Gå til innhold

31 Siden forlot han Tyros-området igjen. Han tok veien om Sidon og dro mot Galileasjøen gjennom Dekapolis-landet.

Generalsekretær Magda Victor i Bibelselskapet på Haiti deler ut bøker med bibelhistorier til skolebarn.

Foto: Generalsekretær Magda Victor i Bibelselskapet på Haiti deler ut bøker med bibelhistorier til skolebarn.

Gjør Guds Ord tilgjengelig for alle

15. mai 2018. Tekst: Ann-Catherine Kvistad | Foto: Andrea Rhodes, De forente bibelselskaper

«Det er bare Gud som kan gi håp», sier læreren Joseph ved en av de mange skolene som kirkene driver. «Vi vil gjøre Guds Ord tilgjengelig», sier Magda Victor i Bibelselskapet.

Magda Victor er generalsekretær i Bibelselskapet på Haiti. Hun forteller ivrig om det nye prosjektet «Bibelbøker til skolebarn» som norske bibelvenner nå kan være med og støtte:

– Dette prosjektet springer ut av et virkelig behov - behovet for bøker til barn. Det er stor etterspørsel etter dette!

Magda forteller at det er lærerne ved de mange kristne skolene som formidler behovet til Bibelselskapet.

Stor mangel

– Det er stor mangel på materiell som lærerne kan bruke. Vi ønsker å møte dette behovet, og derfor har vi startet prosjektet «Bibelbøker til skolebarn». Dette prosjektet hjelper både barna, lærerne og rektorene på skolene. For lærerne forteller oss at det er nesten umulig å undervise godt uten bibler, lesebøker og andre bøker. De mangler alle disse verktøyene, sier de.

Det er ikke bare barna som får glede av en bok med bibelhistorier.

– Når et barn får et nytestamente eller et hefte med bibelhistorier, deler de det med foreldrene sine, ja, med hele familien sin. Så dette prosjektet påvirker både barna og lærerne, foreldrene og resten av familien.

Drevet av kirker

Det finnes offentlige skoler på Haiti. Men i praksis blir de fleste skolene drevet av kirkene.

– Alle de protestantiske kirkene på Haiti driver sin egen skole, forteller Magda.

– Kirkene er i jevnlig kontakt med Bibelselskapet, og de kommer ofte til oss og forteller hva de trenger av bibler og annet materiell. Så vi vet veldig godt hva de ønsker. Ofte kommer barna på disse skolene fra familier som har veldig dårlig råd.

Magda er glad for tilbakemeldingene fra kirkene og skolene:

– Det er jo derfor vi finnes som Bibelselskap - for å hjelpe brukerne våre med det de trenger. Det er derfor vi arbeider som vi gjør. Målet vårt er å gjøre Guds Ord tilgjengelig for alle.

Stor fattigdom

Joseph Elie er rektor på en av de kristne skolene. Han forteller om stor fattigdom mange steder.

– Barna på skolen min er veldig fattige. De fleste familiene er så fattige at de ikke har råd til å gi barna et skikkelig måltid oftere enn annenhver dag. Han forteller at menigheten samler inn mat, slik at skolen kan gi barna et måltid hver dag.

– Arbeidsledigheten i området vårt er så godt som 100 prosent. Noen prøver å kjøpe og selge ting på markedet, men når ingen har noen penger å kjøpe for, er det jo ikke mye å tjene.

Elie forteller at hele stemningen i lokalsamfunnet har endret seg de siste årene.

– Menneskene har rett og slett mistet alt håp. De bare sitter der. Uten jobb, uten mat, uten håp for framtiden. Det er forferdelig, madame!

– Men når situasjonen er så vanskelig, hvorfor ber du da om bibler og andre kristne bøker?

– Du skjønner, det disse barna trenger aller mest, er håp - et håp om at livet faktisk kan bli bedre! Dette håpet kan bare Gud gi dem. Når noen blir kjent med Jesus, blir de fri fra de gamle begrensningene. Derfor er det så viktig her på Haiti å lære barna om Gud og Jesus, slik at de blir fri. Vi ønsker å gi dem bibler og annet kristen materiell, slik at de skal få en mulighet til dette.

«Lavi Jezi»
«Lavi Jezi»

Prosjektet

Norske bibelvenner kan nå være med og støtte prosjektet «Bibelbøker til skolebarn på Haiti»:

  • 25 000 skolebarn får boka «Lavi Jezi» som forteller om Jesu liv.
  • Det koster 19 kroner å trykke og distribuere hver bok.
  • Boka inneholder tekster fra alle de fire evangeliene.
  • Boka er skrevet på kreol, språket som brukes av befolkningen på Haiti.
  • 40 prosent av befolkningen på Haiti er under 14 år, og 50 prosent er under 18 år.
  • De fleste skoler på Haiti blir drevet av kirkene.
  • Prosjektet skjer i samarbeid med både de protestantiske og de katolske skolene.
Tilbake til innholdsoversikten

Epost: post@bibel.noTelefon: 47 97 64 50
Postadr: Pb.6624 St.Olavs plass 0129 OSLO
Besøksadr: Bernhard Getz' gate 3 0165 OSLO