Gå til innhold

9 Så kom da Naaman med hester og vogner og stanset ved døren til Elisjas hus.

Brutale fakta om hiv i Afrika sør Sahara

• 67 prosent av alle som har hiv/aids i verden lever her
• 70 prosent av alle nye hiv-tilfeller forekommer her
• 75 prosent alle aids-dødsfall i verden skjer i Afrika

Elisabeth Nounga er assistent for Bibelselskapets Samaritan-prosjekt i Kamerun. Her viser hun fram noe av materialet som brukes i prosjektarbeidet. Problemene rundt hiv og smitte er knyttet til fattigdom, underutvikling, kjønnsrollemønster og oppbygningen av samfunnet. Dette er kompliserte temaer som krever strukturelle forandringer i Afrika. Det er en stor utfordring. Men i dag har vi god kunnskap om hiv. Vi vet hvordan hiv smitter og hvordan vi unngår å bli smittet. Vi har behandling for de som er blitt syke. Kostnadene ved å behandle hiv er redusert drastisk de siste årene. Behandlingen er effektiv og smittede kan stort sett leve et vanlig liv. Derfor er kunnskapen om hiv svært viktig.

Gjennom prosjektet Den barmhjertige samaritan ønsker vi å videreformidle denne kunnskapen til befolkningen i områdene som er hardt rammet av viruset. Men kunnskapen må resultere i ønsket adferd. Det er vanskelig og utfordrende å endre holdninger, men kursets pedagogiske utforming hjelper deltagerne til å forstå at det er nødvendig med adferdsendring.

Utfordringen for våre medarbeidere i Kenya og Etiopia er å gi god nok informasjon til de som er friske slik at de ikke blir smittet - og å støtte dem som er smittet slik at de får håp og tro på livet. Dette er utfordrende fordi sykdommen er knyttet til skam og fortielse. Mennesker med hiv erfarer stigmatisering ved at familie og venner bryter relasjonen med dem når de er på sitt mest sårbare.

Hvis kampen mot hiv skal vinnes er vi avhengige av å forene alle gode krefter i samfunnet. Kirken i Afrika bidrar i kampen mot hiv ved hjelp av Den barmhjertige samaritan.

Vil du være med på å gi ditt bidrag til dette livsviktige arbeidet?

Gi en gave!

Den barmhjertige samaritan

Kun 349 kroner er nok til kursmateriell for hele 50 personer. Med din støtte kan vi redde liv!
Les mer

Epost: post@bibel.noTelefon: 47 97 64 50
Postadr: Pb.6624 St.Olavs plass 0129 OSLO
Besøksadr: Bernhard Getz' gate 3 0165 OSLO