Gå til innhold

24 Han la fram for dem en annen lignelse og sa: «Himmelriket kan sammenlignes med en mann som hadde sådd godt korn i åkeren sin.

Kvinnenes internasjonale bønnedag 2015

Bønnedagen 2015 er 6. mars, og overskriften er «Jesus sa til dem: «Forstår dere hva jeg har gjort for dere?» Materiellet er laget av Verdensbønnedagskomiteen i Bahamas.

Kvinnenes internasjonale bønnedag

Jesus sa til dem:
«Forstår dere hva jeg har gjort for dere?»


Vold i hjemmet og i nære relasjoner er et stort og kronisk samfunnsproblem på Bahamas.
Vold i hjemmet og i nære relasjoner er et stort og kronisk samfunnsproblem på Bahamas.

Øya Bahamas i Karibien forbindes oftest med ferie, sol og sjø. Utenfor turistenes virkelighet, finnes et annet Bahamas: Vold i hjemmet og i nære relasjoner er et stort og kronisk samfunnsproblem. En undersøkelse blant barn, viste at 25% var bekymret for vold i hjemmet, 22% var blitt utsatt for vold, 13% hadde blitt seksuelt misbrukt, 36% hadde opplevd psykisk mishandling og 22% var bekymret for foreldrenes misbruk av alkohol eller narkotika.

Gjennom Bibelselskapet i Vest-India ønsker derfor Kvinnenes Internasjonale Bønnedag å gjøre prester, frivillige i menigheter og rådgivere, bedre i stand til hjelpe ofrene for denne typen vold. Konkret betyr dette kurs minst to ganger pr år over en 3-års periode. På kursene skal ressurspersonene lære:

  • Å identifisere tegn på at personer blir utsatt for vold
  • Hvordan gi praktisk hjelp og støtte til ofre
  • Hvordan drive terapi for både ofre og overgriper

I tillegg til kursene, så ønsker Bibelselskapet å lage materiell til hjelp for kursdeltagerne ut fra et bibelsk perspektiv.

På Jamaica har Bibelselskapet allerede gitt opplæring til 200 prester fra 50 forskjellige kirkesamfunn. Tilbakemeldingene fra Jamaica har vært gode, og nå ønsker Bibelselskapet å gjøre det samme på Bahamas.

På forhånd: Takk for din støtte til kvinner, menn og barn på Bahamas som lever i en hverdag preget av vold i nære relasjoner.

Kollekt
Komiteen for Kvinnenes internasjonale bønnedag anbefaler at det på bønnedagsarrangement blir tatt opp kollekt til årets prosjekt.

Kollekten sendes til: Bibelselskapet, bankgiro: 3000 16 16869. Adresse: Postboks 6624 St.Olavs plass, 0129 Oslo

Last ned program for bønnedagen 2015
Utfyllende gudstjenestemateriell
Bakgrunnsinformasjon om Bahamas
 

Kontakt arrangørene:
I Norge er det komiteen for Kvinnenes internasjonale bønnedag som legger til rette for markering av dagen.

For bestilling av program
Kontakt Reidun Tufteland, tlf: 47 97 64 70

Bahamas

Bahamas
Areal: 13 880 km2
Folketall: 321 834
Hovedstad: Nassau
BNP/innbygger: 32 000 USD
(Norge: 55 400 USD)
Lesekunnskap: 95,6 %

Religion:
Protestanter: 69,9 %
Katolikker: 12 %
Andre: 13 %
Ingen religion: 1,9 %

Faktastoff fra: CIA World Factbook 2015

Epost: post@bibel.noTelefon: 47 97 64 50
Postadr: Pb.6624 St.Olavs plass 0129 OSLO
Besøksadr: Bernhard Getz' gate 3 0165 OSLO