Gå til innhold

5 Dere unge skal underordne dere de eldste. Og alle skal dere være kledd i ydmykhet mot hverandre. For
Gud står de stolte imot,
men de ydmyke gir han nåde.

Gi en gave.Velg prosjekt

Den barmhjertige samaritan er en holdningsskapende kampanje om hiv/aids. Navnet er valgt fordi det er en av de best kjente lignelsene i Bibelen

Den barmhjertige samaritan

Den barmhjertige samaritan er en holdningsskapende kampanje om hiv/aids. Navnet er valgt fordi det er en av de best kjente lignelsene i Bibelen. Målet med kampanjen er å forhindre at flere mennesker smittes av hiv-viruset.

Lillian Aero Olok er en typisk afrikansk ungdom. Hun er 24 år gammel, mor, student og lokal leder for Den barmhjertige samaritan-arbeidet på skolen og i kirken.

Hva får Lillian til å drive dette arbeidet? Som aleneforsørger er det nok av utfordringer, men Lillian har engasjert seg fordi hun har følt på kroppen hva som skjer når noen i nær familie får hiv. Som 15 åring fikk hun livet sitt snudd på hodet. Hun ble foreldreløs og hjemløs på grunn av hiv og storfamilien tok seg ikke av henne. Hun måtte ta ansvar for seg selv. Hun fikk jobb som tjener i et middelklasse hjem. Det var ikke et godt sted å være og hun byttet derfor til en annen arbeidsgiver. Etter hvert klarte hun å komme i gang med utdannelse. Erfaringene hennes gjør at hun ser menneskene rundt seg og deres behov, derfor er hun en barmhjertig samaritan i sitt nærmiljø.

Vil du være med å hjelpe?
For bare 349 kroner kan du være med å skaffe kurs-materiale til hele 50 personer. Ledere som Lillian bruker dette materialet til å undervise om hiv. Ved å støtte dette arbeidet bidrar du til å løse en av de største utfordringer kirken i Afrika står overfor i dag.  Du kan gi din gave her på nettsiden eller benytte giroinnbetaling.

Ta gjerne kontakt med oss på telefonnummer 47 97 64 72 eller skriv en mail til giver@bibel.no.


Den barmhjertige samaritan 
Hiv er en hovedutfordring i Afrika fordi sykdommen rammer den generasjonen som skal drive samfunnet videre. Den barmhjertige samaritan er bibelselskapenes hiv-program. Kurset bruker lignelsen for å undervise om hiv og nestekjærlighet. Kurset dekker et svært viktig informasjonsbehov og er laget for alle typer kirkesamfunn i Afrika.

Les mer om:

Barmhjertige samaritan

Skattefrie gaver

For å få skattefradrag må du opplyse om navn, adresse og fødselsnummer slik at beløpet kan rapporteres til skattemyndighetene.
Les mer

Fakta om hiv i Afrika

75 prosent av alle aids-dødsfall i verden skjer i Afrika.
Les mer

Innhold og struktur

Den barmhjertige samaritan er en integrert del av arbeidet til bibelselskapene i Kenya og Etiopia.
Les mer

Epost: post@bibel.noTelefon: 47 97 64 50
Postadr: Pb.6624 St.Olavs plass 0129 OSLO
Besøksadr: Bernhard Getz' gate 3 0165 OSLO