Gå til innhold

29 La ikke et eneste råttent ord komme over leppene. Si bare det som er godt, og som bygger opp der det trengs, så det kan bli til velsignelse for dem som hører på.

Foto:

Hva er Bibelselskapets misjonsarbeid Bibelgaven?

25. mars 2020.

Vår visjon er at alle som ønsker det skal få Guds ord på et språk de forstår – til en pris de kan betale.

Epost: post@bibel.noTelefon: 47 97 64 50
Postadr: Pb.6624 St.Olavs plass 0129 OSLO
Besøksadr: Bernhard Getz' gate 3 0165 OSLO