Gå til innhold

1 Se, Herrens hånd er ikke for kort til å frelse,
og hans øre er ikke for tungt til å høre.

Aktuelle prosjekter

Takket være våre givere fikk 28 000 barn og unge i Syria denne påsken den beste gaven de kunne få - Bibelen. I Syria, og mange andre land, har korona-pandemien kommet på toppen av krig, undertrykkelse, forfølgelse og andre utfordringer. Dette nummeret av Bibelgaven viser hvordan Guds ord har makt til å lege sår og gi trøst.

Bibelen i krisetider

Takket være våre givere fikk 28 000 barn og unge i Syria denne påsken den beste gaven de kunne få - Bibelen. I Syria, og mange andre land, har korona-pandemien kommet på toppen av krig, undertrykkelse, forfølgelse og andre utfordringer. Dette nummeret av Bibelgaven viser hvordan Guds ord har makt til å lege sår og gi trøst. Les mer
Sentral-Asia er et krevende arbeidsområde for Bibelselskapene. På tross av forfølgelser kommer likevel nye mennesker til tro og menigheter plantes. I disse landene trenger de kristne «alt»: Kirkebygninger, diakoner, prester - og ikke minst studiemateriell og bibler. Til det trenger vi din hjelp.

Bibler til Sentral-Asia

Sentral-Asia er et krevende arbeidsområde for Bibelselskapene. På tross av forfølgelser kommer likevel nye mennesker til tro og menigheter plantes. I disse landene trenger de kristne «alt»: Kirkebygninger, diakoner, prester - og ikke minst studiemateriell og bibler. Til det trenger vi din hjelp.
Les mer
– Vi må gjøre det vi kan, mens vi kan, for å tjene og støtte kirken i Kina med å trykke så mange bibler som mulig, slik at Guds ord kan bli spredd til hver kinesiske kristen og til hver innbygger i hele landet, sier Kua Wee Seng , leder for De forente bibelselskapers arbeid i Kina. (Foto: Hans J. Sagrusten)

Bibelarbeidet i Kina

I Kina kommer minst en million nye mennesker til tro hvert år. Det er nær sammenheng mellom tilgangen på bibler og hvor mange nye mennesker som kommer til tro. På Bibeldagen 2020 ber vi deg derfor om en gave til bibelarbeidet i Kina: Det holder fremdeles med 10 kroner for papir til én bibel. Les mer
Årets viktigste julegave: En bibelgave til Ukraina.

Bibler til Ukraina

«Nå er det helt tomt for bibler til utdeling,» forteller Anatoliy Raychynets i Bibelselskapet i Ukraina. Det er både trist og gledelig. Din viktigste julegave i år, er kanskje å sørge for en bibelgave til Ukraina - som sikrer fremtidstro, lys og håp i landet med «den glemte krigen». Les mer
I mange årtier har Det hellige land blitt tappet for kristne. Bibelselskapenes arbeid bidrar til at barn og unge, som Nasim (bildet), blir trygge i sin tro, at de blir værende i de konfliktfylte delene av Israel, og sikrer en fortsatt framtid for kirkene i området der Jesus selv virket.

Bibelarbeidet i Israel

Med din gave er du med på å plante håp og framtidstro blant barn og unge i Israel. På den måten bidrar du til å opprettholde kristne oaser i et land som mer og mer tømmes for kristne. Uten familiene og barna forsvinner kirken fra områdene der Jesus selv virket. Les mer
Ved hjelp av norske bibelvenner har vi allerede mottatt 1,5 millioner bibler, men fortsatt er behovet stort, påpeker Alain Montano, generalsekretær i Bibelkommisjonen på Cuba (bakerst). (Foto: Bernt G. Olsen)

Bibler til Cuba

1,5 millioner er allerede distribuert på Cuba, men fortsatt er behovet stort. I byen Moa, øst på øya, trengs hele 20 000 bibler for å dekke det umiddelbare behovet. Kan du være med å hjelpe? Les mer
George Andrea (t.v.) er generalsekretær i Det syriske bibelselskap, her sammen med en ny medarbeider i bibelbutikken.

Bibler til Syria

Mens antall kristne i Syria har sunket gjennom krigsårene har bibelsalget gått opp. Krigen har altså ført nye grupper til Kristus. Det hadde nok ingen trodd da grusomhetene begynte! Nok en gang bruker Gud begivenhetene som mennesker skaper, til noe godt. Les mer
Nabil Omiesh er generalsekretær i Bibelselskapet i Irak.

Bibler til hjemvendte kristne i Irak

Med din bibelgave er du med å bygge opp igjen menighetene i Irak, der Guds ord har vært forkynt siden aposteltiden. Les mer
Bli med Bibelselskapet og SmartReiser til Albania, 26. september - 5. oktober 2019

Albania trenger bibler

Vi har gode nyheter fra Albania – en ny bibeloversettelse er snart klar til trykking! Les mer
Det er stort behov for bibler og bibelundervisning for nye kristne i Gulf-statene.

