Gå til innhold

31 Siden forlot han Tyros-området igjen. Han tok veien om Sidon og dro mot Galileasjøen gjennom Dekapolis-landet.

Wycliffe Norge

Wycliffe Norge er del av den internasjonale organisasjonen Wycliffe Bible Translators som arbeider for at alle folkegrupper skal kunne ha Bibelen tilgjengelig på sine egne språk.

Wycliffe
Wycliffe Norge

Wycliffes arbeid dreier seg om mer enn bibeloversettelse. Organisasjonen har en helhetlig strategi som kombinerer lingvistikk (med blant annet utvikling av skriftsystem), alfabetisering (lese- og skriveopplæring), utgivelse av stedegen litteratur (folklore, eventyr, osv.), oversettelse av nyttig informasjon (helseopplysning, viktig informasjon fra myndighetene), samt annet akademisk og praktisk utviklingsarbeid. Samarbeidet med Bibelselskapet baserer seg blant annet på utveksling av oversettelseskompetanse. 

Nye prosjekter 1999 - 2010
Fra oktober 1999 til 2010 har det blitt startet 670 nye oversettelsesprosjekter. I løpet av de siste ti årene har det altså blitt påbegynt arbeid med et nytt språk nesten hver femte dag. Wycliffe står for hele 82% av de nye prosjektene.

Likevel gjenstår det 2 078 språk, der det er sannsynlig behov for oversettelse.

Les mer om Wycliffe på organisasjonens hjemmesider: Wycliffe Norway

Epost: post@bibel.noTelefon: 47 97 64 50
Postadr: Pb.6624 St.Olavs plass 0129 OSLO
Besøksadr: Bernhard Getz' gate 3 0165 OSLO