Gå til innhold

17 Gud, fra jeg var ung, har du lært meg opp.
Jeg forteller fortsatt om dine under.

Innhold og struktur

Programmet er et enkelt og pedagogisk effektivt bibelbasert kursopplegg som retter seg mot fire hovedgrupper i befolkningen; voksne, barn, ungdom og familier. Kurset er samtalebasert og gir god informasjon om hiv og aids, samt skaper en plattform for samtale rundt vanskelige temaer. Resultatet er redusert stigma og bedre helse (både mental og psykisk) for deltagerne og deres familie/bekjente ettersom de fleste deltagere sprer informasjonen videre til folk de kjenner.

Kurset skaper en plattform for samtale rundt vanskelige temaer.

Fire ulike moduler dekker de ulike målgruppenes behov. Ettersom kurset har blitt brukt har nye moduler blitt etterspurt for slik å kunne dekke de ulike målgruppenes behov mer effektivt. Per 2018 er det nå fire moduler:

Kursheftet «Hvor er den barmhjertige samaritan i dag?» bruker den bibelske lignelsen som utgangspunkt for informasjons- og holdningsarbeid om hiv/AIDS.
Kursheftet «Hvor er den barmhjertige samaritan i dag?» bruker den bibelske lignelsen som utgangspunkt for informasjons- og holdningsarbeid om hiv/AIDS.
 • Hovedmodulen
 • Familiemodulen
 • Barnemodulen
 • Ungdomsmodulen

Kursheftet «Hvor er den barmhjertige samaritan i dag?» er oversatt til 26 språk. Det innledes med et rollespill der deltakerne blir kjent med historien om den barmhjertige samaritan. Deretter tar heftet opp disse spørsmålene:

 • Hva er farene langs veien? Grunnleggende informasjon om hiv og aids.
 • Hvem er røverne? De underliggende faktorene som gjør at epidemien sprer seg.
 • Hvordan er det å ligge nede? Hvordan hjelpe hiv-positive til å leve et positivt liv?
 • Hvor er den barmhjertige samaritan i dag? Hvem bryr seg om andre?

Kursheftet er praktisk: Det viser ikke bare hvordan en kan unngå å bli smittet; det viser også hvordan en som er smittet, kan unngå å føre viruset videre - og det oppfordrer alle til å teste seg. Heftet legger vekt på trofasthet og avholdenhet, men tar også opp de mange følelsesmessige og åndelige spørsmålene som kommer når en blir smittet. Kursene består av en undervisningspakke med et kurshefte, lederkurshefte, en flippover med temabilder og fire filmer som tar opp temaer knyttet til hiv. Filmene gir saklig informasjon om hiv og følger enkeltindivider som har blitt smittet. Filmene har som mål å bryte tausheten i samfunnet. Det vi snakker om kan vi gjøre noe med. Filmene er et godt utgangspunkt for gruppesamtaler om hvordan den enkelte kan forholde seg til hiv. De som deltar på ledertreningskurs får undervisningsmateriale til å holde kurs i sine lokale kirker.

Dramatisering av lignelsen om den barmhjertige samaritan er en sentral del av alle kurs, som her i Ngungani, Kenya.»
Dramatisering av lignelsen om den barmhjertige samaritan er en sentral del av alle kurs, som her i Ngungani, Kenya.»

Et hovedpoeng med kurset er å fjerne stigmatiseringen som de hiv-positive opplever. Deltakerne forteller at de ofte har følt den samme isolasjonen som han som falt blant røvere; alle gikk forbi ham. Men den barmhjertige samaritanen tok seg av ham, uten å bry seg om hvem han var. «Hvor er den barmhjertige samaritan i dag?» spør arbeidsheftet. Og svaret fra deltakerne er:

– Vi kan alle være en barmhjertig samaritan for hverandre.

Den barmhjertige samaritan er en integrert og naturlig del av det nasjonale bibelselskapet. Arbeidet ledes av en hiv-koordinator sammen med en stor stab av frivillige medarbeidere. Det er to typer frivillige medarbeidere, nasjonale kursholdere som underviser ledertreningskurs og lokale kursholdere som underviser i sitt lokalmiljø. Alle deltagere utfordres til å være barmhjertige samaritaner i sine nærområder.

Programmet består av fire typer kurs:

 1. Informasjonskurs for kirkeledere
 2. Ledertreningskurs
 3. Den barmhjertige samaritan-kurs (et desentralisert kurs)
 4. Oppfølgingskurs for kursledere

Arbeidet gir gode resultater på grunn av lave kostnader, utstrakt bruk av frivillige, god oppfølging av kursledere og stort lokalt engasjement.

En av de vanligste tilbakemeldingene på kurset «Hvor er den barmhjertige samaritan i dag?» er at folk har blitt berørt og utfordret. Dette er noe av det deltakerne sier:
– Jeg var presten og levitten som gikk forbi. Men fra i dag jeg vil endre meg.
– Kurset hjalp meg å leve åpent som hiv-positiv.
– Holdningen min er endret - jeg vil være en god samaritan for folk som trenger hjelp.

Gi en gave!

Den barmhjertige samaritan

Kurset skaper en plattform for samtale rundt vanskelige temaer.
Et av våre bistandsprosjekt er et bibelbasert holdningsskapende program om hiv og aids.
Les mer

Norad-støttet gjennom Digni

Arbeidet finansieres av Norad og Det norske bibelselskap der Norad bidrar med finansiering og faglig veiledning gjennom paraply-organisasjonen Digni. Opp mot 90% av de årlige kostnadene dekkes av Norad. Prosjektene følges tett opp og etterlever Norad og Dignis krav til etterrettelighet og måloppnåelse.

Epost: post@bibel.noTelefon: 47 97 64 50
Postadr: Pb.6624 St.Olavs plass 0129 OSLO
Besøksadr: Bernhard Getz' gate 3 0165 OSLO