Gå til innhold

31 Siden forlot han Tyros-området igjen. Han tok veien om Sidon og dro mot Galileasjøen gjennom Dekapolis-landet.

Bibelselskapet vil alltid være en garantist for at biblene som distribueres via oss holder kvalitetsmål. (Foto: Dag K. Smemo)

Foto: Bibelselskapet vil alltid være en garantist for at biblene som distribueres via oss holder kvalitetsmål. (Foto: Dag K. Smemo)

Bibelen i Kina er ekte vare

25. april 2019. Bibelmisjonsleder Bernt G. Olsen

Det har i det siste vært en del oppslag i media om Bibelen i Kina. Etter vedtak i partikongressen i 2018 skal det kinesiske samfunn i større grad «kinesifiseres», større vekt på kinesisk historie og kultur i motsetning til den sterke innflytelsen fra vesten.

Dette skal også gjelde de religionene som er tillatt i Kina. Noen mener at dette også innebærer en omskrivning av Bibelen. Bibelselskapet kan verken bekrefte eller avkrefte at det kan finnes slike planer. Det vi imidlertid kan garantere er at alle de biblene som distribueres med støtte fra Bibelselskapet, både nå og i fremtiden, ikke vil være omskrevet på noen måte. Vi er på ingen måte ukjent med omskrivninger eller direkte forfalskninger av Bibelen, slik man f.eks. ser det i utgaver fra Jehovas Vitner og mormonerne. De har vi aldri noe samarbeid med. Bibelselskapet vil alltid være en garantist for at de biblene som distribueres via oss holder kvalitetsmål. Ulike kirkesamfunn kan ha ulike preferanser når det gjelder hvilke utgaver de foretrekker. Men det er også kvalitetsoversettelser, ofte basert på ulike grunntekster.

Jeg vet at det ikke finnes noen annen utgave i salg i Kina i dag enn de utgavene som støttes av Bibelselskapet. Den mest populære utgaven feirer 100 år i år. Det er den synodale oversettelsen fra 1919. Kinesiske kristne elsker denne utgaven som var forbudt i mange år. Ja, den ble konfiskert og brent under kulturrevolusjonen og det kunne medføre fengselsstraff å ha en bibel. Kinesiske kristne verner derfor om denne som den mest dyrebare skatt som tenkes kan. Mange kan store deler av den utenat. Å forsøke å introdusere nye oversettelser er nesten umulig – selv om vi gjerne skulle sett en mer moderne oversettelse av hensyn til nye kristne.

Det er imidlertid et faktum at kinesiske myndigheter har slått hardt ned på uregistrerte kirker de siste to årene, i enkelte tilfeller også de registrerte Tre Selv kirkene. Dette har resultert i stengning av kirker, i enkelte tilfeller arrestasjoner av ledere. Dette har skapt protester over store deler av verden og ført til stor sorg blant mange kinesiske kristne.

Det har imidlertid ikke medført noen restriksjoner på bibelspredningen i landet. Det har blitt rapportert at salg via postordre og i enkelte butikker har blitt forbudt. Det er nok riktig, men saken er at dette aldri har vært tillatt, men har blitt sett mellom fingrene på. Fortsatt er Bibelen i fritt salg i tilknytning til de mer enn 55 000 registrerte menighetene i landet.

Situasjonen kaller på forbønn og vi må stå sammen i bønn med våre kristen søsken i denne situasjonen. Samtidig må vi gjøre alt vi kan for å fortsette å støtte den kinesiske kirke med bibler så de kristne blir grunnfestet i sin kristne tro og forberedt uansett hva som kommer.

Jeg minnes om et bibelvers i det jeg reflekterer over utfordringer og begrensninger i arbeidet i Kina.

1. Kor 16,9: For her er det åpne dører og rike muligheter for meg, og motstanderne er mange.

For bibelselskapet er den største utfordringen å nå målet om en bibelproduksjon på 3,4 millioner bibler i år, som er den kvoten myndighetene har godkjent. Det er penger som er begrensningen. Oppnår vi ikke målet, slik som situasjonen har vært et par av de foregående årene, risikerer vi at kvoten settes ned.

22. April 2019

Bernt G. Olsen

Epost: post@bibel.noTelefon: 47 97 64 50
Postadr: Pb.6624 St.Olavs plass 0129 OSLO
Besøksadr: Bernhard Getz' gate 3 0165 OSLO