Gå til innhold

1 Nettopp da kom disiplene og spurte Jesus: «Hvem er den største i himmelriket?»

10 Pass dere for å forakte en eneste av disse små! For jeg sier dere: De har sine engler i himmelen som alltid ser min himmelske Fars ansikt.

Brutale fakta om hiv i Afrika sør for Sahara

  • 19,6 millioner lever med hiv i 2017
  • 800 000 nye smittede i 2017 av disse 92 000 barn
  • 510 000 døde av hiv i 2017
  • 53 prosent av alle som har hiv og aids i verden lever her
  • 44 prosent av alle nye hiv-tilfeller forekommer her
  • 39 prosent alle aids-dødsfall i verden skjer her
(Kilde: www.unaids.org)

Hvis kampen mot hiv skal vinnes er vi avhengige av å forene alle gode krefter i samfunnet.

Problemene rundt hiv og smitte er ofte knyttet til fattigdom, underutvikling, kjønnsrollemønster og oppbygningen av samfunnet. Dette er kompliserte temaer som krever strukturelle forandringer i Afrika. Det er en stor utfordring. Men i dag har vi god kunnskap om hiv. Vi vet hvordan hiv smitter og hvordan vi unngår å bli smittet. Vi har behandling for de som er blitt syke. Kostnadene ved å behandle hiv er redusert drastisk de siste årene. Behandlingen er effektiv og smittede kan stort sett leve et vanlig liv. Derfor er kunnskapen om hiv svært viktig.

Gjennom prosjektet Den barmhjertige samaritan ønsker vi å videreformidle denne kunnskapen til befolkningen i områdene som er hardt rammet av viruset. Men kunnskapen må resultere i ønsket adferd. Det er vanskelig og utfordrende å endre holdninger, men kursets pedagogiske utforming hjelper deltagerne til å forstå at det er nødvendig med atferdsendring. Kurset er svært interaktivt og deltagerne får på denne måten informasjonen under huden.

Utfordringen er å gi god nok informasjon til de som er friske slik at de ikke blir smittet - og å støtte dem som er smittet slik at de får håp og tro på livet. Dette er utfordrende fordi sykdommen er knyttet til skam og fortielse. Mennesker med hiv erfarer stigmatisering ved at familie og venner bryter relasjonen med dem når de er på sitt mest sårbare.

Hvis kampen mot hiv skal vinnes er vi avhengige av å forene alle gode krefter i samfunnet. Kirkene i Afrika bidrar i kampen mot hiv og aids ved hjelp av kurset Den barmhjertige samaritan.

Det norske bibelselskap støtter Den barmhjertige samaritan i disse landene:

  • Etiopia
  • HIV-Service
  • Kenya


Norad-støttet gjennom Digni

Arbeidet finansieres av Norad og Det norske bibelselskap der Norad bidrar med finansiering og faglig veiledning gjennom paraply-organisasjonen Digni. Opp mot 90% av de årlige kostnadene dekkes av Norad. Prosjektene følges tett opp og etterlever Norad og Dignis krav til etterrettelighet og måloppnåelse.

Den barmhjertige samaritan

Hiv er fortsatt en av hovedutfordringene i Afrika fordi sykdommen rammer den generasjonen som skal drive samfunnet videre. Den barmhjertige samaritan er bibelselskapenes hiv-program. Kurset bruker lignelsen for å undervise om hiv og nestekjærlighet. Kurset dekker et svært viktig informasjonsbehov og er laget for alle typer kirkesamfunn i Afrika. Over 1 million mennesker har blitt nådd av programmet bare de siste 7 årene!

Epost: post@bibel.noTelefon: 47 97 64 50
Postadr: Pb.6624 St.Olavs plass 0129 OSLO
Besøksadr: Bernhard Getz' gate 3 0165 OSLO