Gå til innhold

9 Til noen som stolte på at de selv var rettferdige, og så ned på alle andre, fortalte Jesus denne lignelsen:

Yeshiwork Eyasu i bibelbutikken i Awassa med den nye bibeloversettelsen til sidama-språket.

Foto: Yeshiwork Eyasu i bibelbutikken i Awassa med den nye bibeloversettelsen til sidama-språket.

– Vi vil støtte nye oversettelser

26. juli 2017. Tekst: Bernt G. Olsen | Foto: Margrethe Lia

For noen år siden kom jeg inn på kontoret til Det svenske bibelselskapet i Uppsala. Der ble jeg møtt med en stor plakat som sa: «Tänk om Bibeln bara fanns på norska?»

Slik formulerte våre venner i Sverige utfordringen til å oversette Bibelen til andre språk. Også vi kan tenke oss inn i situasjonen: Hva om vi bare hadde Bibelen på svensk? Mange av oss ville ha klart å lese den, men det ville være mye vanskeligere enn å lese den på norsk.

Dette er virkeligheten for mange mennesker i verden. De har gjerne en bibel på et språk som de lærer på skolen, men som de ikke snakker hjemme. Derfor er det så viktig å støtte arbeidet med å oversette Bibelen til nye språk.

Samarbeid med Etiopia

For tolv år siden innledet Det Norske Bibelselskap et omfattende samarbeid med Bibelselskapet i Etiopia. Det begynte med et samarbeid om bibelstudieprogrammet «Hvor er den barmhjertige samaritan i dag?» - et bibelbasert program for bekjempelse av hiv og aids.

Samarbeidet førte til at vi tok ansvar for flere oversettelsesprosjekter i Etiopia, alene eller sammen med andre bibelselskaper. Og da Etiopia var tema for Bibeldagen i 2012, ble dette engasjementet utvidet. Siden har Etiopia vært det landet hvor vi støtter flest bibeloversettelser.

Trofasthet

Oversettelsesprosjekter tar alltid lang tid, og vi har ønsket å være en trofast samarbeidspartner. Når vi først har tatt ansvar for et oversettelsesprosjekt, vil vi følge det helt til det er ferdig og bibelen kan trykkes. For en komplett oversettelse kan dette ta opptil femten år, noen ganger enda lenger tid. Men for oversetterne er det avgjørende å vite at vi er med dem hele veien.

Nå tar vi enda et skritt og satser på leseopplæring. På et av språkene som nylig fikk en bibeloversettelse, starter vi opp et program for å lære folk å lese. For det hjelper ikke om man har verdens beste bibeloversettelse, hvis man ikke er i stand til å lese den.

25 prosent til bibeloversettelse

Vi har lenge hatt som prinsipp at en betydelig andel av vår støtte til det internasjonale bibelarbeidet skal gå til oversettelse. Størrelsen har variert noe, men vi forsøker å la 25 prosent av vår totale støtte gå til dette. For bibeloversettelse er selve kjernen i bibelselskapets arbeid. Det er helt avgjørende å gi mennesker tilgang til en bibel på sitt eget morsmål.

Bibeloversettelser er gjerne prosjekter som vi ikke omtaler så ofte. Som giver kan du derfor ha vært med og støttet dette arbeidet i mange år, uten å ha hørt så mye om det.

Ofte blir et prosjekt omtalt i oppstartsfasen, men siden er det først når den ferdige bibelen skal trykkes at vi kommer tilbake til det. I mellomtiden har et oversetterteam sittet og arbeidet trofast i år etter år, støttet av årlige bidrag fra norske givere. Dette er bare mulig fordi vi mottar mange gaver som ikke er øremerket med hva de skal gå til.

Flere av de oversettelsene vi har støttet i Etiopia de senere årene, nærmer seg avslutning. Men etter hvert som prosjekter avsluttes, står nye for tur. Begrensningen er ofte ikke penger, men kapasiteten til opplæring og oppfølging av lokale oversettere.

Vi vil fortsette å støtte nye oversettelser, både i Etiopia og andre land.

Kallet til å oversette

Bernt G. Olsen
Bernt G. Olsen

For en stund siden møtte jeg en oversetter i et av nabolandene til Etiopia. Han fortalte meg hva som skjedde da han fikk kall til å fullføre oversettelsen av Bibelen til sitt eget morsmål.

Da han kom hjem til kona, brast hun i gråt. For hun visste at alle som tidligere hadde arbeidet med oversettelsen, var blitt drept. Nå regnet hun med at det samme ville skje med mannen.

Men han fullførte oversettelsen og er nå generalsekretær i Bibelselskapet i landet sitt.

Det er ikke uvanlig at bibeloversettere blir forfulgt. For noen er det en trussel at Bibelen oversettes. Det er fordi evangeliet ikke bare er ord, men er Guds kraft til frelse.

La oss fortsette å oversette Bibelen, til alle mennesker kan høre eller lese det på hjertespråket!

Tilbake til innholdsoversikten
Vær med og støtt arbeidet med bibeloversettelse i Etiopia

Epost: post@bibel.noTelefon: 47 97 64 50
Postadr: Pb.6624 St.Olavs plass 0129 OSLO
Besøksadr: Bernhard Getz' gate 3 0165 OSLO