Gå til innhold

9 Så kom da Naaman med hester og vogner og stanset ved døren til Elisjas hus.

Gi en gave.Velg prosjekt

Prosjektet «En million bibler til Cuba» er på det nærmeste fullført, men fortsatt gjenstår utfordringer

En million bibler til Cuba

For noen år siden ga vi giverne våre en uvanlig stor utfordring: Vi trenger en million bibler til Cuba! Nå er målet nesten er nådd! Det mangler bare åtte tusen bibler.

Barna på søndagsskolen i Havanna har fått et helt klassesett med bibler. Biblene er finansiert gjennom prosjektet «En million bibler til Cuba». Dette store prosjektet er nå på det nærmeste fullført, men fortsatt gjenstår det utfordringer.
Barna på søndagsskolen i Havanna har fått et helt klassesett med bibler. Biblene er finansiert gjennom prosjektet «En million bibler til Cuba». Dette store prosjektet er nå på det nærmeste fullført, men fortsatt gjenstår det utfordringer.

Biblene har nådd Cuba på et helt spesielt tidspunkt i historien. Dette er en tid da landet står foran store endringer – og en tid da det pågår en stor vekkelse. Det er nå vi kan påvirke en hel generasjon av unge mennesker som er fremtidens ledere på denne øya. Det er nå fremtiden bygges.

Jeg vet at biblene blir lest grundig. De blir studert både alene og i felleskap, og jeg vet at dette endrer livskursen for mange mennesker. En million nye bibler har også ført til at mange flere har blitt kristne. For det er alltid en klar sammenheng mellom tilgangen på bibler og tallet på mennesker som kommer til tro: Dess flere bibler – dess flere kommer til tro!

Da jeg besøkte Cuba i oktober, ble jeg møtt med stor takknemlighet. Denne takken sender jeg videre til deg. For gjennom dine gaver har du gjort det mulig å spre en hel million bibler på Cuba. Men jeg ble også møtt med en klar oppfordring overalt:

«Dere må ikke stoppe nå! For selv om de fleste i menigheten nå har fått en bibel, har vi ingen bibler til de nye som kommer. Dessuten har vi familiemedlemmer, naboer og venner som også trenger en bibel – så vær så snill – fortsett med å sende bibler!»

Jeg kan bekrefte at dette er virkeligheten. Så vi kan ikke stoppe nå! Hvor mange flere bibler som skal til, det vet jeg ikke. Bare Gud vet hvordan hans kirke vil fortsette å vokse. Men la oss gjøre vårt for å skaffe bibler til Cuba! 

Med vennlig hilsen

Bernt G. Olsen
Bibelmisjonsleder

Skattefrie gaver

For å få skattefradrag må du opplyse om navn, adresse og fødselsnummer slik at beløpet kan rapporteres til skattemyndighetene.
Les mer

Epost: post@bibel.noTelefon: 47 97 64 50
Postadr: Pb.6624 St.Olavs plass 0129 OSLO
Besøksadr: Bernhard Getz' gate 3 0165 OSLO