Gå til innhold

26 Men da Elisabet var i sjette måned, ble engelen Gabriel sendt fra Gud til en by i Galilea som het Nasaret,

Menighetsavtale med Bibelselskapet

Den lokale menighet hører til i den verdensvide kirke. Hvorfor ikke la dette få et konkret uttrykk ved en samarbeidsavtale med Bibelselskapet?

La menighetens tilhørighet til den verdensvide kirke få et konkret uttrykk ved en samarbeidsavtale med Bibelselskapet!
La menighetens tilhørighet til den verdensvide kirke få et konkret uttrykk ved en samarbeidsavtale med Bibelselskapet!

Alle kristne kirker i verden tror på den samme frelser og Herre, Jesus Kristus. Og vi har Bibelen som knytter oss sammen. Det Norske Bibelselskap er med i et stort internasjonalt nettverk som arbeider med å oversette og gjøre Bibelen kjent og brukt. Visjonen er at alle skal kunne lese Guds ord på et språk de forstår, i en form de kan bruke, og til en pris de kan betale. Gjennom en slik samarbeidsavtale får menigheten kjennskap til kirkeliv og samfunnsliv i andre land, og den får være med og bringe Guds ord ut til stadig flere mennesker.

Hvilke forventninger har Bibelselskapet til en slik avtale?
Denne kan utarbeides særskilt for hver menighet, men viktige punkter kan være:

  • Menigheten støtter bibelmisjonsarbeidet økonomisk
  • Menigheten ber for bibelmisjonsarbeidet
  • Bladet Bibelgaven (tidligere Nytt om Bibelen) sendes alle i menigheten som ønsker det vederlagsfritt
  • Informasjon om bibelmisjonsarbeidet i menighetsarbeidet

Hvilke forventninger bør menigheten ha til en slik avtale?

  • Bibelselskapet gir relevant informasjon om bibelmisjonsarbeidet, gjennom skriftlig materiell og besøk
  • Bibelselskapet gir spesielle rabatter på bibler og andre bøker som regelmessig kjøpes inn av menigheten
  • Menigheten mottar ett gratiseksemplar av utvalgte bokutgivelser fra Bibelselskapets forlag
  • Menigheten får tilbud om deltakelse på turer til land for å se bibelmisjonsarbeidet på nært hold

En avtale med Bibelselskapet vil hjelpe til å bevisstgjøre bibelbruk i egen menighet. Husk: Bibelarbeid er grunnlaget for alt annet menighetsarbeid og misjonsarbeid!

For nærmere informasjon om menighetsavtale med Bibelselskapet,
kontakt bibelbrukskonsulent Hans J. Sagrusten, hjs@bibel.no, 47 97 64 73

Kontaktperson

Hans Johan Sagrusten
Hans J. Sagrusten
hjs@bibel.no
Tlf. 47 97 64 73

Epost: post@bibel.noTelefon: 47 97 64 50
Postadr: Pb.6624 St.Olavs plass 0129 OSLO
Besøksadr: Bernhard Getz' gate 3 0165 OSLO