Gå til innhold

1 Se, Herrens hånd er ikke for kort til å frelse,
og hans øre er ikke for tungt til å høre.

– Denne sangen er på hadiyya!

Foto: – Denne sangen er på hadiyya!

Tekst på hjertespråket får sangen til å stige

12. februar 2019. Tekst: Martin Eikeland | Foto: Hans J. Sagrusten

En sangtekst på hadiyya-språket får nesten taket til å løfte seg i kirken i Hossana. Slik viser menigheten hvor mye det betyr å få teksten på hjertespråket.

I kirken i Hossana føles det nesten som om pinseunderet skjer på nytt. For på pinsedag opplevde folk med ulike tungemål at Guds ord ble talt på deres eget språk. Her i kirken i Hossana opplever folk det samme når de får bruke sitt eget hjertespråk.

– Snart kan også dere lese Bibelen på det språket dere kjenner best, sier Hans Johan Sagrusten fra Bibelselskapet i Norge når han hilser menigheten.

Foran den store forsamlingen på to tusen mennesker forteller han om arbeidet med å oversette hele Bibelen til hadiyya-språket, og om alle giverne i Norge som er med og støtter arbeidet. Han får både applaus og «amen-rop» fra forsamlingen.

Som en eksplosjon

Første del av gudstjenesten i Mekane Yesuskirken i Hossana er preget av bønn og sang. Mange beveger seg ivrig i takt med musikken. Men så, helt plutselig, er det som om volumknappen blir skrudd opp til full styrke. De som beveget seg, går over til å danse. Alle synger av full hals. Hva er det som skjer? Endrias Kacharo i Det etiopiske bibelselskapet ser at de norske gjestene står som spørsmålstegn. Midt i den øredøvende sangen forklarer han:

– Denne sangen er på hadiyya!

Det er altså en sangtekst på deres eget språk som utløser den enorme sanggleden. Først når de får synge på hadiyya-språket, som alle har vokst opp med, kommer den store entusiasmen. For det er bare halvparten av dem som kan fellesspråket amharisk.

Når koret starter den neste sangen, som ikke er på hadiyya, gjenopprettes normaltilstanden.

Barn og bibel

Utenfor kirkesalen har Aleminesh Tagese funnet seg en stol. Med datteren Tesfaya (8) på fanget har hun den amhariske Bibelen foran seg. Aleminesh gleder seg stort over at Bibelen nå blir oversatt til hennes eget språk.

– Jeg ble veldig glad da jeg fikk høre at vi skal få hele Bibelen på vårt eget språk. Til nå har jeg hatt med meg en bibel på amharisk når jeg går til kirken. Nå skal jeg få en bibel som bruker et språk som jeg kjenner godt. Du hørte vel på sangen at dette er det språket som vi elsker?

Hjertespråket

Aleminesh Tagese er fast kirkegjenger i den store lutherske kirken. Når hun skal fortelle hvorfor en hadiyya-bibel er viktig, løfter hun opp den gamle bibelen sin på amharisk:

– Jeg forstår språket i den amhariske bibelen - jeg er glad i denne bibelen også. Men det er ikke dette språket jeg kjenner fra jeg var liten jente. Derfor taler ikke tekstene i denne utgaven like sterkt til meg. Når vi nå får en ny hadiyya-bibel, vil jeg si at den taler til hjertene. Når vi kan språket, forstår vi også teksten dypere.

Andakt

Hvordan bruker dere hadiyya hjemme?

– Vi snakker det jo til daglig. Til nå har vi lest lite på vårt eget språk. Det finnes ikke noen andre bøker enn en prøveutgave av Det nye testamentet. Derfor er vi avhengige av andre bøker når vi skal lese for barna. Men når vi ber Fadervår hjemme, bruker vi hadiyya, smiler hun.

– Og når det kommer flere enda flere bøker på språket vårt, vil vi bruke hadiyya også når vi har andakt med barna hjemme, sier Aleminesh Tagese.

For første gang

Tesfaye Abebe
Tesfaye Abebe

Under gudstjenesten i Mekane Yesus-kirken i Hossana kommer pastor Tesfaye Abebe fram og leser en ny bibeltekst på hadiyya-språket. Lesningen er fra Salmenes bok. Han leser langsomt og med trykk på viktige ord. Det blir helt stille i den store kirken da han leser. Etter gudstjenesten spør vi flere i menigheten om de forsto teksten, og om de synes den var god. Alle er enige om at teksten er lett å forstå, og at den er god å lytte til.

– Jeg er så takknemlig for at jeg nå kan høre Guds Ord på mitt eget språk, sier en kvinne med et barn på armen, før hun går hjem fra kirken denne søndagen i juni.


Bibeldagen 2019

– Dette er språket som vi elsker

Aleminesh Tagese med datteren Tesfaya (8) i Mekane Yesus-kirken i Hossana, 17. juni 2018

– Til nå har jeg hatt med meg en bibel på amharisk når jeg går til kirken. Nå skal jeg få en bibel som bruker et språk som jeg kjenner godt. Du hørte vel på sangen at dette er det språket som vi elsker?

Aleminesh Tagese med datteren Tesfaya (8) i Mekane Yesus-kirken i Hossana, 17. juni 2018

Epost: post@bibel.noTelefon: 47 97 64 50
Postadr: Pb.6624 St.Olavs plass 0129 OSLO
Besøksadr: Bernhard Getz' gate 3 0165 OSLO