Gå til innhold

17 Gud, fra jeg var ung, har du lært meg opp.
Jeg forteller fortsatt om dine under.

Fader Yousef og de to andre prestene tenner påskelysene påskeaften.

Foto: Fader Yousef og de to andre prestene tenner påskelysene påskeaften.

– Bibelselskapet skaffer oss bøker

23. februar 2018. Tekst og foto: Dag K. Smemo

Familiene i Kyrillos-kirken i Damaskus har ikke råd til å betale for kristne bøker til barna sine. Derfor er støtten fra Bibelselskapet så viktig, forteller presten deres, fader Yousef.

Fader Yousef (68) har vært prest i Kyrilloskirken i Damaskus de siste femten årene. Han understreker hvor viktig det er for kirkene å få støtte til bibler og kristne bøker.

– Den økonomiske situasjonen er blitt mye verre gjennom disse seks årene. De fleste varer er blitt mye dyrere, forteller han.

Dette gjelder ikke minst bøker til barn og ungdom.

– Bøkene vi bruker i undervisningen i menigheten, ble tidligere trykket her i Syria. Men nå må alt importeres fra Libanon. Det koster omkring førti kroner per bok. Men vi kan ikke forvente at familiene til barna betaler mer enn høyst fire kroner. Resten må vi dekke på andre måter.

Noe får de som støtte fra samarbeidspartnere i andre land, forteller han.

– Vi får også svært god hjelp fra Bibelselskapet i Syria, som skaffer oss mange bøker gratis. Men vi burde betalt Bibelselskapet for disse bøkene!

Problemene med å skaffe bøker påvirker menighetsarbeidet.

– Slik situasjonen er nå, kan vi ikke gjøre alt vi gjerne ville for barna og ungdommene våre. Alt koster mye mer enn før, og vi kan ikke forvente at de eldre skal strekke seg lenger enn de allerede gjør, med å gi økonomisk hjelp til undervisningen.

Fader Yousef bærer inn boken med de fire evangeliene påskeaften.
Fader Yousef bærer inn boken med de fire evangeliene påskeaften.

Det har vært vanskelig å leve i krigstilstand i seks år, forteller fader Yousef.

– Vi lever med permanent angst. Vi hører lyden av skudd og bomber. Det har vært bomber i nærheten av kirken, som både har skremt menigheten og gjort betydelige skader, vi har hatt rakettnedslag på taket og mange andre større og mindre hendelser. Likevel forsøker vi å leve så normalt som mulig. Folk går på arbeid, vi samles i kirken, og vi lever et sosialt liv. Det er viktig at vi bevarer både roen og troen midt i en vanskelig situasjon.

Fader Yousef understreker at de kristne må møte hatet med kjærlighet. Han siterer en biskop i den koptiske kirke i Egypt som sier:

– We only know how to love, not how to hate.

I menigheten er det gudstjenester og aktiviteter hver dag.

– På søndagene feirer vi fire gudstjenester - tre nattverdgudstjenester og en kveldsmesse. Under alle disse gudstjenestene er kirken fullsatt; det er 350 til 400 troende på hver. Det er mange unge til stede på alle gudstjenestene. Og på hverdagene har vi morgenmesse klokken syv. På torsdager har vi dessuten en egen messe med nattverd for kvinnegruppen vår.

En mann sikrer seg et hefte med bibelhistorier til familien sin.
En mann sikrer seg et hefte med bibelhistorier til familien sin.

Menigheten driver både speidergruppe, studentgruppe, kvinnegruppe og mannsgruppe, og dessuten undervisning for barn og ungdom. Men noen medlemmer er borte, forteller presten.

– Mange familier som flykter, gjør det først og fremst for barnas skyld: De gjør det for at sønnen skal unngå militærtjeneste, eller for å sikre barna skolegang og en fremtid i et tryggere land.

– Før krigen hadde vi omkring tusen ungdommer innom på undervisningen hver uke. Dette tallet er nå vesentlig redusert, men vi fortsetter å samle de unge. De statlige skolene har ingen religionsundervisning, derfor er det viktig at vi som kirke kan gi våre døpte medlemmer undervisning i troen.

Å få bibler og materiell til nedsatt pris gjør det mulig for kirkene i Syria å gi en ny generasjon barn og unge opplæring i troen. Med vår støtte på Bibeldagen er vi med og holder dette arbeidet oppe.

Førti kroner per bok

– Det koster omkring førti kroner per bok. Men vi kan ikke forvente at familiene til barna betaler mer enn høyst fire kroner. Resten må vi dekke på andre måter. Fader Yousef (68), Kyrillos-kirken i Damaskus

Tilbake til innholdsoversikten

Epost: post@bibel.noTelefon: 47 97 64 50
Postadr: Pb.6624 St.Olavs plass 0129 OSLO
Besøksadr: Bernhard Getz' gate 3 0165 OSLO