Gå til innhold

9 Så kom da Naaman med hester og vogner og stanset ved døren til Elisjas hus.

Innhold og struktur

Den barmhjertige samaritan er en integrert del av arbeidet til bibelselskapene i Kenya og Etiopia.

Deltakere ved et av prosjektene knyttet til "Den barmhjertige samaritan" ser en opplysningsfilm om hiv/aids. Mlowa, Tanzania 2008.

De nasjonale kirkene ser at kurset Den barmhjertige samaritan tar opp problemene knyttet til hiv på en elegant måte. Kursene består av en undervisningspakke med et kurshefte, lederkurshefte, en flip-over med temabilder og fire filmer som tar opp tema knyttet til hiv. Filmene gir saklig informasjon om hiv og følger enkeltindivider som har blitt smittet. Filmene har som mål å bryte tausheten i samfunnet. Det vi snakker om kan vi gjøre noe med. Filmene er et godt utgangspunkt for gruppesamtaler om hvordan den enkelte kan forholde seg til hiv. De som deltar på ledertreningskurs får undervisningsmateriale til å holde kurs i sine lokale kirker.

Programmet blir en naturlig del av det nasjonale bibelselskapet. Arbeidet ledes av en hiv-koordinator sammen med en stor stab av frivillige medarbeidere. Det er to typer frivillige medarbeidere, nasjonale kursholdere som underviser ledertreningskurs og lokale kursholdere som underviser i sitt lokalmiljø.

Programmet består av fire typer kurs:
1. Informasjonskurs for kirkeledere
2. Ledertreningskurs
3. Den gode samaritan-kurs (et desentralisert kurs)
4. Oppfølgingskurs for kursledere

Arbeidet gir gode resultater på grunn av lave kostnader, utstrakt bruk av frivillige, god oppfølging av kursledere og stort lokalt engasjement.

Gi en gave!

Den barmhjertige samaritan

Kun 349 kroner er nok til kursmateriell for hele 50 personer. Med din støtte kan vi redde liv!
Les mer

Epost: post@bibel.noTelefon: 47 97 64 50
Postadr: Pb.6624 St.Olavs plass 0129 OSLO
Besøksadr: Bernhard Getz' gate 3 0165 OSLO