Gå til innhold

2 Noen fariseere kom og spurte ham: «Har en mann lov til å skille seg fra sin kone?» De ville sette ham på prøve.

Gi en gaveVelg prosjekt

Bibelen gir tro og håp i Det hellige land.

Bibelen gir tro og håp i Det hellige land

Det er noen år siden jeg sist besøkte Det hellige land. Da var spenningen høy på grunn av krigen på Gaza-stripen. Dessverre forbinder vi fremdeles denne delen av verden med krig og konflikt. De siste årene har volden dominert i hele Midtøsten. Konsekvensene er uendelige menneskelige lidelser.

Bibelen gir tro og håp i Det hellige land
Bibelen gir tro og håp i Det hellige land.

Jeg er overbevist om at Bibelen kan bidra til å løse konflikten. Se bare hva som skjedde med den unge mannen Rudy:

Rudy vokste opp i en kristen familie i utkanten av Betlehem. I løpet av noen tiår har de sett menigheten krympe til bare noen få familier.

I likhet med mange andre barn i Midtøsten vokste Rudy opp i en kultur preget av hat, sinne og mistillit. Dette kunne ha preget hele barndommen hans. Men Rudy ble med på en av Bibelselskapets sommerleirer – og det forandret alt. «Jeg la merke til hvordan de voksne behandlet barna», sier han. «Alle var snille, og jeg følte at de var glad i meg. Da tenkte jeg at Gud må være enda mer glad i meg. Det var fantastisk.»

Rudy ba da om å få en bibel. Han leste Bibelen grundig og stilte mange spørsmål. I dag er Rudy student og ønsker å bli prest. Han vil dele Bibelen med andre unge mennesker.

«Jeg liker bibelvers som gir meg håp» sier Rudy «For noen ganger lider vi også, slik Jesus gjorde. Jeg liker spesielt Romerbrevet 5,3-4: For vi vet at lidelsen gir utholdenhet, utholdenheten et prøvet sinn, og det prøvede sinn håp. Når jeg leser dette, vet jeg at det er håp for framtiden.»

Det er mitt inderlige håp at vi skal få se en generasjon av unge mennesker som Rudy i Det hellige land. Mennesker som elsker Jesus og som ønsker å dele Bibelen med andre. Jeg tror at et velfungerende bibelprogram kan endre denne regionen på en måte som politikere og militær makt aldri har fått til.

I snart to tusen år har det vært en stor kristen kirke i dette landet. I perioder har nok troen vært mer knyttet til tradisjon enn til et bevisst ønske om å tilhøre Jesus. Men det harde presset de kristne lever under nå, har gitt mange et nytt og aktivt forhold til sin tro.

Nashat Filmon, som er ansatt i Bibelselskapet, forteller meg følgende: «I dette landet, med så mange motsetninger, må vi leve Bibelen ut i praksis. Nylig møtte jeg en nabo fra barndommen, på gaten i Betlehem. Han er fra en familie som definerte seg som kristne. Men de pleide nærmest å mobbe oss som hadde vår tilhørighet i kirken. Vi så dem aldri der. Men nå var det nesten som å møte en annen person. – Må Gud velsigne deg, sa han til avskjed. Og slik er det for mange: Før var de kulturelt sett kristne, men nå har de fått et personlig forhold til den kristne tro.»

«De er mange som ham,» sier Nashat, «og det er presset, ikke minst fra radikaliserte muslimer, som har ført til dette. Så selv om det er færre igjen som kaller seg kristne, er mange langt mer aktive i sin tro enn de var tidligere.»

(f.v) Victor Kalisher, Dina Katanacho og Nashat Filmon
(f.v) Victor Kalisher, Dina Katanacho og Nashat Filmon
Bibelselskapet driver arbeid blant barn og unge i Betlehem og mange andre steder i Det hellige land. Vi klarer å nå inn med et tydelig budskap om hvem Jesus er i dag, og om Guds kjærlighet til alle mennesker.
I Bethlehem og områdene rundt er det Nashat som leder arbeidet. I Nasaret driver Dina Katanacho et omfattende program blant de mange kristne, særlig for å nå kvinnene. Og ut fra kontoret i Jerusalem leder Victor Kalisher arbeidet blant Jesus-troende jøder. Disse tre kristne lederne gjør Bibelen tilgjengelig for nye generasjoner i Det hellige land.

Det er dyrt å leve i Det hellige land. Mange familier er fattige og har ikke råd til å betale det en bibel koster. Din gave kan gjøre det mulig for Victor, Dina og Nashat å gi en bibel eller et nytestamente gratis til de fattigste, og til redusert pris for de som har mulighet til å betale noe. På denne måten kan du og andre norske bibelvenner nå ut med budskapet om håp og fred i Det hellige land.

Med vennlig hilsen

Bernt G. Olsen
Bibelmisjonsleder

Skattefrie gaver

For å få skattefradrag må du opplyse om navn, adresse og fødselsnummer slik at beløpet kan rapporteres til skattemyndighetene.
Les mer

Epost: post@bibel.noTelefon: 47 97 64 50
Postadr: Pb.6624 St.Olavs plass 0129 OSLO
Besøksadr: Bernhard Getz' gate 3 0165 OSLO