Gå til innhold

11 Kort tid etter ga Jesus seg på vei til en by som heter Nain. Disiplene og en stor folkemengde dro sammen med ham.

Uten Bibelen hadde vi ikke klart det: «Vi opplevde en veldig tørst etter Bibelen, og vi ble sjokkerte over at knapt noen av soldatene hadde en bibel fra før,» uttalte Anatoliy Raychynets fra Det ukrainske bibeselskap, som bisto ved distribusjonen av bibler til soldatene ved frontlinjene av krigen i Øst-Ukraina.

Foto: Uten Bibelen hadde vi ikke klart det: «Vi opplevde en veldig tørst etter Bibelen, og vi ble sjokkerte over at knapt noen av soldatene hadde en bibel fra før,» uttalte Anatoliy Raychynets fra Det ukrainske bibeselskap, som bisto ved distribusjonen av bibler til soldatene ved frontlinjene av krigen i Øst-Ukraina.

Bibelen i krisetider

13. august 2020. Tekst: Bernt G. Olsen | Foto: Det ukrainske bibelselskap

Krisen som rammet hele verden samtidig denne våren har fått meg til å reflektere over noen av de andre mange krisene jeg har opplevd i tiden i Bibelselskapet. Noen av de har kommet mye nærmere enn andre.

Bernt G. Olsen er bibelmisjonsleder i Bibelselskapet
«De fleste biblene som distribueres rundt i verden, gis ikke bort, de selges og skaper grunnlag for å skaffe flere bibler. Men når krisen rammer, er det ikke penger til å betale for bibler. Da rammes alle.»
Bernt G. Olsen

Få ting har beveget meg mer enn krigen i Syria og Irak hvor millioner ble drevet på flukt, ikke bare en gang, men flere ganger. Jeg har sett ruinene og møtt menneskene. Og jeg har sett hva det medfører når de får bibler. Etterspørselen etter bibler har aldri vært større enn under krigen i disse to landene.

Lageret gikk tomt

Ukraina ble kastet ut i en dyp krise i 2014 da folket strømmet til gater og torg (maidan) for å protestere mot en korrupt president – som de lyktes å styrte. Men hovedstaden Kiev ble nærmest lammet av de enorme demonstrasjonene som fulgte. Ukrainske kirker kjente sin besøkelsestid og var ute blant folket. Med omsorg, mat, forbønn – og bibler. Bibelselskapets lager gikk tomt, nye bibler måtte trykkes. Det var som om alle ville ha Ordet i denne dype krisen for landet. Da russiske styrker først tok Krim-halvøya, og siden startet opprøret i de østlige delene av landet, ble usikkerheten enda sterkere.

Det var den gangen jeg møtte en ortodoks prest som fram til da hadde sittet i samtaler med mennesker i ukesvis – hele dagen. Da krisen toppet seg måtte han også ta nettene til hjelp. «Kan du skaffe oss noen nytestamenter, så vi har noe å legge i hendene på disse menneskene», spurte han meg. Det fikk han. Etter hvert gjentok dette seg over hele landet.

«Uten Bibelen hadde vi ikke klart det»

Et par måneder senere, en dag i slutten av juni, sto jeg på en plattform der panservogner ble fraktet og snakket til en tropp med soldater. De var mobilisert på grunn av krisen. Det var vanskelig å finne ordene, men jeg vet jeg sa noe om hva Guds ord kan gjøre for mennesker. Så kom de, den ene etter den andre, for å ta imot den Bibelen eller det nytestamentet vi hadde med til dem. De fleste ville ha. Da vi dro, så vi at soldatene ble sendt opp på lastebiler for transport. Neste morgen startet krigen i Øst-Ukraina.

Noen måneder senere sto en offiser fram på det som tilsvarer Dagsrevyen hos oss for å fortelle om at de var blitt tatt til fange en av de første dagene i krigen. De hadde sittet flere måneder i en mørk kjeller i byen Donetsk og ble dårlig behandlet før de ble returnert. Så drar offiseren fram Bibelen han fikk den sommerdagen og sier: «Det var denne som holdt oss oppe alle sammen, vi som satt der. Uten den vet jeg ikke om vi hadde klart det.»

Viktigere enn noen gang

Det er sjelden det er så dramatisk som dette, men vitnesbyrdene om hvordan noen får hjelp av Bibelens ord i en vanskelig situasjon er uendelig mange. Og det er nettopp når livet blir vanskelig at de begynner å lese i Bibelen – etter først å ha tatt imot den – eller kjøpt den.

Dette har jeg sett gang etter gang i Øst-Europa når nye kriser oppstår. Mennesker som befinner seg i en vanskelig situasjon ber om å få, eller få kjøpe, en bibel. Det er da vi trenger Bibelselskapet mer enn noen gang tidligere.

Bibelselskap rammet

Slik er det denne gang også med Korona-krisen. Men denne gangen har krisen også rammet mange av Bibelselskapene dypt. I rundt 60 land vet de ikke hvordan de skal klare seg videre, fordi salget av bibler har stoppet helt opp. De trenger hjelp til å klare seg videre. Og vi må ha bibelselskapene der, både for å gi mennesker bibler i den nåværende situasjonen – men også når neste krise skjer i et land.

De fleste biblene som distribueres rundt i verden, gis ikke bort, de selges og skaper grunnlag for å skaffe flere bibler. Men når krisen rammer, er det ikke penger til å betale for bibler. Da rammes alle.

Derfor banker mange bibelselskap nå på døren hos oss i Norge med bønn om hjelp. For at vi skal kunne hjelpe dem med å betjene sitt folk med bibler, nytestamenter og annet aktuelt materiell, er vi avhengige av støtte fra bibelvenner i Norge. Sjelden har deres hjelp vært viktigere enn nå.


Bibelgaven Magasin

Forside til magasinet Bibelgaven, nr. 3/2020 Bibelen i krisetider: Hvordan påvirker korona-situasjonen Bibelselskapets verdensvide misjonsarbeid? Last ned magasinet Bibelgaven som PDF-fil, eller les online.
Les mer

Epost: post@bibel.noTelefon: 47 97 64 50
Postadr: Pb.6624 St.Olavs plass 0129 OSLO
Besøksadr: Bernhard Getz' gate 3 0165 OSLO