Stort behov for bibler i Gulf-statene

Det er en stor vekst av kristne i landene ved Den arabiske gulf, mange av dem er gjestearbeidere og har blitt kristne etter at de kom til området. Derfor er det stort behov for bibler og bibelundervisning for nye kristne. Les mer
Støtt bibelarbeidet i Moldova!

Bibler til Moldova

Bibelselskapet i Moldova har kontaktet meg med spørsmål om vi kan hjelpe landets barn og unge å bygge en ny framtid ved hjelp av Bibelen: Kan jeg si «ja»? Les mer
Bibelen gir tro og håp i Det hellige land

Bibelen gir tro og håp i Det hellige land

Det er noen år siden jeg sist besøkte Det hellige land. Da var spenningen høy på grunn av krigen på Gaza-stripen. Dessverre forbinder vi fremdeles denne delen av verden med krig og konflikt. De siste årene har volden dominert i hele Midtøsten. Konsekvensene er uendelige menneskelige lidelser. Les mer
Daniel (20) arbeider i en av Bibelselskapets 15 bokhandler i Egypt. Her kan alle de som ønsker det, komme inn og få kjøpt seg en bibel. Med vår støtte kan Bibelselskapet selge flere bibler til nedsatt pris, slik at også fattige har råd til å kjøpe dem. Bla om og les om Bibelens vei fra lager til leser i Egypt!

Bibler til Egypt

Med din støtte kan Bibelselskapet i Egypt selge bibler til nedsatt pris - slik at også fattige har råd til å kjøpe en bibel. Les mer
Bibelselskapet i Burundi trenger hjelp til å samle mennesker til kurs for å lære dem å snakke om det som er vanskelig, og å lære å tilgi de som har gjort dem vondt.

Hjelp til traumerammede i Burundi

På begynnelsen av 90-tallet skjedde et folkemord i Burundi. Vi kjenner nok bedre til det som skjedde i nabolandet Rwanda, men det begynte egentlig i Burundi: En kamp mellom to grupper mennesker – hutu og tutsi – som snakker det samme språk og egentlig er et og samme folk. Les mer
Tittelbilde til magasinet Bibelgaven, nr. 2/2015

Bibler til Gulf-statene

Få steder ser vi en slik virkning av distribusjonen av Guds ord som i Gulfen! Din gave til Bibelarbeidet i Gulfen er et bidrag til noe som kan endre en hel region. Vil du være med? Les mer
Gi en bibelgave til Kamerun!

Generelle gaver

Det er mange som ønsker å gi en gave til Bibelselskapets arbeid verden over. Vi tilhører fellesskapet De forente bibelselskaper (UBS) som betjener hele verden med kontorer i 147 land. De selvstendige bibelselskapene vet hvor behovet er størst, både i sitt eget land og eventuelle naboland de betjener. Les mer
Gi en bibelgave til Kamerun!

Bibler til Kamerun

– Vi har fire bibeloversettelser som er helt ferdige, men vi har ikke penger til å trykke biblene. Kan dere hjelpe oss? Spørsmålet kom fra Luc Gnowa, generalsekretær i Bibelselskapet i Kamerun. Les mer
Vær med å dele Guds Ord med flyktninger i Norge!

Misjonsmarken er kommet til oss

Vær med å dele Guds Ord med flyktninger i Norge! Les mer
Ung kvinne i Damaskus, Syria

SAT-7 med Guds ord til Nord-Afrika og Midt-Østen

Tv-kanalen SAT-7 bringer evangeliet til menneskene i Midt-Østen og Nord-Afrika. I dag dominerer islam i områdene der de første kristne menigheter ble etablert og mange kristne søsken opplever en presset situasjon. SAT-7 er også en støtte for de kristne i borgerkrigsherjede land som Syria og Irak. Les mer
Eyerus sammen sin venninne, Samira, de jobber begge som frivillige for Den barmhjertige samaritan.

Den barmhjertige samaritan

Den barmhjertige samaritan er et bibelbasert holdningsskapende program om hiv og aids. Kurset er basert på en av de best kjente lignelsene i Bibelen, lignelsen om den barmhjertige samaritan i Lukas 10,25-37. Målet er å forhindre spredning av viruset og stigmatisering av smittede. Les mer

Bibelmisjons- arbeidet

Bibelselskapet jobber internasjonalt med bibelmisjon. Vi samler inn penger i Norge for å bruke i andre land hvor det er behov for bibler.

Det kan være mange årsaker til at mennesker ikke har råd til å kjøpe en bibel, men behovet for Bibelen er like stort.

Pengene vi mottar fra våre givere går til å gi en bibel til mennesker som ikke har den fra før og som ikke har mulighet til å skaffe seg en bibel på egenhånd. Vi deler ut bibler ved å arrangere fengselsbesøk, barnehjemsbesøk, sommerleirer, nødhjelpsendinger og møter med svake grupper i samfunnet.

Vårt internasjonale arbeid er et samarbeid mellom nasjonale bibelselskaper koordinert av De forente bibelselskaper.

Epost: post@bibel.noTelefon: 47 97 64 50
Postadr: Pb.6624 St.Olavs plass 0129 OSLO
Besøksadr: Bernhard Getz' gate 3 0165 OSLO