Gå til innhold

1 Nettopp da kom disiplene og spurte Jesus: «Hvem er den største i himmelriket?»

10 Pass dere for å forakte en eneste av disse små! For jeg sier dere: De har sine engler i himmelen som alltid ser min himmelske Fars ansikt.

Michael Abebe Bisrat (til venstre) og Yonathan Agegnehu (til høyre) arbeider på den nye studiebibelen på amharisk. De tilhører hver sin kirke, men opplever at arbeidet forener dem.

Foto: Michael Abebe Bisrat (til venstre) og Yonathan Agegnehu (til høyre) arbeider på den nye studiebibelen på amharisk. De tilhører hver sin kirke, men opplever at arbeidet forener dem.

– Arbeidet med studiebibelen forener oss

26. juli 2017. Tekst: Margrethe Lia / Åshild Solgaard / Hans J. Sagrusten | Foto: Margrethe Lia

Begge mente at deres egen kirke var den beste. Men gjennom arbeidet med en felles studiebibel har Michael og Yonathan begynt å føle et sterkt fellesskap. Det har også kirkene de tilhører.

Norske bibelvenner har i en årrekke støttet arbeidet med en felles studiebibel på amharisk, som er fellesspråket i Etiopia. Siden 2012 har nærmere 200 000 kroner hvert år gått til dette prosjektet. Nå er det inne i sitt trettende år, og snart er målet nådd: En hel studiebibel med kommentarer.

Forklarende kommentarer

Den mest brukte bibeloversettelsen i Etiopia er fra 1962.Den holder seg ganske nær grunnteksten, så noen steder er den ikke alltid like lett å forstå. Mange lesere trenger derfor kommentarer for å forstå bakgrunnen for spesielle ord og uttrykk.

– Studiebibelen på amharisk vil skape en dyptgripende bedring i folks forståelse av Bibelen, forteller Bibelselskapet i Etiopia.

Noen uttrykk i Bibelen er vanskelige å oversette. For eksempel blir ordet «bror» forstått forskjellig i ulike kulturer. Noen steder betyr det ikke bare bror, men også søskenbarn. Derfor er det nyttig med en studiebibel som kan gi forklarende kommentarer til teksten.

– Den nye studiebibelen vil hjelpe den enkelte kristne å forstå Bibelen bedre. Den vil både spre og styrke den kristne troen i samfunnet, uttaler Bibelselskapet i Etiopia.

Snart ferdige

Arbeidet går etter planen. De siste rapportene fra prosjektet sier at de er 77 prosent ferdige. Det gamle testamentet er fullført, og de er godt i gang med Det nye testamentet. Kommentarene til Evangeliet etter Matteus er alt sendt til konsulenten, og de arbeider nå på resten av bøkene i NT. I løpet av året regner de med å bli ferdige med førsteutkastet til alle bøkene i Det nye testamentet.

Som i andre land opplever også Bibelselskapet i Etiopia at bibelarbeidet har kraft til å samle og forene kristne fra forskjellige kirkesamfunn. Bibelarbeidet blir opplevd som så sentralt at alle kirker gjerne vil være med og arbeide for bibeloversettelse, bibelspredning og bibelbruk.

Enhet og fellesskap

Yonathan Agegnehu (36) representerer de evangeliske kirkene, mens Michael Abebe Bisrat (38) tilhører Den katolske kirke. Kollegaen deres ZeElias Wolde Michael (32) fra Den etiopisk-ortodokse kirke var ikke til stede under vårt besøk.

– De tre største kirkene i Etiopia har aldri hatt en felles studiebibel. Men nå har vi begynt å samarbeide mer. For vi møter jo de samme utfordringene i verden omkring oss, sier Michael Abebe Bisrat.

– Det er godt å arbeide sammen! Vi har fått en sterk følelse av enhet og fellesskap. Jo flere prosjekter vi har sammen, desto sterkere blir følelsen av enhet mellom kirkene. De har ennå ikke opplevd noen alvorlige uenigheter seg imellom, kan han fortelle.

– Det er en ny generasjon av oversettere som arbeider nå. Før følte alle at «vår kirke er den beste», men den unge generasjonen har et annet perspektiv og er mer tolerante overfor hverandre.

Begge ser fram til at den nye studiebibelen er ferdig.

– Denne studiebibelen vil bli godt mottatt av alle!

Etiopia

Fakta om Etiopia

  • Et av verdens eldste land
  • Har aldri vært kolonisert
  • Nær 100 millioner innbyggere
  • Hovedstad: Addis Abeba
  • Offisielt språk: Amharisk
  • Over 40 millioner mennesker snakker amharisk.
  • Mer enn 80 ulike folkegrupper og språk
  • Kristne: Ca. 61 prosent
  • Muslimer: Ca. 34 prosent
Tilbake til innholdsoversikten
Vær med og støtt arbeidet med bibeloversettelse i Etiopia

Epost: post@bibel.noTelefon: 47 97 64 50
Postadr: Pb.6624 St.Olavs plass 0129 OSLO
Besøksadr: Bernhard Getz' gate 3 0165 OSLO