Gå til innhold

2 Hvor lenge, Herre?
Vil du glemme meg for alltid?
Hvor lenge vil du skjule ansiktet for meg?

Gi en gaveVelg prosjekt

Hjelp barn og unge i Moldova til å bygge en ny framtid ved hjelp av Bibelen.

Bibler til Moldova

Bibelselskapet i Moldova har kontaktet meg med spørsmål om vi kan hjelpe landets barn og unge å bygge en ny framtid ved hjelp av Bibelen: Kan jeg si «ja»?

Støtt bibelarbeidet i Moldova!
Vær med å støtt bibelarbeidet i Moldova, Europas fattigste land.

Kjære leser!

La meg først fortelle deg litt om Moldova, og hvorfor dette er et viktig spørsmål:

Moldova ble Europas fattigste land etter at Sovjetunionen brøt sammen i 1991, og nå lever mer enn en million mennesker i dyp fattigdom. Mange har reist til andre land i håp om å finne arbeid. Landet er delt i to hovedgrupper: De som snakker russisk, og de som snakker rumensk. Når befolkningen og kirkene er delt slik, er det vår oppgave som bibelselskap å betjene alle uansett morsmål på beste måte.

I dette landet har det imidlertid historisk vært slik at de russisk-talende har fått mest oppmerksomhet fra Bibelselskapet. Nå, 27 år etter Sovjetunionens oppløsning, har endelig forholdene blitt slik at tiden er moden for også å betjene dem med rumensk som morsmål.

Støtt bibelarbeidet i Moldova!

Det er spesielt rumensktalende barn og unge i Moldova som ligger på mitt hjerte nå. Dette er en gruppe vi i liten grad har nådd tidligere, og som Romica Hututui, styreleder i Bibelselskapet i Moldova, har minnet meg på. Når vi vet at mange unge mennesker vokser opp i stor fattigdom, har de alle odds imot seg. Ofte lever ikke foreldrene sammen, eller far, ofte også mor, har reist til et annet land langt borte for å forsøke å forsørge familien.

Jeg har lovet Bibelselskapet i Moldova penger slik at de skal kunne klare seg gjennom året. Men i tillegg er det behov for minst fire hundre tusen kroner for å skaffe bibler til Moldovas unge. Dette er mye penger, men det kan gi 5 000 unge mennesker sin egen bibel. Dette er penger vi ikke har, men vi kan skaffe biblene dersom du og jeg gir gaver så vi kan dekke kostnadene til trykking.

– Jeg har reist mye rundt i Moldova, forteller Romica. – I begynnelsen la jeg merke til at områder med kirker virket mindre fattige enn de uten. Hvorfor? Vel, når mennesker blir kristne, slutter de med rusmidler og ser at det er mulig å leve et bedre liv. De får håp om en bedre framtid og en ny livsstil. Hvor kan de lære dette? I Bibelen. Men, som du forstår, er det mange i Moldova som ikke har råd til å skaffe seg sin egen bibel. Spesielt ikke de unge.

Det Romica forteller har jeg selv sett mange eksempler på andre steder også. Fra nabolandet Ukraina hører vi om hvordan Bibelen, og ikke minst barnebiblene, på mange måter har endret kursen for et helt land. Hvordan? Jo, fordi den viste en annen måte å leve livet på, andre verdier. Moldova har ikke fått den samme hjelpen gjennom årene som de større landene rundt, og jeg føler et spesielt ansvar for å skaffe flere bibler til dette landet og menneskene som bor der. Tenk om vi sammen kunne gjøre det samme for Moldovas unge som vi har gjort i Ukraina?

Støtt bibelarbeidet i Moldova!

Romica har jobbet med gatebarn i mange år, og få andre kjenner Moldova like godt som ham. Med dette i bakhodet, gjør det inntrykk når Romica sier til meg at det de trenger for å redde den oppvoksende generasjonen, er bibler. Når jeg ser hvor mye kristne i Moldova gjør for å hjelpe sine egne, blir jeg fylt med ydmykhet og vil gjerne bidra med det vi kan fra Bibelselskapet til det de mener er viktigst: Bibler.

Situasjonen for landet er alvorlig. Fattigdommen er stor, mennesker forlater landet, det er konstant politiske kriser og korrupsjon gjennomsyrer alt. Det er fremtiden for mange unge mennesker vi snakker om. Kan vi sammen få til et løft som gjør det mulig å skaffe Romica og hans medarbeidere i Bibelselskapet de de ber oss om?

Med vennlig hilsen

Bernt G. Olsen
Bibelmisjonsleder

En rumensk bibel koster ca kr 56,-.

  • En gave på kr 504,- kan gi ca 9 bibler.
  • En gave på kr 1288,- kan gi ca 23 bibler.
  • En gave på kr 2968,- kan gi ca 53 bibler.
  • En gave på kr 4032,- kan gi ca 72 bibler.

Skattefrie gaver

For å få skattefradrag må du opplyse om navn, adresse og fødselsnummer slik at beløpet kan rapporteres til skattemyndighetene.
Les mer

Epost: post@bibel.noTelefon: 47 97 64 50
Postadr: Pb.6624 St.Olavs plass 0129 OSLO
Besøksadr: Bernhard Getz' gate 3 0165 OSLO