Gå til innhold

2 Noen fariseere kom og spurte ham: «Har en mann lov til å skille seg fra sin kone?» De ville sette ham på prøve.

Konstanse Raen gleder seg sammen med Ahidjo Missa (t.v.) og Inoussa Tapyassi over det store utvalget av litteratur på perespråket.

Foto: Konstanse Raen gleder seg sammen med Ahidjo Missa (t.v.) og Inoussa Tapyassi over det store utvalget av litteratur på perespråket.

Litteraturgruppe med store planer

22. mai 2018. Tekst og foto: Martin Eikeland

Litteraturgruppa i Gadjiwan har et oppdrag som er like stort som det er vanskelig; å ta vare på perespråket.

Perefolket på landsbygda i Nord-Kamerun teller bare noen titalls tusen mennesker, og de har bare hatt sitt eget skriftspråk i drøyt tretti år. Nå jubler litteraturgruppa over at Det nye testamentet og Salmenes bok er kommet i ny utgave. De nye bibeltekstene ble trykt og presentert i 2017.

– Dette er en stor begivenhet. Nå skal vi sette i gang aksjoner for å få spredd denne litteraturen, sier Ahidjo Missa.

Stolte over skriftspråket

Ahidjo Missa og Inoussa Tapyassi er stolte over å tilhøre en folkegruppe med eget skriftspråk. De vet at den jobben de gjør for å spre litteratur på språket sitt, er helt avgjørende. Samlingene i litteraturgruppa i Gadjiwan er av stor betydning.

Sentralt i arbeidet med å gjøre perespråket til et skriftspråk sto Konstanse Raen. Sammen med en gruppe språkinteresserte perer fikk hun også oversatt Det nye testamentet til perespråket.

Variert boktilbud

Samtidig ble det laget skolebøker og en rekke andre bøker med eventyr og historie, og bøker om helse, jordbruk og dyreliv. Et variert boktilbud er nødvendig for at folk skal få lyst til å lære å lese. En egen litteraturkomite jobber med å spre denne litteraturen.

– Mye av initiativet til litteraturarbeidet har kommet fra kirken, men skriftspråket er en verdi som betyr mye for alle som tilhører denne folkegruppen, sier Konstanse Raen.

– Derfor er ikke arbeidet med bibeloversettelsen bare et kirkelig anliggende, men noe som betyr mye for hele kulturen.

I 2017 var Konstanse i Gadjiwan for å feire den nye oversettelse av Det nye testamentet. Selv om hun ikke har bodd i landsbyen på mer enn tretti år, kjenner hun de fleste som driver med litteraturarbeidet. For henne er det naturlig å legge veien om litteraturgruppa. Her treffer hun entusiastiske litteraturelskere.

Nye prosjekter

Litteraturruppa i Gadjiwan har to prosjekter som de vil starte opp. Det ene er salg av den nye utgaven av Bibelen på pere. Etter gudstjenesten der oversettelsen ble lansert, var det kø av kjøpere. Et foreløpig overslag viser at det ble solgt hele 180 bibler denne dagen. Under lanseringen ble bibelen solgt for ca. 15 norske kroner.

– Det er viktig at folk betaler for Bibelen. Det vil medføre at de setter enda større pris på den, sier Ahidjo Missa.

Senere i år skal det være en stor kultursamling for hele perefolket. Her vil både språk, kultur, dans og litteratur bli presentert.

– Til denne samlingen kommer det ikke bare kirkefolk. Mange som kommer, vet hvor viktig skriftspråket er for vår kultur. Derfor tror jeg vi vil få solgt mange nytestamenter under denne festhelga, sier Ahidjo Missa.

Premier til leseløver

På litteraturlageret står kassene med de nytrykte biblene, men også mange andre kasser med bøker og hefter. Tidligere har en gitt premier til folk som leser mange bøker på perespråket. Nå begynner en på nytt med denne aksjonen.

– De som har lest ti bøker på språket vårt, skal få et diplom som bevis på at de er storbrukere av perelitteratur. Det er viktig at skriftspråket vårt blir brukt av mange, og av de som bruker det leser mye. Derfor er denne aksjonen viktig for å styrke kulturen omkring språket vårt, sier Ahidjo Missa.

Skriftspråket ga selvbevissthet

– I generasjoner har perefolket vært kuet og undertrykt. Folkegruppen ble kalt for «kutin», som betyr bikkje, sier sosialantropolog Trond Waage ved Universitetet i Tromsø.

– At perene har fått sitt eget skriftspråk er uten tvil med på å gi dem større selvbevissthet. Tiden da perene var et slavefolk, er over, sier han.

– Det nye skriftspråket har også gitt perefolket sendetid på en nasjonal radiokanal. Her kan språket og kulturen presenteres for hele landet. Lytterne kan ringe inn, og derfor kan de nå diskutere sin egen kultur og sitt eget språk på lufta. Mange bor i avsidesliggende landsbyer, men i programmet har de fått et møtested hvor de kan drøfte felles anliggender med andre fra samme folkegruppe.

Tilbake til innholdsoversikten

Epost: post@bibel.noTelefon: 47 97 64 50
Postadr: Pb.6624 St.Olavs plass 0129 OSLO
Besøksadr: Bernhard Getz' gate 3 0165 OSLO