Gå til innhold

1 Når det gjelder innsamlingen til de hellige, skal også dere gjøre slik jeg har pålagt menighetene i Galatia.

Bibelselskapet i Kirgisistan er no godkjend.

Foto: Bibelselskapet i Kirgisistan er no godkjend.

Godt nytt i Kirgisistan

16. mai 2018. Foto: Yurii Petrenko

5. mars er fødselsdagen for Bibelselskapet i Kirgisistan. Endeleg er den offentlege godkjenninga på plass. Bibelselskapet i Kirgisistan er no godkjend som ein religiøs organisasjon.

Det er med stor glede vi har fått stadfestinga av dette, for det gjev eit mykje grunnlag for både bibelomsetjing og distribusjon enn tidlegare. Dette vil gjera all import av biblar enklare, og gjera det enkelt for alle kyrkjer å samarbeide med Bibelselskapet. I Sentral-Asia er det svært vanskeleg å få registrert nye kyrkjer, og registreringa av bibelselskapet har vore krevjande. Difor tek vi imot meldinga om dette med stor glede og som ei stadfesting på at styresmaktene aksepterer arbeidet til Bibelselskapet.

Tilbake til innholdsoversikten