Gå til innhold

1 Min sønn, ta vare på mine ord,
gjem budene mine hos deg!

I Israel er de kristne en liten minoritet som ofte er mislikt av andre i de samfunnene de bor i. (Foto: Katri Sarelaa, Det finske bibelselskap)

Foto: I Israel er de kristne en liten minoritet som ofte er mislikt av andre i de samfunnene de bor i. (Foto: Katri Sarelaa, Det finske bibelselskap)

Bibelarbeidet i Israel

14. oktober 2019. Av: Bernt G. Olsen, Bibelmisjonsleder

Israel er et vanskelig tema for Bibelselskapet. Vi er et tverrkirkelig fellesskap som forvalter det alle som tror på Jesus har felles: Bibelen. Blant kristne er det imidlertid svært ulike synspunkter på den politiske konflikten i området. Den er det ikke vårt oppdrag ha noen mening om.

Bernt G. Olsen er bibelmisjonsleder i Bibelselskapet
Bernt G. Olsen

Det vi imidlertid har en mening om, er at alle har behov for Bibelen, både Det gamle og Det nye testamentet. Åpenbart leser vi tekstene forskjellig, men vår oppgave som bibelselskap er å gi bibler til de som ønsker seg det.

For å gjøre det mulig å nå ut til alle mennesker i Israel er arbeidet organisert i tre ulike bibelselskap. Det israelske bibelselskap betjener først og fremst de menighetene som består av jøder som tror på Jesus, de messianske jøder. Dette bibelselskapet har bibelbutikker i Jerusalem, Tel Aviv og Haifa. Så har vi Det arabisk-israelske bibelselskap som har utgangspunkt i Nasaret i Galilea, og arbeider primært blant kristne arabere som har israelsk statsborgerskap.

Det er rundt en million arabere i Israel med israelsk statsborgerskap hvorav ca. to hundre tusen er kristne. Og til sist har vi Det palestinske bibelselskap som arbeider i de palestinske områdene og med kontorer både i Øst-Jerusalem, Betlehem, Ramallah, Jenin og på Gaza. I tillegg til det vanlige arbeidet med spredning av bibler, har dette bibelselskapet også et stort hjelpearbeid.

Lederne for disse tre bibelselskapene, Victor, Dina og Nashat har et nært fellesskap seg imellom, selv om de ser svært forskjellig på den politiske konflikten i området. For i Kristus er vi ett, har det samme håp og et felles ønske om å bringe evangeliet til alle de vi arbeider blant og for.

Derfor arbeider vi fra norsk side nært med dem alle sammen. Uansett hvor man bor i dette området, er de kristne en liten minoritet som ofte er mislikt av andre i de samfunnene de bor i. En av disse lederne sier at hos oss må vi LEVE evangeliet, gjerningene er mye viktigere enn ord. Men Bibelen står helt sentralt i alt de gjør og er selve fundamentet for dette arbeidet.

Det Norske Bibelselskap arbeider ikke bare med disse tre, vi støtter også bibelarbeidet i alle de fire statene Israel grenser mot, i Libanon, Syria, Jordan og Egypt. Og vi er dypt overbevist om at det budskapet Bibelen formidler om fred en gang vil oppfylles selv om vi ikke aner hvordan dette skal skje.

I mellomtiden arbeider vi med å formidle HÅP gjennom hver eneste bibel og bibeldel vi formidler til menneskene i dette urolige hjørnet av verden.


Epost: post@bibel.noTelefon: 47 97 64 50
Postadr: Pb.6624 St.Olavs plass 0129 OSLO
Besøksadr: Bernhard Getz' gate 3 0165 OSLO