Gå til innhold

1 La ikke hjertet bli grepet av angst. Tro på Gud og tro på meg!

Aktuelle prosjekter

Støtt bibelarbeidet i Moldova!

Bibler til Moldova

Bibelselskapet i Moldova har kontaktet meg med spørsmål om vi kan hjelpe landets barn og unge å bygge en ny framtid ved hjelp av Bibelen: Kan jeg si «ja»? Les mer
Barna på søndagsskolen i Havanna har fått et helt klassesett med bibler. Biblene er finansiert gjennom prosjektet «En million bibler til Cuba». Dette store prosjektet er nå på det nærmeste fullført, men fortsatt gjenstår det utfordringer.

En million bibler til Cuba

For noen år siden ga vi giverne våre en uvanlig stor utfordring: Vi trenger en million bibler til Cuba! Nå er målet nesten er nådd! Det mangler bare åtte tusen bibler. Les mer
Bibelen gir tro og håp i Det hellige land

Bibelen gir tro og håp i Det hellige land

Det er noen år siden jeg sist besøkte Det hellige land. Da var spenningen høy på grunn av krigen på Gaza-stripen. Dessverre forbinder vi fremdeles denne delen av verden med krig og konflikt. De siste årene har volden dominert i hele Midtøsten. Konsekvensene er uendelige menneskelige lidelser. Les mer
Ilona Kadatskaya leser fra barnebibelen for barna på barnehjemmet i Mariupol. (Foto: Dag Kjær Smemo)

Bibler til Ukraina

Dette er en vanskelig, men likevel spesiell tid i Ukraina. Vanskelig fordi mange mennesker sørger over tapet av familie og venner i krigen som nå er inne i sitt fjerde år. Les mer
Tittelbilde til magasinet Bibelgaven, nr. 4/2017

Bibeloversettelse

Vær med og støtt arbeidet med bibeloversettelse. Les mer
- De viktigste er barna, sier George. Ved siden av at det er stort behov for barnebibler, arbeider Bibelselskapet med et stort søndagsskolearbeid. Vi må utdanne nye søndagsskolelærere som kan erstatte de som er reist. Og det er viktigere enn noen gang tidligere at de som vokser opp, grunnfestes i sin kristne tro.

Bibler til Syria

– Å leve midt i lidelsen i en krig er noe helt annet enn å se det på TV. Når dette varer i en uke, er det ille nok, men å leve i dette i seks år er bare forferdelig. Ordene kommer fra George Andrea, min venn og kollega som har bodd i Aleppo gjennom hele krigen i Syria. Les mer
Daniel (20) arbeider i en av Bibelselskapets 15 bokhandler i Egypt. Her kan alle de som ønsker det, komme inn og få kjøpt seg en bibel. Med vår støtte kan Bibelselskapet selge flere bibler til nedsatt pris, slik at også fattige har råd til å kjøpe dem. Bla om og les om Bibelens vei fra lager til leser i Egypt!

Bibler til Egypt

Med din støtte kan Bibelselskapet i Egypt selge bibler til nedsatt pris - slik at også fattige har råd til å kjøpe en bibel. Les mer
Bibelselskapet i Burundi trenger hjelp til å samle mennesker til kurs for å lære dem å snakke om det som er vanskelig, og å lære å tilgi de som har gjort dem vondt.

Hjelp til traumerammede i Burundi

På begynnelsen av 90-tallet skjedde et folkemord i Burundi. Vi kjenner nok bedre til det som skjedde i nabolandet Rwanda, men det begynte egentlig i Burundi: En kamp mellom to grupper mennesker – hutu og tutsi – som snakker det samme språk og egentlig er et og samme folk. Les mer
Bli med og støtt bibelarbeidet i Kina!

