Gå til innhold

16 For så høyt har Gud elsket verden at han ga sin Sønn, den enbårne, for at hver den som tror på ham, ikke skal gå fortapt, men ha evig liv.

Bibler til Kina

I Kina holder det fremdeles med 10 kroner for én bibel. Derfor er 500 kroner tilstrekkelig til å gi en bibel til 50 mennesker. Tar du utfordringen?

Gi en gave til 'Bibler til Kina'

Ja, jeg vil støtte dette arbeidet.
Jeg vil gi 20 bibler kr 200,00
Jeg vil gi 50 bibler kr 500,00
Jeg vil gi 100 bibler kr 1000,00
Velg eget beløp:
Li Yue Ying (47) er glad for den nye bibelen hun har fått fra Bibelselskapet. Hun har båret niesen sin (2) på ryggen i to timer for å komme til kirken i dag. Det er hun som har ansvaret for den lille jenta. Foreldrene til barnet kan ikke komme hjem fra arbeidet i industrien ved kysten oftere enn én gang i året. Slik er livet for mange i dagens Kina.
Li Yue Ying (47) er glad for den nye bibelen hun har fått fra Bibelselskapet. Hun har båret niesen sin (2) på ryggen i to timer for å komme til kirken i dag. Det er hun som har ansvaret for den lille jenta. Foreldrene til barnet kan ikke komme hjem fra arbeidet i industrien ved kysten oftere enn én gang i året. Slik er livet for mange i dagens Kina.

I Hunan-provinsen er det færre kristne enn mange andre steder i Kina, ikke minst sammenlignet med Henan-provinsen noe lenger nord, hvor det fremdeles pågår store vekkelser. I begge disse provinsene var det norske misjonærer som plantet de første kirkene for drøyt hundre år siden. Begge steder ble de kristne sterkt forfulgt under kulturrevolusjonen, men i begge provinser har menighetene vokst sterkt.

Fra Hunan kan vi ikke vise fram de samme bildene av sprengfulle kirker som vi kan i nord. Likevel er det noe helt spesielt med denne provinsen, hvor kirken har vært hardt prøvet. Lederne for registrerte og uregistrerte menigheter står sammen på en helt spesiell måte. De er ikke så opptatt av hvordan de samles, om det er i et hjem eller en registrert kirke, men de brenner for å gi Ordet videre til andre mennesker. Derfor vokser kirkene også her, og behovet for bibler øker. De er dypt takknemlige for de biblene vi har gitt dem, og de ber om din og min hjelp til å skaffe flere bibler.

Fortsatt er det slik at det er en nær sammenheng mellom tilgangen på bibler og kirkens vekst. Nye mennesker vinnes for Kristus ved å lese i Bibelen – og nye mennesker som kommer til tro gjennom andres vitnesbyrd, ønsker seg sin egen bibel. Fremdeles er bibelmangelen stor i Kina, og vi sliter med å skaffe nok til den voksende kirken!


10 kroner er mer enn nok til bibelpapiret biblene i Kina trykkes på!
Hvis et par tusen nordmenn gir en ekstra gave på 500 kroner kan det gi over hundre tusen bibler til Kina!

Bibler til Kina

Bli fast giver til bibelarbeidet i Kina!
Les mer

Gavekonto

Bibelselskapets kontonr:
3000.16.16869