Gå til innhold

11 Kort tid etter ga Jesus seg på vei til en by som heter Nain. Disiplene og en stor folkemengde dro sammen med ham.

En kvinne i Havanna har fått en bibel gjennom prosjektet «En million bibler til Cuba».

Foto: En kvinne i Havanna har fått en bibel gjennom prosjektet «En million bibler til Cuba».

– En stor velsignelse

27. november 2017. Ann-Catherine Kvistad og Hans J. Sagrusten | Foto: Hans J. Sagrusten

Testamentariske gaver gjør Bibelselskapet i stand til å skaffe bibler til flere mennesker som ønsker seg en bibel. Én stor gave har alene finansiert mer enn 130 000 bibler i ni land.

– En testamentarisk gave til bibelarbeidet er en stor velsignelse, sier bibelmisjonsleder Bernt G. Olsen.

– At noen av våre trofaste givere slik ønsker å støtte bibelarbeidet med en siste gave - det gjør oss både ydmyke og takknemlige.

Bibelselskapet har de siste årene mottatt flere testamentariske gaver. Uansett størrelse gjør disse midlene en stor forskjell. For gjennom disse gavene er det noen som får sin første bibel.

– Testamentariske gaver gjør oss i stand til å finansiere noen prosjekter som vi ikke makter å støtte innenfor det vanlige innsamlingsarbeidet, sier Olsen.

– Disse gavene kommer nemlig på toppen av de vanlige budsjettene. De gjør det mulig for oss å sette inn en ekstra innsats i områder hvor det trengs flere bibler.

En stor gave - i ni deler

For en tid tilbake mottok Bibelselskapet en stor testamentarisk gave på hele fire millioner kroner, forteller Bernt G. Olsen.

– Selv om dette var en uvanlig stor gave, illustrerer den godt hva slike gaver kan utrette. Den ble nemlig fordelt på ni forskjellige prosjekter, fra 250 000 opp til 700 000 kroner, og disse prosjektene viser hvor mange bibler en testamentarisk gave av mer «normal» størrelse kan finansiere.

Nedenfor er en enkel oversikt over hvor mange bibler denne ene gaven har skaffet til veie. Åtte av de ni prosjektene er finansiert av denne gaven alene - bare prosjektet på Cuba er støttet av andre bibelselskaper. Bortsett fra det ene prosjektet i Nord-Afrika er alle nå fullført.

14 138 bibler til Cuba

452 416 kroner har gått til prosjektet «En million bibler til Cuba», som støttes av mange ulike bibelselskaper. Gaven har finansiert 14 138 bibler i dette prosjektet, blant annet mange barnebibler.

25 000 bibler til Ecuador

605 166 kroner har gått til et prosjekt som sørger for bibelutdeling i fengsler i Ecuador. Gaven har finansiert 25 000 bibler, som nå er utdelt i fengslene.

20 000 bibler til Haiti

691 618 kroner har gått til et prosjekt som sørger for bibler til fattige på Haiti. Det er kirkene som distribuerer biblene i områder hvor folk fremdeles er svært fattige etter jordskjelvet i 2010.

4000 bibler til Nord-Afrika

432 261 kroner har gått til bibler til afrikanske migranter som sitter fast i Nord-Afrika og ikke kommer verken fram eller tilbake. Prosjektet er nå 48 prosent fullført; ca. 200 000 kroner er ennå ikke brukt.

10 227 bibler til Nepal

389 035 kroner har gått til prosjektet «En bibel i hvert hjem» i Nepal. Gaven har finansiert 10 227 bibler til fattige mennesker som ønsker seg en bibel, men som ikke har mulighet til å kjøpe en.

35 000 NT og 774 bibler til Tyrkia

432 261 kroner har gått til 35 000 nytestamenter som distribueres gjennom kirkene i Tyrkia. I tillegg har 46 603 kroner gått til 774 paperback-bibler på tyrkisk.

10 704 bibler og NT til Vietnam

432 261 kroner har gått til prosjektet «Fornyede lokalsamfunn med Guds Ord» i Vietnam. Gaven har finansiert 8200 bibler og 2504 nytestamenter i dette prosjektet.

6000 bibler og NT til Kambodsja

259 357 kroner har gått til prosjektet «Guds Ord til landsbygda» i Kambodsja. Gaven har finansiert 3200 bibler og 2800 nytestamenter til de fattigste og mest isolerte områdene i landet.

6200 bibler til Myanmar

259 357 kroner har gått til prosjektet «Bibler til fattige og minoriteter» i Myanmar. De fleste kristne i landet tilhører ulike minoritetsgrupper, og gaven har finansiert 6200 bibler på fire ulike språk.

Totalt: 132 043 bibler og NT

Til sammen har disse ni prosjektene gjort det mulig for 132 043 mennesker å få en bibel eller et nytestamente. Ikke noe av dette ville ha vært mulig uten gaven som ble gitt for en tid siden.

En familie av 148 bibelselskaper

Gleden er stor når kasser med bibler kan bæres inn i en kirke, som her i Shansui-distriktet, i nærheten av byen Zhoukou i Henan-provinsen, Kina.
Gleden er stor når kasser med bibler kan bæres inn i en kirke, som her i Shansui-distriktet, i nærheten av byen Zhoukou i Henan-provinsen, Kina.

Det finnes et bibelselskap i 148 land i verden. Noen av dem betjener flere land. Det drives derfor bibelselskapsarbeid i mer enn 200 land og territorier.

Dette innebærer at det alltid er et ansvarlig bibelselskap som forvalter pengene som gis til et prosjekt, og som sørger for at pengene går til det de skal.

De forente bibelselskaper har strenge rutiner for budsjett, regnskap og rapportering som alle bibelselskaper i verden må følge. Dette er en forutsetning for å bli godkjent som bibelselskap.

Det Norske Bibelselskap er godkjent av Innsamlingskontrollen, et kontrollorgan som gir trygghet for at pengene går til det formålet som er oppgitt.

Epost: post@bibel.noTelefon: 47 97 64 50
Postadr: Pb.6624 St.Olavs plass 0129 OSLO
Besøksadr: Bernhard Getz' gate 3 0165 OSLO