Gå til innhold

2 Noen fariseere kom og spurte ham: «Har en mann lov til å skille seg fra sin kone?» De ville sette ham på prøve.

Fakta og bakgrunn for Den barmhjertige samaritan - hiv og aidsprogram

«Hvor er den barmhjertige samaritan i dag?» er et bibelbasert kurs som hjelper kirkene i Afrika å møte hiv-epidemien.

Matchakos Kenya
Kurset legger opp til mye interaksjon og samtaler i grupper, som her i Kenya.

Kurset er utarbeidet av Konstanse Raen fra Det Norske Bibelselskap i samarbeid med kirkene i Afrika, og er så langt introdusert i 36 land. Norad støtter Det norske bibelselskap i implementeringen av dette programmet gjennom Digni.

Målsetningen med programmet er todelt:

 1. Å gi informasjon for å forhindre at flere mennesker smittes av hiv.
 2. At mennesker som er smittet kan lære hvordan de kan leve et godt liv.

Hemmeligheten bak programmet er at kirkene i Afrika er veldig bibelbaserte. Når du starter med noe kjent og kjært, som en velkjent bibelhistorie, har du etablert en plattform som gjør det mulig å snakke om mer ømfintlige tema som hiv og aids.

Kurset tar utgangspunkt i den kjente bibelteksten om den barmhjertige samaritan i Lukas 10,25-37 og vil hjelpe alle som er rammet av hiv og aids til å leve et åpent liv i familien, kirken og samfunnet og utfordre kirkene til å møte hiv-positive på en god måte. Bibelteksten i Johannes kapittel 8 om kvinnen som ble grepet i hor blir også brukt; vi dramatiserer hvordan de religiøse lederne fordømte kvinnen, mens Jesus svarte: «Den som er uten synd, kan kaste den første steinen!» Når Jesus ikke fordømte henne, med hvilken rett kan kirken da dømme og stigmatisere hiv-positive?

Rachael er med i en støttegruppe i Ngungani, Kenya, de har startet med fiskeoppdrett.
Rachael er med i en støttegruppe i Ngungani, Kenya, de har startet med fiskeoppdrett.

Siden 2010 har 1 113 985 mennesker i 21 land fått et
møte med en bibeltekst som hjelper dem tilbake til
familien sin, til kirken - og til Gud.


Både hiv-positive og hiv-negative kan delta på kursene. Deltakerne oppfordres til å starte støttegrupper i etterkant av kurset, der de snakker sammen, underviser andre og sprer budskapet videre. Noen grupper starter også med økonomiske tiltak som landbruk eller fletting av kurver sammen. Den økonomiske støtten dette gir er livsviktig da mange hiv-positive sliter med å få seg jobb og med å få i seg den næringsrike kosten som vil gjøre dem friskere.

Etterspørselen etter kursene er enorm, det møter et stort behov i kirken i Afrika. Det norske bibelselskap har støttet dette programmet siden 2005, siden 2010 har 1 113 985 mennesker i 21 land fått informasjon om hiv og aids. De lokale bibelselskapene påvirker kirkelederne til å styrke kirkens innsats mot hiv i lokalmiljøet. Per 2018 har vi ett samarbeidsland, Etiopia, men støtter også HIV-Service som er en serviceorganisasjon for programmateriell og videreutvikling. Hiv-Service forsyner per 2017 11 land i Afrika med materiell og bistand til programimplementeringen.

Harde fakta

 • Lansert i 36 land i Afrika
 • Oversatt til 26
 • 1 113 985 deltakere fra 2010-2017
 • Kurs på 24 ulike språk bare i 2016
 • I 2017 ble det holdt kurs i 11 forskjellige land: Togo, Etiopia, Kenya, Tanzania, Burundi, DR Kongo, Republikken Kongo, Malawi, Rwanda, Gabon og Zambia
 • Grunnpakke med kurshefte og DVD-er
 • Eget program for barn 9-15 år
 • Bibelstudieopplegg og DVD for ungdom 14-18 år utarbeidet av Sindre Eide
 • Videoer med samtaleopplegg for familier og par

Den barmhjertige samaritan

Hiv er en hovedutfordring i Afrika fordi sykdommen rammer den generasjonen som skal drive samfunnet videre. Den barmhjertige samaritan er bibelselskapenes hiv-program. Kurset bruker lignelsen for å undervise om hiv og nestekjærlighet. Kurset dekker et svært viktig informasjonsbehov og er laget for alle typer kirkesamfunn i Afrika. Over 1 million mennesker har blitt nådd av programmet bare de siste 7 årene!

Norad-støttet gjennom Digni

Arbeidet finansieres av Norad og Det norske bibelselskap der Norad bidrar med finansiering og faglig veiledning gjennom paraply-organisasjonen Digni. Opp mot 90% av de årlige kostnadene dekkes av Norad. Prosjektene følges tett opp og etterlever Norad og Dignis krav til etterrettelighet og måloppnåelse.

Epost: post@bibel.noTelefon: 47 97 64 50
Postadr: Pb.6624 St.Olavs plass 0129 OSLO
Besøksadr: Bernhard Getz' gate 3 0165 OSLO