Gå til innhold

1 Gud talte alle disse ordene:

Viktor Grishko er generalsekretær i Bibelselskapet i Kasakhstan. (Foto: Bernt G. Olsen)

Foto: Viktor Grishko er generalsekretær i Bibelselskapet i Kasakhstan. (Foto: Bernt G. Olsen)

Guds ord finner veier til nye folkegrupper

19. august 2019. Tekst og foto: Bernt G. Olsen

– Vi opplever kirkevekst blant kasakhene, og nye menigheter blir etablert. Men de kristne trenger bibler. Til det trenger vi deres hjelp, sier generalsekretær for Bibelselskapet i Kasakhstan, Viktor Grishko.

Det kasakhiske bibelselskapet betjener en befolkning på ca. 15 millioner mennesker spredt over et område like stort som Vest- Europa. Mens majoriteten av den russisktalende befolkningen er kristne, er kasakhene og flere av minoritetsgruppene tradisjonelt muslimer.

– Hvilken støtte trenger dere fra kristne i Norge?

– Vi trenger finansiell hjelp: Vi har et godt distribusjonsapparat og vårt eget forlagshus. Vi ønsker å bruke ressursene vi har i vårt eget land, for på den måten styrker vi også bibelarbeidet og relasjonene vi har til kirkene og de kristne, påpeker Viktor.

Frivillighet

– Hvordan klarer dere å nå ut til hele dette store landet?

– Vi har 40 frivillige medarbeidere knyttet til Bibelselskapets kontor. I tillegg kommer frivillige kirkelige medarbeidere i de store byene. Ifølge kasakhisk lov har vi kun tillatelse til å drive arbeid på kirkens areal, forklarer Viktor.

Dermed oppstår det en gjensidig avhengighet mellom kirkene og Bibelselskapet,men ikke alle menigheter har råd til å betale for biblene.

– I går mottok jeg en henvendelse fra en stor menighet i Karaganda som etterspurte bibler og kristen litteratur. De større menighetene i byene har gjerne mulighet til å betale litt, men mange små menigheter, ofte på landsbygda, har ikke midler til det.Men også de trenger Guds Ord, understreker Viktor.

Assimileringspolitikk

Fra sammenbruddet av Sovjetunionen i 1990 og fram til i dag her det vært en stor endring av kirkelandskapet i Kasakhstan. Mens de tradisjonelle russiske menighetene er svekket, skjer det en vekst i de kasakhiske menighetene.

– Jeg har selv russisk bakgrunn, og synes det er trist at de russiske menighetene opplever tilbakegang. Likevel er jeg glad for kirkeveksten vi ser blant kasakhene, for vi har en målsetning om å nå ut til dem, sier han. Denne utviklingen skyldes blant annet at myndighetene driver en målrettet assimileringspolitikk, særlig nord i landet, der de fleste russisktalende bor.

– Islam er kasakhenes religion,og myndighetene propaganderer for muslimer og islam. Likevel kommer unge og eldre kasakher til kristendommen, forklarer Viktor. På bakgrunn av dette arbeider også Bibelselskapet målrettet for å knytte til seg personer med kasakhisk bakgrunn.

«Kom deg ut av mitt hus»

– Kan du si noe om hvilke utfordringer nye personer står overfor når de blir kristne?

– Fordi de bekjenner Jesus som Guds sønn har nye troende og konvertitter det svært vanskelig. Særlig gjelder det yngre mennesker. Ifølge islam har Gud ingen sønn,og mange foreldre vil si til sin sønn eller datter som bekjenner Jesus som Gud: «Kom deg ut av mitt hus».

Det er også mange eksempler på rettsaker mot kristne grupper og kristne ledere.

– Vi har etablert en økumenisk organisasjon for å verne om vår frihet som kristne. En av medlemmene av denne organisasjonen er pastor i pinsekirken og også medlem av vårt styre. På den måten er vi stadig orientert om situasjonen for de kristne, og vet hvilket lovverk vi må forholde oss til, sier Viktor Grishko.


Epost: post@bibel.noTelefon: 47 97 64 50
Postadr: Pb.6624 St.Olavs plass 0129 OSLO
Besøksadr: Bernhard Getz' gate 3 0165 OSLO