Gå til innhold

31 Siden forlot han Tyros-området igjen. Han tok veien om Sidon og dro mot Galileasjøen gjennom Dekapolis-landet.

Abuna Matteus

Foto: Abuna Matteus

Det nye testamentet på Ge’ez

14. februar 2018.

Bibelen har vært lest på Ge’ez-språket i Etiopia i 1500 år. Nå er det endelig trykket en samlet bibel på det eldgamle språket.

Ge’ez blir brukt i liturgi, bønneliv og teologi i de ortodokse kirkene i Etiopia. Men mangelen på en samlet bibelutgave har vært et problem. I 2009 startet Bibelselskapet derfor arbeidet med den nye bibelen. Den etiopisk-ortodokse kirke sørget for fagfolkene til arbeidet.

28. oktober kunne det første trykte nytestamentet på Ge’ez endelig utgis. Hele Bibelen blir utgitt neste år. Utgivelsen er resultatet av arbeidet med å sammenligne tusenvis av håndskrevne Ge’ez-manuskripter som finnes i kirker, kloster og museer.

Det nye testamentet ble velsignet av Abuna Matteus (bildet), patriarken i den etiopisk-ortodokse kirke. Han takket alle som har vært involvert i prosjektet og ba kirkene om å sørge for at de troende både forstår og bruker Guds Ord.

Målgruppen for utgaven er prester og forskere, men den vil også komme vanlige kristne til gode, sier Endrias Kacharo i Bibelselskapet:

– Tidligere var det bare prestene som kunne lese bøkene med Bibelen på Ge’ez. Men nå har tekstene blitt tilgjengelige for alle. De 5000 første eksemplarene ble solgt på mindre enn en uke, og kirkene ber oss om å trykke flere!

Som vi skrev om i Bibelgaven nr. 4/15 har norske givere vært med og støttet arbeidet med Ge’ezbibelen.

Tilbake til innholdsoversikten

Epost: post@bibel.noTelefon: 47 97 64 50
Postadr: Pb.6624 St.Olavs plass 0129 OSLO
Besøksadr: Bernhard Getz' gate 3 0165 OSLO