Gå til innhold

2 Noen fariseere kom og spurte ham: «Har en mann lov til å skille seg fra sin kone?» De ville sette ham på prøve.

Samarbeid

Det Norske Bibelselskap samarbeider nært med ulike trossamfunn og organisasjoner.

Samarbeidsform og prosjektlengde varier. Vi bruker samarbeidet aktivt og målrettet for å gjøre mer enn vi klarer alene og for å nå våre mål. Vi tjener andre partnere med vår kunnskap om innsamling, bibelproduksjon og -distribusjon. Samtidig som vi drar nytte av den kompetansen våre samarbeidspartnere besitter.

Kvinnenes internasjonale bønnedag

Prosjektets målsetning er å styrke kvinner i den lokale menigheten. Det lokale bibelselskapet vil ofte være ansvarlig for ledelse av prosjektet mens en lokal kvinneforening er det utførende leddet. Les mer

Samarbeid med De forente bibelselskaper

De forente bibelselskaper er et felleskap bestående av 147 nasjonale bibelselskap som jobber aktivt med bibelbruk, bibeloversettelse, og bibeldistribusjon til mennesker i 200 land og territorier. Les mer

Kristen Idrettskontakt (KRIK)

Samarbeidet med Kristen Idrettskontakt drives både på nasjonalt og internasjonalt plan. Bibelselskapet bidrar i første rekke med produksjon og distribusjon av bibler. Les mer

Norad - Den barmhjertige samaritan

Dette er et program for å bekjempe spredning av hiv i kirken i Afrika. Navnet Den barmhjertige samaritan er velkjent for de fleste kristne, men det er godt å bli minnet om hvordan vi skal oppføre oss overfor vår neste. Les mer

Kristenrussen

«Sammen og tilstede gjør vi en forskjell» er mottoet til Krussen. Les mer

Wycliffe Norge

Wycliffe Norge er del av den internasjonale organisasjonen Wycliffe Bible Translators som arbeider for at alle folkegrupper skal kunne ha Bibelen tilgjengelig på sine egne språk. Les mer

Strømmestiftelsen

Bibelselskapet har i mange år samarbeidet med Strømmestiftelsen. Arbeidet er ofte knyttet til utdanning og har vært sentrert rundt leseopplæring og hiv/aids-kurs. Les mer

Digni

Digni (tidl. Norsk Misjons Bistandsnemnd) er en paraplyorganisasjon som, på vegne av medlemmene, inngår og forvalter samarbeidsavtaler med Norad. Bibelselskapet er knyttet til Digni og Norad gjennom prosjektet Den barmhjertige samaritan. Les mer

Epost: post@bibel.noTelefon: 47 97 64 50
Postadr: Pb.6624 St.Olavs plass 0129 OSLO
Besøksadr: Bernhard Getz' gate 3 0165 OSLO