Gå til innhold

26 Men da Elisabet var i sjette måned, ble engelen Gabriel sendt fra Gud til en by i Galilea som het Nasaret,

Norad - Den barmhjertige samaritan

Dette er et program for å bekjempe spredning av hiv i kirken i Afrika. Navnet Den barmhjertige Samaritan er velkjent for de fleste kristne, men det er godt å bli minnet om hvordan vi skal oppføre oss overfor vår neste.

 Lillian Aero Olok er lokal leder for Den barmhjertige samaritan-prosjektet i skole og kirke. Foto: Magnus HvalvikMålsetningen med programmet er todelt:

1. å gi informasjon for å forhindre at flere mennesker smittes av hiv
2. at mennesker som er smittet kan lære hvordan de kan leve et godt liv.

Det er produsert et enkelt og pedagogisk effektivt kursopplegg som retter seg mot fire hovedgrupper i befolkningen, unge kvinner, kvinner, unge menn og menn. Kurset er samtalebasert og gir god informasjon om hiv. Etterspørselen etter kurset er enorm, det møter et stort behov i kirken i Afrika. Bibelselskapet påvirker kirkelederne til å styrke kirkens innsats mot hiv. Per i dag har vi to samarbeidsland, Etiopia og Kenya. Arbeidet er initiert av det nasjonale bibelselskapet og styres gjennom den eksisterende strukturen. En hiv-konsulent med hjelp av mange frivillige medarbeidere driver arbeidet i de lokale krikene, som utfordres til å være barmhjertige samaritaner i sine nærområder. Arbeidet finansieres av Norad og Det Norske Bibelselskap der Norad bidrar med finansiering og faglig veiledning gjennom Digni (tidl. Bistandsnemnda).

Vil du være med å støtte arbeidet? 

Epost: post@bibel.noTelefon: 47 97 64 50
Postadr: Pb.6624 St.Olavs plass 0129 OSLO
Besøksadr: Bernhard Getz' gate 3 0165 OSLO