Gå til innhold

2 Tidlig neste morgen kom han til tempelet igjen. Hele folkemengden samlet seg om ham, og han satte seg og begynte å undervise dem.

Gi en gave.

Gi fast.Velg prosjekt

10 kroner er mer enn nok til bibelpapiret biblene i Kina trykkes på! Hvis et par tusen nordmenn gir en ekstra gave på 500 kroner kan det gi over hundre tusen bibler til Kina!

Bibler til Kina

Det er en stor utfordring å samle inn nok midler til å dekke etterspørselen etter bibler i Kina. I løpet av tretti år har Bibelselskapet trykt mer enn 150 millioner bibler på trykkeriet i Nanjing. Hele 74 millioner av disse har gått til de kristne i Kina.

Gi en gave til 'Bibler til Kina'

Ja, jeg vil støtte dette arbeidet.
Jeg vil gi kr 200,00
Jeg vil gi kr 500,00
Jeg vil gi kr 1000,00
Velg eget beløp:

Bli med og støtt bibelarbeidet i Kina!

I dag kan det produseres opp mot 15 millioner bibler i året, fire millioner av dem til kirkene i Kina. Men etterspørselen etter bibler er enorm. Det er stadig behov for mye penger til bibelarbeidet i verdens mest folkerike land.

Ved å bli fast giver er du med og sikrer forutsigbarhet i dette viktige arbeidet. Med mange faste givere kan vi planlegge neste års bibeltrykking tidlig og vite at vi klarer å gjennomføre den. Bli med og støtt bibelarbeidet i Kina!

10 kroner er mer enn nok til bibelpapiret biblene i Kina trykkes på!
Hvis et par tusen nordmenn gir en ekstra gave på 500 kroner kan det gi over hundre tusen bibler til Kina!

Skattefrie gaver

For å få skattefradrag må du opplyse om navn, adresse og fødselsnummer slik at beløpet kan rapporteres til skattemyndighetene.
Les mer
Tilbake til innholdsoversikten