Gå til innhold

1 
Tidlig om morgenen den første dagen i uken, mens det ennå er mørkt, kommer Maria Magdalena til graven. Da ser hun at steinen foran graven er tatt bort.

Kvinnenes internasjonale bønnedag

Prosjektets målsetning er å styrke kvinner i den lokale menigheten. Det lokale bibelselskapet vil ofte være ansvarlig for ledelse av prosjektet mens en lokal kvinneforening er det utførende leddet.

Årets kunstverk er laget av Rezka Arnuš
Bønnedagen 2019 er 1. mars, og årets materiell er laget av bønnedagskomiteen i Slovenia. Tema for året er hentet fra Bibelen, Luk 14,17: «Kom, for nå er alt ferdig!»

Bønnedagen (World Day of Prayer) har komitéer i mer enn 170 land og regioner. I Norge startet bønnedagstradisjonen på slutten av 1920-årene. Kvinner over hele landet feirer hvert år bønnedagen sammen med kvinner fra de andre kirkesamfunnene på stedet.

Feiringen av Bønnedagen ble startet av kvinner i USA i 1887. Bakgrunnen var nøden de så blant immigranter og etterkommere av slaver. Kvinner fra ulike kirkesamfunn samlet seg om en felles bønnedag for disse. Etter noen år ble det vedtatt å benytte den første fredagen i mars som bønnedag.

Nærhet til de kvinnene som trenger hjelp, og evnen til å se hvilke tiltak som er aktuelle, er avgjørende suksessfaktorer for arbeidet. Prosjektene har en klar kvinneprofil og vil ofte være knyttet til leseopplæring og kompetansehevning, slik at kvinnene får mulighet til å skaffe seg en egen inntekt og ta gode beslutninger.

I Norge og internasjonalt
Komiteen for den internasjonale bønnedagen i Norge og Norsk Økumenisk Kontaktforum for Kvinner (NØKK) står bak markeringen av kvinnenes internasjonale bønnedag.

Komiteen og kontaktforumet er uavhengige av hverandre, men samarbeider blant annet om oversettelse av programmet for bønnedagen. En representant for NØKK har de siste to årene sittet i Komiteen for den internasjonale bønnedagen. Både den nasjonale komiteen og NØKK sender representanter til den internasjonale komiteen for bønnedagen når den har hatt sine storsamlinger.

Her finner du den internasjonale internettsiden for bønnedagen: www.worlddayofprayer.net.

Kvinnenes internasjonale bønnedag 2019 (ekstern lenke)

Epost: post@bibel.noTelefon: 47 97 64 50
Postadr: Pb.6624 St.Olavs plass 0129 OSLO
Besøksadr: Bernhard Getz' gate 3 0165 OSLO