Gå til innhold

5 Ransak dere selv om dere er i troen. Prøv dere selv! Eller merker dere ikke at Jesus Kristus er i dere? Består dere kanskje ikke prøven?

Søster Insaf (41) arbeider med traumelindring i samarbeid med Bibelselskapet. «Maria» er en av hennes medarbeidere i traumelindringen.

Foto: Søster Insaf (41) arbeider med traumelindring i samarbeid med Bibelselskapet. «Maria» er en av hennes medarbeidere i traumelindringen.

– Må hjelpe de lidende å gråte

23. februar 2018. Tekst og foto: Dag K. Smemo

«Maria» var kidnappet i Syria i to år. På Bibelselskapets kurs i traumelindring hjelper hun andre som har vonde opplevelser. «Vi må hjelpe de lidende å gråte» sier søster Insaf.

«Maria» er en av medarbeiderne i opplegget for traumelindring som søster Insaf (bildet) og de andre søstrene i «To hjerter»- ordenen driver sammen med Bibelselskapet. Hun forteller her sin historie, men vil gjerne være anonym. Hun er 27 år gammel og utdannet psykolog.

Tatt til fange

Andre juledag 2013 ble hun tatt til fange av Al-Qaida i Syria. Gjennom nesten to år ble hun og moren flyttet rundt til flere steder og holdt fanget av flere ulike islamistgrupper.

– Du kristne, du hund, sa en av dem som holdt oss fanget.

– Det siste stedet var det tre kvinner og en imam som hadde ansvaret for oss. Først var vi under bakken og i mørke, men etter hvert ble vi flyttet opp en etasje der det var lysere. Min mor og jeg var de eneste kristne her.

– En venninne av meg fødte et barn mens vi var fanget. Jeg brukte mye tid på de andre to barna hennes. Jeg fortalte dem bibelhistorier og sang for dem, og jeg lekte med dem.

– Om du går over til islam, slipper vi deg ut neste dag, sa de til oss kristne. Vi gjorde ikke det. En av de tre vokterne våre spurte en dag: «Kan dere fortelle hva dere tror på?»

– Jeg svarte at det kan jeg, om dere skaffer meg et nytestamente. Denne muslimske kvinnen hadde en far som hadde en bibel hjemme, den fikk jeg. Jeg var så lykkelig da jeg fikk Bibelen. Salmenes bok ble spesielt god for meg, der fikk jeg mye styrke i dagene i fangenskapet.

Fortalte om troen

– Vi fortalte vokterne om vår tro. Som muslimer kjente de bare til kristendommen teoretisk, vi forsøkte med våre liv å vise dem hva kristen tro virkelig er. Jeg fikk muligheten til å vitne om Jesu kjærlighet og at Gud elsker alle mennesker. Dette var noe de aldri hadde hørt om.

– Det var tydelig for oss at Gud var med oss fra dag til dag. Jeg opplevde at det var Guds vei at jeg kom i denne situasjonen. Jeg fikk anledning til å fortelle om Jesus, hans død for oss og hans kjærlighet. Jeg opplevde at Gud beskyttet oss mot onde mennesker som ikke ville oss noe godt. Gud bevarte oss gjennom alt dette vanskelige. Og han brukte oss som vitner!

– Alt dette førte meg nærmere Gud og styrket troen min. Jeg følte hele tiden at Jesus sa til meg: «Du skal komme ut av dette og gjennom alt det vanskelige.» Jeg følte veldig sterkt Jesu nærvær i alle disse månedene.

– Salme 51 ble spesielt viktig for meg denne tiden, med bønnen «Vær meg nådig, Gud!».

– Vi har lært å bli glad i Jesus på grunn av dere, sa våre voktere da vi ble satt fri.

Vendepunkt i livet

– Jeg har ikke noe sinne eller hat mot Gud eller mennesker etter denne tiden. Hvis jeg nå møtte kvinnene som var mine voktere, ville jeg kanskje ha takket dem. Denne tiden ble et vendepunkt i livet og lærte meg så mye. Jeg takker faktisk Gud for denne tiden.

– Du er psykolog, hjalp faget deg i denne tiden?

– Ja jeg brukte faget mitt. Jeg kunne være sterk for noen, vise kjærlighet mot andre, eller bare lytte. Både faget og troen hjalp meg selv, og jeg kunne være til hjelp for andre. Senere fikk jeg høre fra medfanger, som alle var muslimer, at jeg hadde vært til hjelp for dem.

Nå jobber hun sammen med Bibelselskapet i traumelindring. For å hjelpe andre som har vært borti lignende hendelser og trenger hjelp til å gå videre i livet.

Traumelindring med Bibelen

Søster Insaf (41) tilhører den katolske «To hjerter»- ordenen. Søstrene samarbeider med Bibelselskapet om «trauma healing» - å gi hjelp til mennesker som lider på grunn av vonde opplevelser som følge av krigen.

– Vi har et veldig godt samarbeid med Bibelselskapet. De har materiellet og metodene, vi har folkene som kan gjennomføre dette.

– Vi vil hjelpe mennesker til å overleve åndelig, og til å komme gjennom de mange vonde tingene de sliter med.

– For tiden arbeider vi med 70 kvinner og 500 barn hver måned. Opplegget er utviklet av Bibelselskapet i USA. Opplegget har vært til stor velsignelse

– Salmenes bok og Klagesangene har en sentral plass. Det er viktig å hjelpe de lidende til å gråte. Vi avslutter seminaret ved Jesu kors, der vi legger fra oss våre byrder og traumer.

– Vi ser at mennesker får hjelp til å starte et nytt liv.

Tilbake til innholdsoversikten

Epost: post@bibel.noTelefon: 47 97 64 50
Postadr: Pb.6624 St.Olavs plass 0129 OSLO
Besøksadr: Bernhard Getz' gate 3 0165 OSLO