Bibler til Kina

Det er en stor utfordring å samle inn nok midler til å dekke etterspørselen etter bibler i Kina. I løpet av tretti år har Bibelselskapet trykt mer enn 150 millioner bibler på trykkeriet i Nanjing. Hele 74 millioner av disse har gått til de kristne i Kina. Les mer
Tittelbilde til magasinet Bibelgaven, nr. 2/2015

Bibler til Gulf-statene

Få steder ser vi en slik virkning av distribusjonen av Guds ord som i Gulfen! Din gave til Bibelarbeidet i Gulfen er et bidrag til noe som kan endre en hel region. Vil du være med? Les mer
Gi en bibelgave til Kamerun!

Generelle gaver

Det er mange som ønsker å gi en gave til Bibelselskapets arbeid verden over. Vi tilhører fellesskapet De forente bibelselskaper (UBS) som betjener hele verden med kontorer i 147 land. De selvstendige bibelselskapene vet hvor behovet er størst, både i sitt eget land og eventuelle naboland de betjener. Les mer
«En bibel i hver skolesekk»

Den dominikanske republikk

«En bibel i hver skolesekk» er mottoet for en kampanje Bibelselskapene i Norge og Den Dominikanske Republikk har gått sammen om. Les mer
Gi en bibelgave til Kamerun!

Bibler til Kamerun

– Vi har fire bibeloversettelser som er helt ferdige, men vi har ikke penger til å trykke biblene. Kan dere hjelpe oss? Spørsmålet kom fra Luc Gnowa, generalsekretær i Bibelselskapet i Kamerun. Les mer
Vær med å dele Guds Ord med flyktninger i Norge!

Misjonsmarken er kommet til oss

Vær med å dele Guds Ord med flyktninger i Norge! Les mer
Ung kvinne i Damaskus, Syria

SAT-7 med Guds ord til Nord-Afrika og Midt-Østen

Tv-kanalen SAT-7 bringer evangeliet til menneskene i Midt-Østen og Nord-Afrika. I dag dominerer islam i områdene der de første kristne menigheter ble etablert og mange kristne søsken opplever en presset situasjon. SAT-7 er også en støtte for de kristne i borgerkrigsherjede land som Syria og Irak. Les mer

Den barmhjertige samaritan

Den barmhjertige samaritan er en holdningsskapende kampanje om hiv/aids. Navnet er valgt fordi det er en av de best kjente lignelsene i Bibelen. Målet med kampanjen er å forhindre at flere mennesker smittes av hiv-viruset. Les mer
Magda Victor er generalsekretær i Det haitiske bibelselskap (arkivbilde fra 2005).

Langsiktig hjelp til Haiti

Vi hører reportasjer om lovsang fra ruinene i den ødelagte katedralen i Haitis hovedstad. Gatene er overfylt av folk som ikke lenger har tak over hodet. Vær med å hjelpe folket på Haiti! Les mer
Tittelbilde til magasinet Bibelgaven, nr. 3/2015

Vær med og gi bibler til Sentral-Asia

Islam er på frammarsj i de gamle sovjetiske republikkene i Sentral-Asia. Som kristne må vi kjenne vår besøkelsestid og gjøre det mulig for alle å få en bibel på et språk de forstår og til en pris de kan betale. Les mer

Bibelmisjons- arbeidet

Bibelselskapet jobber internasjonalt med bibelmisjon. Vi samler inn penger i Norge for å bruke i andre land hvor det er behov for bibler.

Det kan være mange årsaker til at mennesker ikke har råd til å kjøpe en bibel, men behovet for Bibelen er like stort.

Pengene vi mottar fra våre givere går til å gi en bibel til mennesker som ikke har den fra før og som ikke har mulighet til å skaffe seg en bibel på egenhånd. Vi deler ut bibler ved å arrangere fengselsbesøk, barnehjemsbesøk, sommerleirer, nødhjelpsendinger og møter med svake grupper i samfunnet.

Vårt internasjonale arbeid er et samarbeid mellom nasjonale bibelselskaper koordinert av De forente bibelselskaper.

Epost: post@bibel.noTelefon: 47 97 64 50
Postadr: Pb.6624 St.Olavs plass 0129 OSLO
Besøksadr: Bernhard Getz' gate 3 0165 OSLO