Gå til innhold

18 Hvem er en Gud som du,
en som tar bort skyld og tilgir synd
for den resten han eier?
Han holder ikke evig fast på vreden,
for han vil gjerne vise miskunn.

Kvinnenes internasjonale bønnedag

Prosjektets målsetning er å styrke kvinner i den lokale menigheten. Det lokale bibelselskapet vil ofte være ansvarlig for ledelse av prosjektet mens en lokal kvinneforening er det utførende leddet.

Årets kunstverk er laget av Nonhlanla Mathe
Bønnedagen 2020 er 6. mars, og årets materiell er laget av bønnedagskomiteen i Zimbabwe. Tema for året er: «Stå opp, ta matten din og gå!»

Bønnedagen 2020


All informasjon om årets bønnedag finner du her:

Bakgrunnen for bønnedagen

Bønnedagen (World Day of Prayer) har komitéer i mer enn 170 land og regioner. I Norge startet bønnedagstradisjonen på slutten av 1920-årene. Kvinner over hele landet feirer hvert år bønnedagen sammen med kvinner fra de andre kirkesamfunnene på stedet.

Feiringen av Bønnedagen ble startet av kvinner i USA i 1887. Bakgrunnen var nøden de så blant immigranter og etterkommere av slaver. Kvinner fra ulike kirkesamfunn samlet seg om en felles bønnedag for disse. Etter noen år ble det vedtatt å benytte den første fredagen i mars som bønnedag.

Nærhet til de kvinnene som trenger hjelp, og evnen til å se hvilke tiltak som er aktuelle, er avgjørende suksessfaktorer for arbeidet. Prosjektene har en klar kvinneprofil og vil ofte være knyttet til leseopplæring og kompetansehevning, slik at kvinnene får mulighet til å skaffe seg en egen inntekt og ta gode beslutninger.

I Norge og internasjonalt
Komiteen for den internasjonale bønnedagen i Norge og Norsk Økumenisk Kontaktforum for Kvinner (NØKK) står bak markeringen av kvinnenes internasjonale bønnedag.

Komiteen og kontaktforumet er uavhengige av hverandre, men samarbeider blant annet om oversettelse av programmet for bønnedagen. En representant for NØKK har de siste to årene sittet i Komiteen for den internasjonale bønnedagen. Både den nasjonale komiteen og NØKK sender representanter til den internasjonale komiteen for bønnedagen når den har hatt sine storsamlinger.

Epost: post@bibel.noTelefon: 47 97 64 50
Postadr: Pb.6624 St.Olavs plass 0129 OSLO
Besøksadr: Bernhard Getz' gate 3 0165 OSLO