrenser tilgangen på bibler, men manglende økonomisk støtte. Kirken i Kina søker hvert år myndighetene om tillatelse til å trykke et visst antall bibler. Med større gaver fra kristne i Vesten kunne de ha søkt om å trykke enda flere.

– Kirken har nå tillatelse til å trykke fire millioner bibler i året til de kristne i Kina, sier Kua Wee Seng, leder for China Partnership Bible Society.

– To av disse millionene kan vi selge til full pris i byene, der folk har bedre råd.

– Men to millioner må selges til nedsatt pris, til de fattige kristne på landsbygda. Men slik det er nå, har vi bare penger til drøyt en million av disse rimelige biblene neste år. Vi kunne ha støttet to millioner av dem.

Artikkelen fortsetter nedenfor videoen

Bibelen en bestselger

Fortellingen om hvordan Bibelen blir spredt i Kina, er eventyrlig. Bibelen er i dag en bestselger. Slik var det ikke i årene like etter Kulturrevolusjonen, da Bibelen var en forbudt bok i Kina.

– Vi startet på 1980-tallet med å få tillatelse til å distribuere 400 000 bibler i året. Nå er vi oppe i det tidobbelte! For fem år siden fikk vi tillatelse fra myndighetene til å trykke fire millioner bibler i året, sier Kua Wee Seng.

– Men nå har det stoppet opp, sier han.

– 70 prosent av kirkene ligger nemlig på landsbygda, og der må biblene selges mye billigere. I byene har de fleste råd til å betale full pris. Men på landsbygda tjener en fattig bonde bare ca. 600 kroner i året. Da blir det umulig å betale 30 kroner for en bibel. Derfor er vi avhengige av økte gaveinntekter for å skaffe nok bibler til kirkene på landsbygda.

Kua Wee Seng har selv følt hvor vanskelig det er å produsere nok bibler. På 1990-tallet var han nestleder for bibeltrykkeriet i Nanjing og hadde ansvaret for å skaffe papir til trykkingen. I dag blir papiret produsert i Kina, men blir betalt av blant andre norske givere.

– Papiret til en kinesisk bibel koster bare ca. 10 norske kroner, sier Kua Wee Seng.

Til en pris de kan betale

Visjonen til De forente bibelselskaper er å bringe «Guds Ord til alle mennesker, på et språk de forstår og til en pris de kan betale». Prinsippet at folk skal ha råd til å betale for en bibel, er stadig viktig i Kina. I et land med mer enn 1,3 milliarder innbyggere er det hundrevis av millioner mennesker som ikke har råd til å betale for en bibel. Full pris utgjør mer enn en halv månedslønn for en bonde.

Bibelen kan bare distribueres lovlig gjennom de registrerte kirkene og finnes ikke i bokhandelen. Alle biblene som Bibelselskapets givere er med og støtter, distribueres på denne måten.

– Men hva med de kristne i de uregistrerte kirkene? Hvor får de bibler fra?

– Mange kristne i de uregistrerte kirkene får biblene sine fra de registrerte kirkene. Det er bare de registrerte kirkene som har tillatelse til å distribuere bibler i Fastlands-Kina. Men hvem som helst kan kjøpe en bibel i en av de registrerte kirkene – det gjelder også for dem som går i en uregistrert kirke.

Noen kristne kjøper bibler for å gi dem til familiemedlemmer og venner, og noen av disse kan tilhøre en av de uregistrerte kirkene.

Biblene fra Bibelselskapet når langt ut, og behovet for bibler er fremdeles stort. Derfor vil vi fortsette å støtte kirkene i Kina med papir til bibler!

– Den samme Bibelen

Kua Wee Seng, leder i China Partnership Bible Society.
Kua Wee Seng, leder i China Partnership Bible Society.

– De kristne leser den samme bibelen over hele Kina, med de samme skrifttegnene. Selv om dialektene i de ulike delene av landet er så forskjellige at folk ikke kan forstå hverandre, kan alle likevel lese det samme skriftspråket. «Bibelen forener oss», som biskop Ting (1914-2012) sa. I tillegg trykker vi bibler på ti ulike minoritetsspråk som snakkes i Kina.

– Først for ti år siden begynte vi å trykke barnebibler. Hittil har vi vært varsomme med å distribuere barnebibler i kirkene, fordi det ikke har vært ønskelig fra myndighetenes side at personer under 18 år får tilgang til bibler. Men dette er nå i endring mange steder.

Kua Wee Seng, leder for China Partnership Bible Society

Tilbake til innholdsoversikten
Vær med og støtt bibelarbeidet i Kina!

Epost: post@bibel.noTelefon: 47 97 64 50
Postadr: Pb.6624 St.Olavs plass 0129 OSLO
Besøksadr: Bernhard Getz' gate 3 0165 OSLO